Kan bärbara datorer innebära en risk för den manliga fertiliteten?

Kan bärbara datorer orsaka problem med manlig fertilitet? I den här artikeln berättar vi vad vetenskapen säger och ger dig några tips.
Kan bärbara datorer innebära en risk för den manliga fertiliteten?
Leonardo Biolatto

Granskad och godkänd av läkaren Leonardo Biolatto.

Senaste uppdateringen: 07 juli, 2023

Har du hört att bärbara datorer är en risk för den manliga fertiliteten? Om du inte redan visste det, finns det vetenskapliga bevis som varnar för att det att placera sin bärbara dator i knät kan påverka hälsan hos mannens reproduktionsorgan och kvaliteten på spermierna.

För att vara mer exakt har ett samband observerats mellan exponering för värme och elektromagnetiska fält från dessa enheter och en ökad risk för fertilitetsproblem bland män. För att upptäcka alla detaljer uppmanar vi dig att fortsätta läsa.

Bärbara datorer är kopplade till risk för den manliga fertiliteten

Det finns två riskfaktorer som kopplar bärbara datorer till en ökad risk för problem med den manliga fertiliteten. Här kommer vi att förklara vad de är och vad experterna säger om dem.

Värmen som avges av bärbara datorer påverkar spermierna

Forskning publicerad i tidskriften Human Reproduction visar att värmen som avges av bärbara datorer kan orsakar en ökning av höger och vänster skrotumtemperatur (ScT). Detta orsakar en negativ inverkan på spermatogenesen (spermabildningsprocessen), särskilt bland ungdomar och unga män.

Även om studieprovet är litet – 29 frivilliga män – gör dess slutsats det möjligt att analysera betydande aspekter inom fertilitetsområdet. Enligt forskningen kan bärbara datorer öka pungens temperatur med upp till 2,8 °C, vilket överstiger den normala kroppsvärmen för den manliga kroppen. Följaktligen minskar spermiekvaliteten.

Även andra vetenskapliga publikationer stöder detta. De beskriver att exponering för skadlig strålning från elektroniska enheter förändrar testiklarnas funktion och ökar risken för infertilitet. Detta eftersom det påverkar spermiernas rörlighet och koncentration.

Studien varnar för att andra faktorer, såsom förhöjd temperatur på grund av exponering för värmestrålande källor och sittande under långa timmar (vilket inträffar med den bärbara datorn) orsakar förändring av spermatogenesen.

Vi tror att du också kan vilja läsa den här artikeln: 4 enkla sätt att förbättra fertiliteten

Laptop fertilitetsrisk
Förhöjd temperatur och sittande under långa timmar orsakar förändringar av spermatogenesen.

Bärbara datorer kan innebära en risk för den manliga fertiliteten eftersom elektromagnetiska fält förändrar DNA

Spermatozoer innehåller i sina huvuden det DNA som kommer att bidra till skapandet av en ny människa genom att förenas med DNA från kvinnans ägg. Studier varnar för att kontinuerlig exponering för elektromagnetiska fält som emitteras av föremål som bärbara datorer kan orsaka förändringar i det DNA:t.

Forskning publicerad i Fertility and Sterility visar att användningen av bärbara datorer anslutna till internet via Wi-Fi innebär ökad risk för negativ inverkan på den manlig fertiliteten. Detta genom att minska spermiernas rörlighet och fragmentera spermie-DNA:t.

Forskarna menar att det kan vara en riskfaktor för infertilitet hos män att hålla den en bärbar dator som är ansluten via Wi-Fi i knät och nära testiklarna. Men vi behöver fler studier för att bekräfta detta.

För sin del avslöjar en studie publicerad i Reproductive Biology and Endocrinology att exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält kan inducera DNA-skador genom att orsaka ökad oxidativ stress, vilket leder till spermiecellsdöd.

Hur man förhindrar fertilitetsrisker med bärbara datorer

För närvarande saknas större och mer övertygande studier om effekterna av datorer och andra elektroniska enheter på den manliga fertiliteten. Men de resultat som hittills sammanställts är ändå ett skäl att vidta förebyggande åtgärder. Vad ska man då tänka på?

Först och främst är det viktigt att påpeka att bärbara datorer utgör en risk för den manliga fertiliteten beroende på hur man använder dessa medel. Forskning visar att exponeringstiden och datorns närhet till underlivet avsevärt ökar risken för förändringar i spermatogenesen.

Följande är några rekommendationer:

 • Minska tillfällena då du sitter med din bärbara dator i knät. Så långt det är möjligt bör du låta den stå på ett bord när du använder den.
 • Tänk på din hållning när du använder datorn. Helst bör du hålla benen något isär.
 • Använd ett stativ under datorn. Detta hjälper till att hålla enheten sval och minskar värmeöverföringen till huden. Tänk dock på att inte heller sitta alltför ofta med datorn i knät trots denna lösning eftersom det inte är garanterat att testiklarna håller sig vid optimal temperatur.

Vi tror att du kan vara intresserad av att läsa detta också: Så kan du räkna ut dina fertila dagar

Andra tips för att ta hand om din fertilitet

Utöver att vara försiktig när du använder enheter som denna typ av datorer, finns det också andra åtgärder att tänka på för att ta hand om din reproduktiva hälsa. Nedan delar vi med oss av några rekommenderade vanor.

 • Träning: fysisk aktivitet, som att använda löpbandet i en timme, tre gånger i veckan, förbättrar antalet spermier och deras rörlighet.
 • Följ en hälsosam kost.:Livsmedel som grönsaker, frukt, fisk och mejeriprodukter med låg fetthalt hjälper till att öka antalet spermier i varje utlösning. Detta visar en studie publicerad i tidskriften Andrology.
 • Undvik att bära åtsittande kläder. Att bära löst sittande byxor och underkläder förhindrar att mer värme och tryck koncentreras på testiklarna.
 • Håll dig borta från heta miljöer. Som vi har sett i hela artikeln kan ökningen av temperaturen i könsorganen skada spermierna.
 • Sluta med ohälsosamma vanor. Alkohol, psykoaktiva ämnen och rökning minskar antalet spermier och skadar deras strukturer.

Ökar bärbara datorer risken för kvinnlig infertilitet?

För närvarande finns det inga studier som visar att bärbara datorer utgör en risk för den kvinnliga fertiliteten. Detta kan bero på att äggstockarna är välisolerade från de temperaturer och den strålning som dessa element sänder ut. Inga negativa effekter har hittills observerats.

Vad ska man komma ihåg om bärbara datorer och en risk för den manliga fertiliteten?

För närvarande finns det fortfarande inte tillräckligt med studier för att med säkerhet slå fast att användning av bärbara datorer orsakar infertilitet hos män. De bevis som hittills samlats tyder dock på att män bör vidta förebyggande åtgärder när de använder dessa enheter.

Specifikt är det viktigt att alltid använda dem stående på ett skrivbord eller bord för att undvika direktkontakt med underlivet. Även kroppshållning bör beaktas när du arbetar med dessa enheter. Ha detta i åtanke!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Avendaño, C.; Mata, A. & Sánchez, C. (2011) El uso de computadoras portátiles conectadas a Internet a través de Wi-Fi disminuye la motilidad del esperma humano y aumenta la fragmentación del ADN del esperma. Fertility and Sterility® Vol. 97, No. 1. DOI: https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2011.10.012
 • Kesari, K. K., Agarwal, A., & Henkel, R. (2018). Radiations and male fertility. Reproductive biology and endocrinology : RB&E16(1), 118. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6240172/
 • Paparella, Cecilia, Pavesi, Adriana, Provenzal, Olga, Ombrella, Adriana, & Bouvet, Beatriz. (2017). Infertilidad masculina. Exposición laboral a factores ambientales y su efecto sobre la calidad seminal.. Revista Uruguaya de Medicina Interna, 2(2), 10-21. Recuperado en 07 de junio de 2023, de http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2393-67972017000200010&lng=es&tlng=es.
 • Ricci, E., Al-Beitawi, S., Cipriani, S., Alteri, A., Chiaffarino, F., Candiani, M., Gerli, S., Viganó, P. and Parazzini, F. (2018), Hábitos dietéticos y parámetros seminales: una revisión narrativa sistemática. Andrología, 6: 104-116. https://doi.org/10.1111/andr.12452
 • Rodríguez Pendás, Bertha Victoria. (2017). Fragmentación del ADN espermático e infertilidad masculina. Revista Cubana de Endocrinología, 28(3), 1-17. Recuperado en 07 de junio de 2023, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-29532017000300009&lng=es&tlng=es.
 • Rosety, Miguel Ángel, Díaz, Antonio, Rosety, Jesús María, Pery, M.ª Teresa, Brenes-Martín, Francisco, Bernardi, Marco, García, Natalia, Rosety-Rodríguez, Manuel, Ordóñez, Francisco Javier, & Rosety, Ignacio. (2017). Exercise improved semen quality and reproductive hormone levels in sedentary obese adults. Nutrición Hospitalaria, 34(3), 608-612. https://dx.doi.org/10.20960/nh.549
 • Sheynkin, Y.; Jung, M.; Yoo, P; Schulsinger, D. & Komaroff. E. (2005) Aumento de la temperatura escrotal en usuarios de computadoras portátiles, Reproducción humana, Volumen 20, Número 2 (5), páginas 452–455, DOI: //doi.org/10.1093/humrep/deh61
 • Yefim Sheynkin and others, Increase in scrotal temperature in laptop computer users, Human Reproduction, Volume 20, Issue 2, February 2005, Pages 452–455, https://doi.org/10.1093/humrep/deh616

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.