Kan barn delta i medicinska studier?

En del undrar om barns deltagande i medicinska studier är etiskt eller möjligt. Även om det kan tyckas omöjligt, håller experter sig till strikta etiska krav som tillåter forskning på barn.
Kan barn delta i medicinska studier?

Senaste uppdateringen: 04 juli, 2022

Fram tills för inte så länge sedan var det många som oroades och även upprördes över att barn tilläts delta i medicinska studier. Men saker och ting verkar förändras idag, vilket gör att barn nu kan delta i den här typen av forskning under vissa villkor.

Faktum är att forskare menar att denna praxis är nödvändig. Det skulle annars inte finnas något sätt att förbättra medicinsk vård och program för att hjälpa barn att leva en hälsosam livsstil.

Vad bör du veta om det? Läs vidare i den här artikeln.

Barns deltagande i medicinska studier

Det är viktigt att betona att barns kroppar inte bara är små versioner av vuxnas. Därför har de särskilda medicinska behov. När medicinering inte testas på barn leder det till vad man kallar för “terapeutisk föräldralöshet”.

Även om detta koncept kan verka märkvärdigt, är det helt enkelt ett uttryck som säger att barn är föräldralösa i detta avseende. Den syftar inte till att sprida panik, utan snarare att hjälpa människor att reflektera över vikten av behovet av att genomföra studier på barn och ungdomar under vissa omständigheter.

Detta måste göras med etiska försiktighetsåtgärder och tillhörande skydd och godkännande av föräldrar eller vårdnadshavare när det gäller minderåriga.

Ett sjukt barn.
Barns kroppar är inte likadana som vuxnas. Därför är ibland barns deltagande i medicinska studier en nödvändighet.

Farmaceutiska tester

“Barnen först” gäller inte i dessa fall. Till skillnad från andra tillfällen då barn definitivt prioriteras är det så att när det gäller forskning så görs produkttestning av läkemedel i följande ordning:

  1. Först på djur. Till att börja använder man fullvuxna djur.
  2. Sedan på yngre djur.
  3. Efter det på vuxna människor.
  4. Slutligen, på barn, om läkemedlet i fråga är för dem.

Idag har experter omprövat användningen av djur och letar efter alternativa metoder. Alla studier måste dock utföras i strikt enlighet med etiska principer.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: 5 vanliga ortopediska problem hos spädbarn och barn

Vilken roll har placebo vid medicinska studier på barn?

Vissa studier kräver jämförelse av produkter som man testar med ett annat läkemedel som inte ger någon effekt men inte är skadligt. Med andra ord ett placebo.

För att experter ska använda placebo i en studie måste de se till att det inte finns någon annan produkt, inte ens en undermålig, att jämföra med. I dessa fall är användningen av placebo absolut kontraindicerad och det finns lagar och förordningar som förbjuder detta tillvägagångssätt.

Forskningsetiska kommittéer för medicinska studier på barn

På vårdinrättningar finns forskningsetiska kommittéer som skyddar deltagarna i studierna. När experter genomför studier på barn måste de vidta flera försiktighetsåtgärder.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Har modern medicin verkligen ökat den förväntade livslängden?

Ingenting lämnas åt slumpen vid barnstudier

Även om det är möjligt att utföra medicinska studier på barn, bör man inte lämna någonting åt slumpen. Experterna måste vara mycket noggranna och försiktiga. De måste ge information till både föräldrarna och barnet, och denna information måste vara anpassad till deras förmåga att förstå och tillgodogöra sig den.

En bebis på undersökning hos en barnläkare.
Forskare måste vara försiktigare när barn är involverade i medicinska studier.

Altruism och solidaritet

Även om medicinska studier på barn vanligtvis syftar till att hitta ett läkemedel för att bota eller lindra en viss barnsjukdom, är det viktigt att veta att beroende på forskningens olika faser eller stadier inte bara är till nytta för barnet; utan en tredje part kommer också att kunna dra nytta av det.

Forskningen ger dock inte alltid tillfredsställande resultat. Det är därför vi nämnde altruism. Den underliggande frågan är: Hur mycket kan vi utsätta ett barn för till förmån för tredje part? Beror detta svar på om barnet är friskt eller har en viss sjukdom?

Lyckligtvis, och med tanke på vikten av regelbundna hälsokontroller under barndomen, är barn vanligtvis vid god hälsa. Vissa behöver dock behandlingar vilket kan ha en positiv effekt på andra barn.

Det internationella forskningsprojektet “Etisk forskning som involverar barn” syftar till att förbättra praktiken för forskning på barn genom olika discipliner, teoretiska positioner och metodologiska och internationella sammanhang.

Unicef ​​har också lång erfarenhet i detta avseende och gällande skydd av barn som deltar i medicinska studier.

Får barn delta i medicinska studier?

Svaret är ja.

Det är dock avgörande för experter att strikt följa alla etiska krav. De inblandade yrkesspecilisterna bör ge tillräcklig information till den minderåriges föräldrar eller vårdnadshavare. Dessutom måste hela forskningssamfundet kontinuerligt arbeta för att uppnå så hög noggrannhet som möjligt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Proyecto Investigación ética con niños, Ethical Research Involving Children (ERIC)
  • Quezada, F. L. Á. (2003). Pautas Éticas De Investigación En Sujetos Humanos : Nuevas Perspectivas. Investigación en Sujetos Humanos: Experiencia Internacional (pp. 1–151).
  • Save the Children. (2000). Children and participation: Research, monitoring and evakluation with children and young peopleEpubl.Ltu.Se. Retrieved from http://epubl.ltu.se/1402-1773/2010/251/LTU-CUPP-10251-SE.pdf
  • Niños, C. O. N. (2013). Investigación ética con niños. Graham, A., Powell, M., Taylor, N., Anderson, D. y Fitzgerald, R.1, 2014. Retrieved from http://childethics.com/wp-content/uploads/2015/04/ERIC-compendium-ES_LR.pdf

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.