Kvinnodagen: För ett mer jämställt samhälle

Undrar du någonsin varför vi firar kvinnodagen? Lär dig varför denna högtid är så viktig!
Kvinnodagen: För ett mer jämställt samhälle

Senaste uppdateringen: 30 juli, 2022

Kvinnodagen är inte ett firande.  Syftet är att väcka medvetenhet och uppmana till reflektering. Det är också att påminna oss om att vi fortfarande har mycket att kämpa för och att vi måste jobba för att höja våra röster.

Det finns tyvärr fortfarande ojämställdhet i olika delar av världen, där många lagstiftningar går emot kvinnors rättigheter och möjligheter. På den senaste internationella kvinnodagen, den 8:e mars, tittade vi därför bortom firandet och blombuketterna vi gav till våra mammor, systrar eller partnersKvinnodagen är en dag att stanna upp och fråga sig själv vad man kan göra för att skapa ett mer jämställt samhälle.

Kvinnor kan

Vi måste blicka mot framtiden och fråga oss vilket samhälle vi vill ge flickorna som kommer bli morgondagens kvinnor. Det är också dags att skapa en respektfull miljö som främjar jämlikhet samt erbjuder möjligheter där alla män och kvinnor kan kämpa för sina drömmarVi har fortfarande långt att gå.

Kvinnas ansikte av blommor

Mycket har hänt sedan 1949, då Simone de Beauvoir skrev sin berömda bok Det andra könet. Boken översattes och publicerades i Sverige år 1973 för att sprida följande:

 • Kvinnor kan förändra världen.
 • Kvinnors sätt att lösa problem förbättrar gradvis samhället på ett ostoppbart sätt.
 • Kvinnor är inte underlägsna eller överlägsna män. Internationella kvinnorörelser främjar jämlikhet. Det är här distribueringen av roller, ansvar och positioner i samhället är likvärdiga.
 • Den största utmaningen för kvinnor idag är att jonglera familjelivet med arbetslivet.
 • Kvinnor är underrepresenterade i olika arbetsområden på grund av könsstereotyper.

I nuläget är en av rörelsens stora mål att motarbeta den klassiska patriarkala uppfattningen att kvinnor bör ta ansvar för hushållet så att e n kvinna aldrig ska tvingas skjuta upp sin karriär om hon får barn.

“Definiera framgång på dina egna villkor, uppnå det enligt dina regler, bygg ett liv du är stolt över att leva.”
-Anne Sweeney-

Behovet att stärka kvinnors roll 

Kvinna sköter om liten växt

Åtta Millennium Development Goals (MDG) listades i FNs 58:e samling av Commission of the Status of Women 2014. Bland dem förekom vikten av att bidra med resurser för att främja kvinnors roll. Det är möjligt att denna terminologi orsakar viss förvirring, så vi ska förklara. Att stärka kvinnors roll innebär inte att man ger dem resurser för att ge dem mer makt än män.

Det innebär att man gör kvinnor synliga, att man ger en röst till kvinnor som har tystats och att man erbjuder dem möjligheter de saknar. För att bättre förstå detta koncept finns det inget bättre än att titta på texten som FN tog fram. Där lade ut de stegen som man måste fullfölja för att uppnå detta mål:

 1. Främja jämlikhet inom alla institutioner
 2. Behandla alla män och kvinnor lika på arbetet – respektera och försvara mänskliga rättigheter och icke-diskriminering
 3. Främja hälsa, säkerhet samt välmående hos alla arbetare
 4. Främja utbildning, träning och också professionell utveckling hos kvinnor
 5. Företagsutveckling, leverantörskedjor och marknadsföringspraktiker som främjar kvinnans roll
 6. Främja jämlikhet genom samhällsinitiativ och lobbying
 7. Evaluera och även disseminera de framgångar som har uppnåtts inom jämställdhet

“Det bästa skyddet en kvinna kan ha är mod.”
-Elizabeth Cady Stanton-

Kvinnodagen är också för framtidens flickor

Flicka med blomma

Våra barn är framtiden. Det är vi, dagens vuxna, som har fröet till den egalitära morgondagen i våra händer.

Det är dags att kämpa för våra drömmar och mål med samma rättigheter och också möjligheter.

 • Låt oss därför lära flickor att vara modiga och starka.
 • Låt oss inte kritisera deras fysiska utseende.
 • När vi går fram till en flicka borde vi inte säga till henne hur vacker hon är eller hur vacker hennes klänning är. Låt oss istället fråga vilken bok hon läser, vad hon vill bli när hon blir stor eller vad hon tycker om.
 • Vi leder våra döttrar mot specifika mål, vilka de väljer. Låt oss därför plantera idéer om självförbättring och uthållighet i deras sinnen. Låt oss låta dem vara kreativa, modiga och också handlingskraftiga.

På kvinnodagen den 8:e mars, låt oss reflektera över vad var och en av oss gör för att främja jämställdhet.

Vi måste skapa en värld där varje person fritt kan utvecklas inom det område som de väljer. Detta är ett mål som vi alla måste ha en röst i och där vi alla också måste göra vår del.

Bilder: wikiHow.com


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.