Jag är inte allt du ser, och du ser inte allt jag är

För att kunna tycka om sig själv är det viktigt att visa för världen vem man är och att man inte visar upp en sida som inte stämmer överens med sig själv.
Jag är inte allt du ser, och du ser inte allt jag är

Senaste uppdateringen: 29 mars, 2019

Jag är mycket mer än det som syns på utsidan, mer än ett leende som sänder ut glädje och empati. Bakom mitt ansikte och i mitt hjärta finns sår som du inte kan se men som också är en del av den jag är. Döm mig därför inte för allt du ser, för det kan finnas annat bakom fasaden. Jag är mitt förflutna och min nutid, och även mina drömmar. Döm inte vid första anblicken.

Vi kommer i denna artikel att reflektera angående vårt förflutna och de dolda sår som finns inom oss.

Allt du ser är de masker som döljer vilka vi är 

hand syr ihop ett hjärta

Har det hänt dig? Det finns dagar då vi inte har något annat val än att låtsas att allt är bra medan vi känner oss ledsna på insidan. Samhället och världen i allmänhet ser inte den sorg vi har inom oss.

Att gråta offentligt anses ofta av andra visa på att vi är svaga. Därför försöker vi alltid hålla oss i vår egen bubbla. Det är inte heller lätt att prata om våra känslor. Därför händer det ofta att vi håller allt inom oss istället för att bemöta det.

  • Vi bär många masker under dagens lopp. Dessa låter oss anpassa oss till jobbet och till sociala relationer.
  • Bakom dessa masker döljer vi dock vår sårbarhet, våra sorger och de förluster vi har känt av i livet.
  • Vi säger ofta något i stil med, “Jag mår bra och allt går toppen”. Men vi känner oss skyldiga att säga det för att inte hela världen ska känna till våra inre strider.

Även om vi ofta använder dessa försvarsmekanismer bör vi ibland komma ihåg att vi inte alltid behöver dem. För ju mindre vi kamouflerar oss med masker desto friare känner vi oss.

Vi frigör oss själva från maskerna för att visa oss som fria och verkliga människor 

Kvinna som har ett hjärta i rep lindat runt sig

Det finns många som bara dömer efter vad de ser. Det är dock deras egna övertygelser och en del av deras egen värld, och inte något som definierar dig som person. Det har ingenting med dig att göra. Kom ihåg att kritiken bara påverkar dig om du låter den.

Var din egen domare. Den enda som har rätt att döma dig är du själv. Det viktigaste är att du mår bra, att du är i balans med livet. Att du känner dig lugn varje gång du ser dig själv i spegeln och att du upplever ditt liv som du vill.

  • Om du begränsar dig till att gömma dina känslor och det som oroar dig mår du dåligt. Maskerna gör dig frustrerad, och det är inte värt besväret.
  • Ju mindre masker du har, desto större frihet får du. Tillåt dig att säga, “Det du ser är allt jag är”, även om du vissa gånger vill hålla saker för dig själv.
  • Det finns sår som inte syns med blotta ögat. Det finns sår som är öppna och som hindrar din utveckling. Om du märker att det är så bör du välja en annan väg. Med det vill vi säga att det finns viktiga ögonblick där du rekommenderas att ändra dig själv. Lämna vissa typer av situationer och människor…

Allt du ser är vad jag är

När du känner dig fri är det lättare att vara dig själv. Du står redo att börja om igen, att läka såren, för att gå framåt i livet.

“Jag är inte allt du ser, du ser inte allt jag är”. Bara du själv vet vem du egentligen är, men det är alltid mer hälsosamt för dig att visa upp dig inför världen precis som du är. Visa dig själv i enlighet med dina värderingar, känslor och tankar. Var tydlig med vad du vill och visa upp dig själv utan masker, även om det ibland kan göra ont att säga sanningen.

Att göra allt detta kommer göra att du känner dig bättre!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.