Karaktäristiska egenskaper för mänskligt färgseende

Människans färgseende är komplext och beror på att vissa nervceller och strukturer i ögongloben fungerar korrekt. Dagens artikel kommer att förklara detta för dig.
Karaktäristiska egenskaper för mänskligt färgseende
Leidy Mora Molina

Granskad och godkänd av sjuksköterskan Leidy Mora Molina.

Senaste uppdateringen: 17 januari, 2023

Människans färgseende är en av våra mest komplexa processer. Den bygger på ett nätverk av nervceller som omvandlar ljusstimuli till elektriska impulser som hjärnan kan bearbeta. Är du redo att lära dig mer om mänskligt färgseende och hur våra ögon uppfattar färg? Läs i så fall vidare!

Det mänskliga ögat

Det mänskliga ögat har flera strukturer som deltar i registreringen och uppfattningen av bilder. Det är på samma sätt som en kamera fungerar.

Den kristallina linsen är ansvarig för att fixera linsen, medan iris reglerar mängden ljus som kommer in i ögongloben. Näthinnan fungerar som det ljuskänsliga skiktet som ansvarar för att absorbera ljusstrålarna.

Det finns två typer av celler i näthinnan som fungerar som fotoreceptorer: tappar och stavar. Stavarna hjälper till att skilja på former och kontraster, medan tapparna hjälper till med skärpa och att skilja mellan färgerna i ljusspektrat.

Färg och människors syn

Färg är den visuella perception som produceras i det mänskliga ögat på grund av dess förmåga att skilja mellan de olika våglängder som ingår i det elektromagnetiska spektrumet. I denna mening, när ett element eller ett organ är upplyst, absorberar det en del av ljusstrålarna och reflekterar resten.

Allt reflekterat ljus fångas upp av ögat och bearbetas av hjärnans occipitallob, vilket ger det en specifik färg. Studier visar att det i själva verket är våglängden som emitteras av ett föremål som skapar dess nyans; detta är den viktigaste fysiska komponenten i färg.

Exempelvis så producerar en banan eller en citron våglängder mellan 570 och 580 nanometer, som uppfattas som gula av det mänskliga ögat. Uppfattningen av färg beror dock på intensiteten av ljusstrålar som träffar ett givet element.

I färgskalan blir färgen på ett föremål eller en sak mer ogenomskinlig tills den slutligen uppfattas som svart i frånvaro av ljus. Det är viktigt att notera att den svarta tonen är resultatet av absorptionen av alla färger och inte en specifik våglängd.

kulor med olika färger och ansikten
Människan uppfattar färg utifrån våglängder, något som sker mellan näthinnan och hjärnan.

Lär dig mer i den här artikeln: Syftet och konsekvenserna av en laryngektomi

Mänskligt färgseende: Varför finns det olika färger?

Färg är en inneboende faktor i ett objekts förmåga att absorbera och reflektera våglängder. Mänskliga ögon uppfattar reflekterade ljusstrålar. Hjärnan katalogiserar sedan och tilldelar en färg till var och en av dem. Ljusspektrumet som är synligt för människor ligger mellan 380 och 780 nanometer.

Därför uppfattar ögonen de rödaktiga färgerna i blod eller ett äpple som ett resultat av dessa objekts förmåga att fånga en del av ljuset och avge en våglängd på mellan 615 och 780 nanometer. Motsvarande uppfattar de ljusstrålar mellan 425 och 475 nanometer som blått.

Grönt, rött och blått är huvudfärgerna i det synliga spektrumet och grunden för mänskligt färgseende. Variationen i mängden av dessa färger gör det alltså möjligt att producera och uppfatta resten av färgerna. Vitt är dock resultatet av reflektion av alla våglängder samtidigt.

Mänskligt färgseende: Hur vi skiljer mellan färger

Ljus är en av de vanligaste energiformerna i miljön, och solen är den huvudsakliga källan. Det distribueras via partiklar som gör det möjligt för det att träffa föremål. Ljusstrålarna innehåller alla regnbågens färger, vilka absorberas och reflekteras enligt det mottagande elementets specifika egenskaper.

Näthinnan är det neurosensoriska skiktet i ögat som fångar de lysande stimuli som projiceras ut i rymden. Tappar är de celler som tar emot våglängderna som beskriver färg. Dessutom har studier identifierat tre typer av tappar som är involverade i upptaget av det elektromagnetiska spektrumet, enligt våglängd: L-, M- och S-tapparna.

Mänskliga ögon uppfattar färger genom stimuleringen av fotoreceptorer som initierar en inneboende molekylär kaskad som involverar ämnen som opsin och retinol. Resultatet är omvandlingen av ljusstimuli till elektriska potentialer som beskriver en inverterad bild.

Dessa elektriska stimuli bildas och integreras i synnerven och passerar sedan genom thalamus för att nå synnerven. Så småningom når dessa stimuli nackloben i Brodmanns områden 17, 18 och 19. Det är här den visuella perceptionsprocessen fullbordar och korrigerar bilden.

Den trikromatiska teorin kontra den motsatta process-teorin

För närvarande försöker många teorier förklara de fenomen som ger upphov till färguppfattning. De trikromatiska och motsatt process-teorierna är dock de mest accepterade och studerade på djupet.

Den trikromatiska teorin som utvecklades av Thomas Young 1802 och modifierades av Herman Von Helmholtz 1856 säger att det finns tre typer av tappar i näthinnan. Enligt deras utformning fångar dessa ett specifikt intervall av våglängder som motsvarar färgerna blått, grönt och rött.

Young och Helmholtz betonade att uppfattningen av alla färger är resultatet av dessa tre receptorers deltagande. Dessa blir aktiverade med olika intensitet. Det mänskliga ögat uppfattar alltså färgen röd när våglängden stimulerar de röda receptorerna med stor intensitet. Å andra sidan uppfattar den de blå och gröna receptorerna svagt.

Fysiologen Ewald Hering höll emellertid inte med den tidigare teorin och tog fram teorin om motsatta processer i slutet av 1800-talet. Enligt Hering uppfattar mänskliga ögon färger baserat på ett system av motsatta kanaler som består av färgerna rött, gult, blått och grönt.

Rött är alltså motsatsen till grönt, gult till blått och vitt till svart. Således uppfattar ögonen färgen på ett föremål baserat på två färger som står emot varandra. En av färgerna undertrycker dock den andra enligt den fångade våglängden.

Teorin om motsatta processer förklarar varför människor kan visualisera rödgula och gulgröna toner men inte kan visualisera rödgröna eller blågula toner.

Problem med mänskligt färgseende

Förändringar i färguppfattning är vanligtvis resultatet av medfödda eller förvärvade tillstånd, enligt flera studier. De flesta av dessa förändringar är ärftliga och finns hos mer än 8 % av den manliga befolkningen.

De är indelade enligt presentationsform:

  • Oregelbunden trikromatism
  • Monokromaticism
  • Dikromatism
  • Regelbunden trikromatism

Det främsta kännetecknet för personer med oregelbunden eller defekt trikromatism är att ha de tre typer av tappar som är nödvändiga för färguppfattning, men med förändrad funktion. Därför kräver dessa personer en annan intensitet av de tre grundfärgerna än den genomsnittliga personen för att skilja en färg från en annan.

Detta tillstånd gör att dessa människor blandar ihop färgerna på föremål eller saker runt dem. På grund av detta kan man av misstag förväxla dessa tillstånd med färgblindhet.

Mänskligt färgseende: glasögon som tar bort färg från tulpanfält
Oregelbunden trikromatism är inte detsamma som färgblindhet. Det finns många likheter men den inneboende mekanismen för förändringen är inte densamma.

Monokromaticism

Personer med detta tillstånd har vanligtvis en bristande uppfattning om färger i sin omgivning. Detta är ett resultat av närvaron av endast en typ av tapp i näthinnan eller den totala frånvaron av dem (achromatopsia). Samtidigt har personer med detta tillstånd ofta en suddig syn och har svårt att fokusera i svagt ljus.

I allmänhet innebär monokromaticism att man uppfattar alla föremål i svarta, vita och gråa toner. Det är därför vi kallar detta tillstånd för färgblindhet.

Dikromatism

Detta är när personen har en funktionsnedsättning i funktionen av en enda grupp av tappar. Det innebär att näthinnan har två system av tappar, vilket gör att denna har en viss färguppfattning, dock skiljer den sig från normaltillståndet.

Färgblindhet är den vanligaste formen av dikromatism. Detta är ett ärftligt tillstånd som är bundet till X-kromosomen. Det är alltså vanligare hos män. Därtill har den olika grader.

Hur man kan identifiera störningar i mänskligt färgseende

Mänskliga ögon uppfattar miljön genom ett nätverk av nervceller som kallas tappar och stavar. Problem med att identifiera färger i barndomen är ofta ett varningstecken på en störning i dessa celler. Ibland kan människor känna att deras syn gör att föremål har en annan färg.

Idag gynnar tidig medicinsk diagnos i hög grad den långsiktiga prognosen. Därför är det alltid en bra idé att konsultera en ögonläkare angående eventuella synsymptom och problem med ditt färgseende.

Även om det inte finns något botemedel mot ärftliga tillstånd, kan du ändå behandla eventuella förvärvade förändringar för att förhindra en efterföljande funktionsnedsättning.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Prado Serrano A, Cama Benítez J, Laredo Mendiola L. Sensopercepción del color. Rev Mex Oftalmol; Marzo-Abril 2008; 82(2):101-110.
  • Correa V, Estupiñán L, García Z, Jiménez O et al . Percepción visual del rango de color: diferencias entre género y edad. Rev. Fac. Med. 2007; 15(1): 7-14.
  • Neuta García KA y Camacho Montoya M. Prevalencia de alteraciones de la visión al color y de alteraciones visomotoras en tres localidades de Bogotá. Cienc Tecnol Salud Vis Ocul. 2012;(1): 123-132.
  • Cohen MA, Rubenstein J. How much color do we see in the blink of an eye? Cognition. 2020 Jul;200:104268.
  • Witzel C, Gegenfurtner KR. Color Perception: Objects, Constancy, and Categories. Annu Rev Vis Sci. 2018 Sep 15;4:475-499.
  • Alcalde Alvitez M. Daltonismo y uso del computador en educación a distancia. Hamut’ay. 2015; 2(1): 32-48.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.