Kopplingen mellan munhälsa och fertilitet

Munhälsa verkar vara nära kopplat till fertilitet och även till chanserna att bli gravid. Parodontit är inte sällan förknippat med andra sjukdomar.
Kopplingen mellan munhälsa och fertilitet

Senaste uppdateringen: 14 mars, 2022

Munhälsa är mycket viktigare än många tror och den har visat sig ha en koppling även till vår fertilitet. Som vi kommer att se handlar dålig munhälsa inte bara om estetik utan det kan påverka många andra processer i kroppen.

Att ha en god munhälsa innebär att det inte finns några sjukdomar som påverkar munnen och gör det svårt för en person att bita, le, tugga eller prata. Det omfattar även störningar som påverkar en persons psykiska välbefinnande.

Karies, munsår eller tandlossning är olika exempel på vad som det innebär att ha dålig munhälsa. För närvarande utreds inverkan av denna balans på resten av kroppens funktioner och organ.

Dagens artikel fokuserar på hur vår orala hälsa påverkar fertiliteten. Den diskuterar också förhållandet till graviditet eftersom båda ämnena är nära kopplade.

Periodontala sjukdomar

Vi måste först förklara vad sjukdomar i detta område kan innebära, innan vi kommer in på sambandet mellan munhälsa och fertilitet. Tillstånd som drabbar just tandköttet verkar vara de som är starkast korrelerade med vår fertilitet.

Parodontit är en sjukdom som drabbar tandköttet. Den består av en inflammation i detta område och beror oftast på dålig tandhygien. Vad som händer är att plack, ett klibbigt lager som består av bakterier och matrester, ansamlas i detta område.

Så småningom stelnar detta och gör att tandköttet blir svullet och inflammerat. Det tar sig in mellan tänderna och påverkar strukturen så pass att de faktiskt kan sluta med att en eller flera tänder faller ut. Parodontit medför ofta inga symptom eller något obehag för patienten, men det kan också leda till smärta och blödande tandkött.

En leende kvinna som vet om sambandet mellan munhälsa och fertilitet.
Tandläkaren är den som bäst kan utvärdera din munhälsa och hjälpa dig att hålla din mun frisk.

Vi rekommenderar även att du läser den här artikeln: Vilka är de huvudsakliga symptomen på en graviditet?

Vad är sambandet mellan munhälsa och fertilitet?

Det finns några mycket vanligt förekommande faktorer som påverkar både fertilitet och munhälsa: Till exempel rökning och åldrande.

Det var dock först relativt nyligen som forskare började undersöka det direkta sambandet mellan munhälsa och graden av fertilitet. Enligt de senaste studierna är vissa bakterier involverade i parodontit mycket vanligare hos kvinnor som inte kan bli gravida.

Vad de fann är att kvinnor som hade svårt för att bli gravida hade ett högre antal bakterier som Porfyromonas gingivalis. Detta verkar orsaka inflammation i de kvinnliga könsorganen och påverkar därmed sannolikheten för kvinnan att bli gravid.

Dessutom, enligt forskare från University of Western Australia, kan det ta kvinnor med tandlossning upp till sju månader att bli gravida, vilket är längre än genomsnittet.

Intressant nog finns det också ett samband mellan munhälsa och andra sjukdomar som typ 2-diabetes och artrit. Upptäckten av denna möjliga mekanism som är relaterad till fertilitet är dock relativt ny.

En tand med parodontit.
Enligt nyare studier har funnit att det finns ett samband mellan parodontala sjukdomar och fertilitet, utöver de munproblem tillståndet orsakar.

Vi rekommenderar också att du läser den här artikeln: Är det sant att celiaki kan orsaka infertilitet?

Vad är sambandet mellan munhälsa och graviditet?

Sanningen är att en graviditet påverkar hela kroppen eftersom hormonnivåer som reglerar och avreglerar fysiologiska mekanismer förändras under hela processen. Både östrogener och gestagener påverkar även munhälsan.

Det är i detta sammanhang vanligt att munproblem uppstår, särskilt från graviditetens andra månad och framåt. Detta beror på att hormonerna som nämns ovan förändrar balansen i vår bakterieflora i munnen. Därför blir tandköttet och tänderna mycket mer mottagliga för alla infektioner.

Uppskattningar tyder på att nästan två tredjedelar av gravida kvinnor utvecklar gingivit under graviditeten. Dessutom verkar det finnas ett samband mellan tandlossning och vissa komplikationer i barnets utveckling. Det kan till exempel vara relaterat till för tidig födsel.

Av denna anledning rekommenderar tandläkare och andra hälsospecialister att vi är noggranna med med munhälsa och tar hand om våra tänder. Speciellt om du funderar på att bli gravid eller redan är gravid. Gå därför på regelbundna undersökningar hos din tandläkare och använd dig av en daglig rutin för din tandhygien hemma.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.