Läkemedlet Azilect - egenskaper och användningsområden

Azilect är ett läkemedelsalternativ för Parkinsonspatienter med milda symtom. Den gynnar också de som uppvisar dåligt svar på levodopa.
Läkemedlet Azilect - egenskaper och användningsområden
Diego Pereira

Granskad och godkänd av läkare Diego Pereira.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2023

Rasagilin är den aktiva substansen i läkemedlet Azilect. Läkare ordinerar vanligtvis läkemedlet för behandling av Parkinsons sjukdom. Vissa patienter använder det tillsammans med levodopa vid fall då deras läkare rekommenderar det.

Patienter med Parkinsons sjukdom upplever en förlust av dopaminproducerande celler i hjärnan. (Dopamin är en signalsubstans som är involverad vid kontrollen av rörelser.)

Verkningsmekanismen för läkemedlet Azilect

Som vi nämnde ovan är Azilect ett läkemedel som används för att behandla Parkinsons sjukdom. Detta tillstånd orsakar en progressiv degeneration som resulterar i motoriska symtom som långsamma rörelser, muskelstelhet och skakningar.

Azilect kan bli använt ensamt eller som ett komplement till levodopa av patienter med motoriska fluktuationer. Dessa fluktuationer beror på en minskning av effekten av det senare. När detta inträffar kan patienten uppleva plötsliga förändringar i rörlighet.

Rasagilin agerar genom att hämma monoaminoxidas B, som ansvarar för att bryta ner signalsubstanser i hjärnan. Dessa består av ämnen som bland annat dopamin vilka gör att neuroner kan kommunicera med varandra.

Hos Parkinsonspatienter dör de dopaminproducerande cellerna gradvis ut. Därför minskar mängden dopamin i dessa patienters hjärnor. Det resulterar i en förlust av förmågan att kontrollera sina rörelser.

Behandling med Azilect ökar dopaminnivåerna i hjärnan i syfte att skapa en förbättring av symtomen. I synnerhet uppstår ofta en förbättring av stelhet och långsamma rörelser.

En dopaminformel.
Dopamin är en signalsubstans som minskar hos personer med Parkinsons sjukdom.

Vilka är fördelarna med läkemedlet Azilect?

Forskare har i flera studier utförda med detta läkemedel jämfört uppnådd förbättring av symtom över tid vid olika doser av rasagilin med placebogrupper. Särskilt under de tidiga stadierna av Parkinsons sjukdom.

Forskare har också jämfört effekterna av Azilect med effekterna av placebo och entakapon, ett annat läkemedel som används vid behandling av Parkinsons sjukdom. Studien tog hänsyn till patientens vilotid under dagen för att mäta dess effektivitet.

Resultaten tyder på att Azilect är effektivare än placebo och kan minska skakningar.

Biverkningar och kontraindikationer av läkemedlet Azilect

Den vanligaste biverkningen av rasagilin är huvudvärk. Således är Azilect kontraindicerat om du tar andra monoaminoxidashämmare.

Det måste gå minst 14 dagar mellan slutet av behandlingen med Azilect och början av behandlingen med en annan monoaminoxidashämmare, eller med petidin.

Möjliga negativa effekter vid intag av Azilect inkluderar tvångstankar och impulsivt beteende. Patienten kan också uppleva auditiva och visuella hallucinationer. En kombination av hallucinationer, feber, skakningar och svettningar kan innebära att patienten har drabbats av serotonergt syndrom.

Mindre frekventa biverkningar är ofrivilliga rörelser och buksmärtor. Men det kan också orsaka stroke och hjärtinfarkt.

En person med Parkinsons.
Rasagilin är den aktiva ingrediensen i Azilect. Det kan minska skakningar vid Parkinsons sjukdom.

Administrationsväg

Azilect kommer i tablettform för oralt intag. Den vanliga dosen är en tablett om dagen, och man kan ta den med eller utan mat. Du bör ta den enligt samma schema och inte ändra dosen på egen hand eller frekvensen som specialisten ordinerat.

Du kommer förmodligen att börja behandlingen med en låg dos och sedan öka den baserat på utvecklingen. Var dock försiktig om du måste sluta med medicinen. Faktum är att läkaren måste berätta för dig hur du gradvis ska minska dosen. Detta eftersom att ett plötsligt avbrytande av intaget kan leda till abstinensbesvär.

Azilect för ej kritiskt sjuka patienter

Detta är en behandling för Parkinsons sjukdom. Dessutom är det användbart när det finns problem relaterade till rörelse och levodopabehandling. Därmed är det upp till teamet av specialister att bestämma dosen som ska bli använd samt behandlingens varaktighet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Pagonabarraga, J., & Kulisevsky, J. (2010). Rasagilina: Eficacia y protección en la enfermedad de Parkinson. Revista de Neurologia. https://doi.org/10.33588/rn.5109.2010528

  • Fluktuacje i dyskinezy w chorobie Parkinsona — fenomenologia, mechanizmy i metody postępowania. (2012). Polski Przegląd Neurologiczny.

  • Pagonabarraga, J., & Rodríguez-Oroz, M. C. (2013). Rasagilina en monoterapia en pacientes en fases tempranas de la enfermedad de Parkinson y en terapia combinada y coadyuvante a levodopa en fases moderada y avanzada. Revista de Neurologia. https://doi.org/10.33588/rn.5601.2012597


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.