Internationella njurdagen: Varför firar vi den?

Målet med den internationella njurdagen är att öka medvetenheten och sprida information om sjukdomar i detta livsviktiga organ.
Internationella njurdagen: Varför firar vi den?

Senaste uppdateringen: 14 september, 2022

Den internationella njurdagen hålls varje år den 11 mars. Målet med denna dag är att öka medvetenheten om hälsosamma levnadsvanor för människor som lider av kroniska njursjukdomar.

Men för att förstå dynamiken i denna dag och sjukdomen som skadar njurarna, kommer vi att kort presentera huvudsyftet här.

Njurarna spelar en mycket viktig roll i kroppen eftersom de filtrerar blodet, gör sig av med överflödig vätska tillsammans med gifter, balanserar ämnena i blodet och har en signifikant effekt på blodtrycket. Genom att förstå dess normala funktion kan vi översiktligt titta på vad som orsakar problem och sjukdomar i dessa organ.

Fira den internationella njurdagen

Den internationella njurdagen är framtagen för att öka medvetenheten och lyfta fram njurarnas betydelse för kroppen. Målet är att skapa en förebyggande medvetenhet, ge aktuell information om riskfaktorer och utveckla en förståelse för det bästa sättet att hantera en större njurkomplikation.

Den slogan som man valde för evenemanget 2021 är målsättningen att “leva gott med njursjukdom“. Dagen var ursprungligen ett initiativ från International Society of Nephrology (ISN) och International Federation of Kidney Foundations (IFKF).

Njurar är en del av livets väsen

“Njurar är en del av livets väsen, så att vårda dem kommer att förlänga livet.”

Målen med den internationella njurdagen

Målen med den internationella njurdagen är flera och viktiga i deras rätta mått, så att informationen når alla instanser och därmed uppnår önskad global medvetenhet. Bland de viktigaste är följande:

 • Dela med sig av värdefull information till olika medicinska sektorer om diagnos och framgångsrika förebyggande strategier för sjukdomen.
 • Uppmärksamma de riskfaktorer som utlöser sjukdomen.
 • Belysa njurtransplantationer som ett mycket effektivt sätt att bekämpa njursvikt.
 • Uppmuntra allmänheten att ta på sig ansvaret att vara donatorer, som en heroisk gest som kan förändra världen och rädda liv.
 • Uppmana hälsomyndigheterna att investera i tester som kan detektera njurproblem i tidiga stadier.

Du kanske kommer att tycka om att läsa den här artikeln:  Så här fungerar dina njurar: kroppens reningsverk

Teman från tidigare år

Varje år, sedan 2006, har den internationella njurdagen ett tema som de fokuserar på för att förbättra framstegen inom detta område. Som vi nämner ovan är sloganen att ”leva gott med njursjukdom” temat för 2021. Samtidigt tycker vi att det är intressant att lyfta fram tidigare års teman för att notera utvecklingen av årsdagen:

 • 2006: “Mår dina njurar bra?” Målet var att utfärda en varning som kan hjälpa till vid tidig identifiering av njursvikt.
 • 2007: “Kronisk njursjukdom: Vanlig, skadlig och behandlingsbar.” Poängterade att detta är en svårighet som man kan leva med, men som har mycket alarmerande och negativa effekter om tillståndet inte blir behandlat i tid.
 • 2008: “Dina fantastiska njurar!” Belyser njurarnas roll i kroppen.
 • 2009: “Skydda dina njurar: Håll ditt blodtryck lågt.” Vikten av att kontrollera sitt blodtryck så att njurarnas blodkärl inte utvecklar skador med tiden.
 • 2010: “Skydda dina njurar: Kontrollera diabetes.” Tar upp att ett för högt blodsocker är skadligt för njurarna.
 • 2011: “Skydda dina njurar: Rädda ditt hjärta.” Detta år belyste man sambandet mellan njurproblem och hjärtproblem.
 • 2012: “Donera – njurar för livet – ta emot.” Lyfter fram donationer som en bra och nödvändig lösning.
 • 2013: “Njurar för livet – stoppa njurattacker!” Detta år ville man belysa värdet av att stoppa njurskador genom olika förebyggande aktiviteter.
 • 2014: “Kronisk njursjukdom och åldrande: Dina njurar åldras, precis som du.” Detta år tog man upp den ökande förekomsten av kronisk njursjukdom hos äldre.
 • 2015: “Njurhälsa för alla.” Förespråkade en strävan efter en hälsosam balans för att behandla de olika störningarna i njurarna.

Teman från de senaste 5 åren

 • 2016: “Njursjukdom och barn: agera tidigt för att förhindra det!” Kontinuerlig vård av njurarnas hälsa hos de yngsta patienterna är av största vikt för att undvika långsiktiga problem.
 • 2017: “Njursjukdom och fetma.” Belyste fetma och övervikt som en riskfaktor på grund av de nackdelar som cytokinsyntes i fettvävnad medför för kroppen och njurarna.
 • 2018: “Njurar och kvinnors hälsa: Inkludera, värdera, förbättra.” Detta år vände man sig till kvinnliga patienter i ett försök att göra kampen mot njursvikt mer jämlik och inkluderande.
 • 2019: “Njurhälsa för alla överallt.” Detta år försökte man belysa vikten av rättvis tillgång till behandling för alla som lider av njurproblem oavsett var de bor.
 • 2020: “Njurhälsa för alla överallt: Från förebyggande till upptäckt och rimlig tillgång till vård.” Denna målsättning hade ett brett fokus för att ta möta många delar av problemet.

Vad är kronisk njursjukdom?

Livsmedel som kan förbättra njurfunktionen

Kronisk njursjukdom är en gradvis minskning av njurfunktionen som kan uppstå under olika perioder i livet. Man kan se försämringen genom skador på nefronerna (små filter som rengör blodet), vilka kan upprätthålla sin funktion med ett visst mått av skadade njurceller.

Men det kommer en tid då filtreringsprocessen blir bristfällig, vilket kan se tecken på i blodet.

Orsaker

Högt blodtryck, diabetes, glomerulonefrit och kronisk pyelonefrit är bland de främsta orsakerna. Å andra sidan finns det en viss ökad risk förknippad med ärftliga faktorer. Vissa läkemedel kan också orsaka kronisk njursvikt om man tar dem under en längre tid.

I slutändan är orsaken som leder till de flesta fall av kronisk njursvikt diabetes. Enligt studier är ett av tre fall av njurproblem hos personer med detta problem relaterat till överskott av socker i blodet.

Vikten av tidig diagnos

Ansträngningarna sedan starten av den internationella njurdagen för att förbättra chanserna att upptäcka problem i den tidiga diagnosfasen beror på att det ger specialister mer utrymme att arbeta med att bromsa försämringen. Låt oss komma ihåg att symptomen kan vara tysta tills njursvikten når hela 90%.

Eftersom att tiden har visat sig vara av största vikt, är det tydligt att tidig diagnos räddar liv.

Behandling och återhämtning

Det första som vi måste poängtera är att sjukdomen inte kan botas. Det är dock fullt möjligt att sakta ner eller stoppa försämringen i de flesta fall. De initiativ som man oftast ser är följande:

 • En anpassad kost och medicinering efter behov. Detta hjälper till att reglera pH i kroppen, vilket tidigare var något som njurarna tog hand om.
 • Dialys. Detta utför arbetet med att rena blodet, vilket njurarna inte längre kan utföra. Detta alternativ är reserverat för mycket allvarliga fall.
 • Njurtransplantation. Detta anser man vara den enda utväg när njursjukdomar har nått slutskedet. Vid denna tidpunkt slutar njurarna att fungera.
 • Återhämtningstiden beror på behandlingen och på hur allvarlig sjukdomen är. Uppföljningen av sjukdomen måste hur som helst ske kontinuerligt och regelbundet, eftersom tecken på återfall kan äventyra patientens liv.

Hur kan jag bidra till den internationella njurdagen?

Målet är att öka medvetenheten och sprida information. Därför är det bästa sättet att bidra med att dela informationen via sociala nätverk och medier med hjälp av den officiella postern. Att dela med dig av en personlig upplevelse kan dessutom bidra till att öka medvetenheten.

En annan form av stöd är donationer och evenemang för att samla in pengar. Samtidigt ökar varje år antalet möjligheterna att ge stöd på distans.

Saker att tänka på

Tidig diagnos är det viktigaste verktyget för behandling av kronisk njursjukdom. Av denna anledning är det inte ett alternativ att vänta på att symptomen ska bli tydliga. Åtgärder behövs tidigare än så.

I den meningen är det också en bra idé att lägga sig till med vanor för att minska sin risk, t.ex. genom att äta en saltfattig kost, undvika tobak, minska sin alkoholkonsumtion och träna regelbundet.

Livet sitter i njurarna!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Enfermedad renal crónica; definición y clasificación. 2008. Disponible en: https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=18711
 • Eknoyan G. Definición y clasificación de la enfermedad renal crónica: la búsqueda de refinamientos. Kidney Int. 2007.
 • Soriano C. Definición y clasificación de los estadios de la enfermedad renal crónica. Prevalencia. Claves para el diagnóstico precoz. Factores de riesgo para enfermedad renal crónica. Nefrología. 2004.
 • Flores J, Alvo M, Borja H, Morales J, Vega J, Zúñiga C, Müller H y Münzenmayer J. Enfermedad renal crónica: Clasificación, identificación, manejo y complicaciones. 2009. Disponible en: http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872009000100026
 • Coresh J, Byrd D, Astor B, Briggs J, Eggers P y Lacher D. Concienciación, prevalencia y tendencias de la enfermedad renal crónica entre los adultos estadounidenses, 1999 a 2000. J Am Soc Nephrol. 2005.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.