Inhalator med ipratropiumbromid: så fungerar det

Läkare skriver vanligen ut ipratropiumbromid för att behandla bronkkonstriktion (astma), som är associerat med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).
Inhalator med ipratropiumbromid: så fungerar det

Senaste uppdateringen: 25 december, 2020

Ipratropiumbromid i inhalator är en aktiv substans som hör till klassen av läkemedel som kallas inhalerade antikolinergika luftrörsvidgandeDessa läkemedel får luftrörens muskler att slappna av, underlättar luftens passage och får personen att andas normalt igen.

Läkare skriver oftast ut denna medicin för att behandla bronkkonstriktion som är associerat med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). När man använder den tillsammans med selektiva beta-2-stimulerare så skriver läkare också ut medicinen för att behandla akut, kronisk astma.

Hur fungerar en inhalator med ipratropiumbromid?

En kvinna håller i en inhalator med Ipratropiumbromid.

Ipratropiumbromid är en kraftig antagonist till acetylkolina muskarinreceptorer. Det har en kraftfull effekt på lungornas receptorer, både när man ger medicinen intravenöst och när patienten inhalerar den. Den orsakar dock inte takykardi. Dessutom upphäver den bronkkonstriktion som är orsakat av inhalerade kolinerga stimulerare.

Rekommenderad dos av ipratropiumbromid

Doseringen måste anpassas till patientens individuella behov och man kan behöva ta upprepade doser tills tillståndet är stabilt. Dock bör endast en läkare avgöra tidsintervallet mellan doserna.

Du får inte överstiga den rekommenderade dagliga dosen varken i akuta fall eller som underhållsdos. Det kan finnas en kombination av ipratropiumbromid tillsammans med korttidsverkande selektiva beta-2-stimulerare i samma nebulisator.

Du måste använda blandningen så snart som möjligt efter att den är blandad och slänga bort eventuella rester. Det finns också flera olika sorts nebulisatorer på marknaden, med vilka man kan ge medicinen.

Kontraindikationer och försiktighetsåtgärder

En person använder en inhalator med ipratropiumbromid.

En inhalator med ipratropiumbromid är inte rekommenderat om du är allergisk mot ämnet eller mot andra liknande substanser, som till exempel atropin eller olika derivat av det. Du bör inte heller använda medicinen vid akut hosta, nysningar eller astmaattacker som kräver en snabb respons.

Försiktighet bör iakttas vid användningen av antikolinerga ämnen hos patienter med trångvinkelglaukom, prostatahyperplasi eller förträngningar i urinblåsan. Dessutom måste läkare också vara särskilt uppmärksamma med patienter med cystisk fibros, eftersom de kan vara extra mottagliga för mag-tarmsjukdomar.

I undantagsfall har det förekommit allergiska reaktioner direkt efter intag av ipratropiumbromid. Dessa reaktioner visar sig som nässelutslag, angioödem, utslag, astma, svalgödem och anafylaxi.

Vid felaktig användning av ipratropiumbromidspray kan ämnet tränga in i ögonen och leda till komplikationer som:

 • Pupillutvidgning
 • Ökat intraokulärt tryck
 • Trånvinkelglaukom
 • Smärta eller obehag i ögat
 • Suddig syn

Hur använder man en inhalator med ipratropiumbromid?

Du måste lära dig använda detta läkemedel på rätt sätt om du ska behandlas med det. Framför allt måste du undvika att spraya det i ögonen.

Följ dessa steg när du tar medicinen:

 • Ta bort skyddslocket
 • Ta ett djupt andetag
 • Pressa bestämt läpparna mot inhalatorns munstycke
 • Andas in så kraftigt som möjligt och på samma gång trycker du på inhalatorns bas så du släpper ut en spray av lösningen och kan andas in den
 • Håll andan i ett par sekunder, släpp sedan munstycket och släpp sakta ut luften
 • Slutligen sätter du på skyddslocket igen

Du kanske också är intresserad av: Varför använder man Terbutalin?

Interaktion med andra läkemedel

Ipratropiumbromid: en inhalator med blå rök.

Det finns vissa belägg för att samadministration av ipratropiumbromid med adrenerga betastimulerare och xantinderivat kan öka den luftrörsvidgande effekten. Men man kan använda denna medicin tillsammans med andra läkemedel som vanligen används för att behandla kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Risken för akut glaukom hos patienter med en historia av trångvinkelglaukom kan öka om ipratropiumbromid tas tillsammans adrenerga betastimulerare i en nebulisator.

Negativa effekter av inhalator med ipratropiumbromid

Som alla läkemedel kan ipratropiumbromid skapa bieffekter. Dessa uppstår dock inte för alla. De vanligaste bieffekterna är:

 • Huvudvärk
 • Yrsel
 • Hosta och irriterad hals
 • Illamående
 • Torr mun
 • Mag- och tarmsjukdomar

Även andra bieffekter kan uppstå som till exempel hypersensivitet, svåra allergiska reaktioner, suddig syn, pupillutvidgning, inre ögonskador samt röda ögon och smärta.

Sammanfattning:

Ipratropiumbromid har en terapeutisk effekt vid behandlingen av astma, endera på egen hand eller tillsammans med adrenerga betastimulerare. Speciellt i fall av bronkiolit orsakad av virus samt bronkopulmonell dysplasi hos spädbarn och små barn.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • López, V. P., & Carreras Farmacéuticas Atención Primaria Puertollano Alcázar de San Juan, M. M. (2004). Bromuro De Tiotropio. Sescam. https://doi.org/R03BB04

 • Benito Fernández, J., Mintegui Raso, S., Sánchez Echaniz, J., Vázquez Ronco, M. A., & Pijoan Zubizarreta, J. I. (2000). Eficacia de la administración precoz de bromuro de ipratropio nebulizado en niños con crisis asmática. Anales Espanoles de Pediatria. https://doi.org/10.1016/s1695-4033(00)77446-7

 • Mallol, J., Aguirre, V., Simonds, S., & Cortes, F. (1995). Características diferenciales de inhaladores de dosis medida: número total de inhalaciones y masa liberada. Rev. Chil. Enferm. Respir.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.