Kopplingen mellan skolryggsäckar och ryggsmärta

mars 27, 2020
Även om det finns en koppling mellan att bära ryggsäckar och ryggsmärta, är lösningen inte att undvika ryggsäckar. Lösningen är istället att bära dem på rätt sätt. Det är också viktigt att barnen får motion och deltar i olika sporter för att bygga upp starkare muskler och ben.

I dag är det många som tror att barn som bär skolryggsäckar till skolan kan riskera att få ryggsmärta. Detta är sant till en viss del, men det är en verklighet som har olika nyanser.

För det första är problemet inte själva ryggsäcken utan användningen. När barn bär något som är tungt på ett felaktigt sätt kan det självklart påverka både deras muskler och ben. Men även om skolryggsäckar och ryggsmärta är verkligheter som ofta är relaterade, är det faktorerna av vikt och belastningsfördelning som är det egentliga problemet.

Utöver detta bör du komma ihåg att ryggsäckar är objekt som många använder varje dag. Det är regelbunden användning som kräver nödvändiga åtgärder för att skydda kroppen. I den här artikeln undersöker vi kopplingen mellan skolryggsäckar och ryggsmärta.

Skolryggsäckar och ryggsmärta

Det finn en koppling mellan skolryggsäckar och ryggsmärta.

Det finns flera studier som fokuserar på användningen av skolryggsäckar och kopplingen till ryggsmärta. Nästan alla är överens om att ungefär hälften av alla barn under 15 år har upplevt problem i samband med att använda ryggsäck.

Det finns också en enighet om att det inte är hälsosamt för ett barn att bära något som väger mer än mellan 10 och 15% av barnets kroppsvikt. Faktum är att Österrikes federala utbildnings-, vetenskap- och forskningsministerie har förbjudit barn att bära ryggsäckar som överstiger 10% av deras kroppsvikt. I Tyskland finns det en liknande reglering.

Under de senaste åren har flera studier också fastställt en relation mellan skolryggsäckar och bland annat olika typer av nack- och axelskador, ryggsmärta, krökt ryggrad, hållning och lungfunktion. Frågan har blivit viktig på grund av förekomsten av dessa problem hos barn, vilket tidigare var mycket ovanligt.

Vissa experter har dock varnat för att ökningen av dessa problem hos barn inte bara beror på användningen av ryggsäckar. Andra faktorer är också betydande. En av de mest framträdande faktorerna är den stillasittande livsstilen som barn numera lever. Den i sin tur försvagar både muskler och skelett hos barn.

Fortsätt läsa: 7 stretchövningar för att bli av med ryggsmärta

Uppgifter att överväga

En stillasittande livsstil försvagar både muskler och skelett.

En studie som genomförts i Nederländerna fann en omvänd relation mellan motion och ryggsmärta hos barn. Med andra ord, ju fler timmar barn ägnar sig åt att utöva sport, desto mindre ryggsmärta har de.

En annan studie, som också genomförts i Nederländerna, indikerade ett mycket intressant faktum: hos många barn med ryggsmärta finns också tecken på psykosomatiska problem. Man fann ett samband mellan känslomässiga, familje- eller individuella faktorer och tendensen av att oftare lida av ryggsmärta.

Oavsett psykosomatiska problem kan för tunga, och felaktig användning av, ryggsäckar leda till olika problem. Några av dessa är:

  • Muskelspänning i nedre delen av ryggen. Detta beror på att barnet lutar kroppen framåt när ryggsäcken är för tung.
  • Obalanser i ryggraden, främst i nivå vid nacken. Detta inträffar av samma anledning som i föregående fall.
  • Större svank i ryggraden.
  • Ojämna axlar. När ett barn bär sin ryggsäck på bara en axel ökar risken för krökning av ryggraden eller skolios.

Läs mer här: Din kroniska ryggsmärta: orsaker och behandlingar

Rekommendationer

Den första rekommendationen man bör överväga är att främja idrottsintresset hos barn. Fysisk inaktivitet är inte bra för någon, särskilt inte hos barn vars kropp håller på att utvecklas. Dessutom bör du vidta en del förebyggande åtgärder vad gäller ryggsäcken som ditt barn bär till skolan, till exempel:

  • Köp en ryggsäck med lämpliga dimensioner. Ryggsäcken får inte hänga ner under midjan och bredden ska inte överstiga axelbredden.
  • Se till att den har lämpliga remmar. Remmarna bör vara vadderade och ska vara justerbara för att säkerställa att ryggsäcken förblir fäst på ryggen. Experter rekommenderar ryggsäckar med ett handtag så att de kan lyftas från golvet.
  • Tänk på att det bör finnas fickor på insidan. När insidan av en ryggsäck är indelad i fickor, rör sig föremålen mindre och detta ger i sin tur mer stabilitet.
  • Undvik överbelastning. Barn bör helt och hållet undvika överbelastning. Det är den mest skadliga faktorn.
  • Distribuera och transportera saker ordentligt. De tyngsta föremålen bör ligga närmare kroppen. Barn bör bära sina ryggsäckar på båda axlarna.

Calvo-Muñoz, I., & Gómez-Conesa, A. (2012). Asociación entre las mochilas escolares y el dolor de espalda. Revisión sistemática. Fisioterapia, 34(1), 31-38.