Fyra tips för att komma över svåra tider

Alla går igenom svåra tider som de tror att de inte kommer kunna klara av. Här ger vi dig några tips som kan vara till nytta.
Fyra tips för att komma över svåra tider

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Ett uppbrott eller skilsmässa, ett dödsfall i familjen, att man blir avskedad från jobbet… Det kan vara väldigt bra att lära sig några tips för att komma över svåra tider i livet.

Känslor kan vara väldigt svåra att hantera i krissituationer. Du känner dig ledsen, rädd och hopplös, och kanske tänker att hela världen är emot dig. Du måste dock försöka se lite ljus i slutet av tunneln även om allt annat verkar gå fel.

I den här artikeln kommer vi ta upp några tips för att hjälpa dig komma över svåra tider.

Tips för att komma över svåra tider

Acceptera vad som har hänt

Detta är ett väldigt viktigt steg om du vill komma över svåra tider. Det är klart att du känner dig ledsen och att du mår dåligt eller att du känner att du inte förtjänar vad som har hänt dig.

Du måste dock acceptera det som har hänt. Att förneka det, bli arg eller få utbrott i relation till det som inträffat kommer inte att hjälpa dig.

Det är bara när du accepterar vad som har hänt som du kan börja ta stegen för att fortsätta med ditt liv.

Låt oss titta på ett exempel.

Din partner har gjort slut med dig men du förnekar det. Du kanske är ledsen och försöker återfå relationen, med det fungerar inte.

Du spenderar nu din tid på att försöka hitta en förklaring på varför detta har hänt och känner att du kanske inte var tillräckligt bra för den andra personen.

Det som händer i den här situationen är att du fastnar. Det är normalt att man spenderar ett par dagar i den här typen av situationer och att man har negativa tankar.

Efter ett tag bör du dock gå vidare med ditt liv för att komma över denna svåra situation.

Person som går i parken.

Håll dig upptagen för att komma över svåra tider

När vissa bemöts av svåra tider så stänger dig in sig själva och slutar göra vad de förr tyckte om att göra. Det är som en del av dem har pausat.

Som vi tagit upp ovan är det normalt att man spenderar några dagar i ledsamhet. Om detta fortsätter i veckor, månader eller till och med år så behöver man dock söka hjälp.

Skärma inte av dig från världen. Sluta inte röra dig eller gå till gymmet . Om dessa saker brukade göra dig glad ska du fortsätta att göra. Det kanske tar emot för tillfället, men livet går vidare.

Så snart du börjar göra det som du tycker om så kommer du inse något som du kanske inte har insett fram tills nu: det finns hopp.

Isolera dig inte från andra om du vill komma över svåra tider

Ett annat väldigt viktigt steg är att inte undvika andra personer. Man bör inte undvika sina vänner, sin familj eller att försöka lämna hemmet så lite som möjligt för att man inte ska behöva interagera med andra.

Detta kommer ha motsatt effekt och i slutändan skada dig ännu mer.

Kontakt med andra – oavsett form – kommer få dig att känna dig bättre om du kommer påminnas om att du inte är ensam i världen.

Om du är med en vän eller någon som du litar på så kan du uttrycka dina känslor, säg vad du tänker och ventilera.

Detta kommer ge andra möjligheten att ge dig några uppmuntrande ord, ge dig lite stöd, och hjälpa dig att se saker från ett annat perspektiv. Det kommer hjälpa dig att fortsätta med ditt liv.

Allt kommer stanna i det förgångna

Far och son som kramas.

Du kanske bara ser mörker för tillfället, men om du kommer ihåg hur du har klarat av dåliga saker som har hänt förr så kommer du kunna klara av de svårigheter som uppkommer i nuläget.

Det kan röra sig om ett tidigare uppbrott, ett jobb som du förlorat eller ett dödsfall.

Du kommer komma ihåg att det då kändes som slutet på världen, men livet fortsatte och saker och ting blev bättre. Hjälpte inte tiden dig att läka?

Vid det tillfället så kändes det som att allt var fel och du såg ingen väg ut. Senare upptäckte du dock att det faktiskt fanns en väg ut.

Därför bör du inte hålla fast vid den där smärtan som fångar dig i nuläget.

Om du vill komma igenom svåra tider så försök att tänka på de tips vi har tagit upp ovan och du kommer märka hur du klarar av att gå vidare även om du känner att det inte finns något hopp kvar.

Svåra tider kan också tvinga dig att se om du fortfarande följer rätt väg i livet.

De kan göra dig starkare, påminna om vad som verkligen är viktigt för dig, hjälpa dig att acceptera dina svagheter och öka din bestämdhet samt självkänsla.

Detta är möjligheter som kommer få dig att lära känna dig själv bättre och påminna dig om att livet går vidare.

Hur kommer du över svåra tider? Har du någonsin känt dig så nere att du kände att du aldrig skulle kunna resa dig upp igen? Vad hjälpte dig och vad hjälpte dig inte?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Book, A. S., Quinsey, V. L., & Langford, D. (2007). Psychopathy and the perception of affect and vulnerability. Criminal Justice and Behavior. http://doi.org/10.1177/0093854806293554
  • Numerof, R. E. (2006). Assertiveness Training. The American Journal of Nursing. http://doi.org/10.2307/3462457
  • Castelló, J. (2012). La Superación de la Dependencia Emocional. In La superación de la Dependencia Emocional.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.