Immunterapi för cancer: Allt du behöver veta

Immunterapi för cancer består av en serie behandlingar som syftar till att dra nytta av olika egenskaper hos immunsystemet för att bekämpa cancerceller.
Immunterapi för cancer: Allt du behöver veta

Senaste uppdateringen: 09 april, 2022

Immunterapi för cancer består av en serie behandlingar som syftar till att dra nytta av olika egenskaper hos immunsystemet för att bekämpa cancerceller. Lär dig mer om immunterapi för cancer i dagens artikel.

Att immunsystemet fungerar väl är en av de viktigaste faktorerna för överlevnad när vi står inför en sjukdom som cancer. Sammantaget kan detta system upptäcka när celler genomgår förändringar som de som leder till cancer. Immunsystemet har också förmågan att förstöra dessa celler. Men har du hört talas om immunterapi mot cancer?

Först och främst, låt oss komma ihåg att cancer uppstår från modifieringen av beteendet och strukturen hos cellerna som utgör ett organ. När dessa förändringar inträffar kan kroppen hitta den cellen och sätta igång en hel mängd försvarsprocesser.

Tack vare dessa processer kan vårt immunförsvar göra att den cellen, och andra celler som lider av samma sjukdom, dör. Problemet med cancer börjar dock när cancerceller lyckas kringgå de tidigare nämnda försvarssystemen. Som en följd tillåter detta dem att fortsätta växa på ett överdrivet och okontrollerat sätt.

Lyckligtvis har vår förståelse av immunologin gällande cancersjukdomar utvecklats dramatiskt under de senaste åren. Med detta har nya terapeutiska behandlingar, som immunterapi för cancer uppstått.

Nedan berättar vi mer om detta.

Vad är immunterapi för cancer?

Immunterapi är en terapeutisk strategi som man använder för att optimera immunförsvaret så att celler ökar sin förmåga att bekämpa cancer inifrån vår kropp. I huvudsak fungerar det genom två mekanismer för att bekämpa cancer:

 • Genom att stimulera eller stärka immunförsvaret så att det blir mer intelligent och aggressivt när det gäller att hitta och attackera cancerceller.
 • Genom att tillverka ämnen som liknar molekyler som vårt immunförsvar använder sig av. Detta hjälper alltså till att återställa eller förbättra dess funktion.
Immunförsvaret bekämpar cancerceller.
I grund och botten är immunterapi för cancer en terapeutisk strategi som man använder vid behandling av sjukdomen.

Det finns flera olika typer av immunterapi för cancer

Det är viktigt att förstå att immunterapi är en term som man använder för att hänvisa till mer än en form av behandling. Det som binder samman dessa behandlingar är att de fungerar genom att dra fördel av olika egenskaper hos immunsystemet.

Kortfattat kan vi bland immunterapimetoderna hitta följande:

Cancervacciner

Först och främst är vacciner ämnen som man introducerar in i kroppen. I grunden initierar de ett svar i vårt immunsystem mot vissa sjukdomar.

Vi är vana vid att tro att vacciner är något som man ger till friska människor för att förhindra infektioner. Vissa vacciner kan dock hjälpa till att förebygga eller behandla cancer.

Onkolytiska virus

Därefter är detta en ny form av behandling som använder genetiskt modifierade virus för att infektera och döda cancerceller.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Läkemedlet fulvestrant: Behandling vid östrogenreceptorpositiv bröstcancer

Immunaktivering med ”immune check point inhibitors (ICI)”

Cancer innehåller genetiska mutationer som gör att vår kropp kan känna igen den som en främmande enhet. Detta i sin tur hjälper kroppen att attackera dessa celler. Tyvärr är det så att cancercellerna i vissa fall har förmågan att blockera responsen från cellerna som är ansvariga för att försvara oss.

Immunaktivering med ”immune check point inhibitors (ICI)” fungerar genom att omstrukturera svaret på cancerceller. Därför tillåter detta kroppen att svara på ett effektivt sätt och eliminera cancercellerna.

Chimär antigenreceptor (CAR) T-cellsterapi

Den här behandlingen går ut på att exponera cancerpatientens T-celler för ett genetiskt modifierat virus. Man försöker genom denna exponering lära T-cellerna att upptäcka och attackera cancerceller.

Monoklonala antikroppar

Generellt är monoklonala antikroppar syntetiska proteiner. De imiterar immunsystemets egna antikroppar. Sammantaget är dessa antikroppar utformade för att rikta in sig på proteiner som finns på ytan av cancerceller. I huvudsak hjälper denna form av immunterapi immunsystemet att förstöra cancerceller.

En läkare som förbereder sig för att ge en cancerpatient en injektion.
Det finns flera metoder för immunterapi i kampen mot cancer. Valet mellan ett eller annat alternativ beror bland annat på typen av cancer samt på patientens hälsotillstånd.

Biverkningar av immunterapi för cancer

Alla behandlingar för med sig biverkningar. I fallet med immunterapi uppträder dessa biverkningar till stor del på grund av man stimulerar immunsystemet till att gå till attack. Detta gör att immunförsvaret angriper även friska celler och organ.

De vanligaste biverkningarna vi kan hitta inkluderar:

 • Smärta
 • Inflammation
 • Rodnad
 • Klåda
 • Hudutslag
 • Feber
 • Frossa
 • Yrsel
 • Svaghet
 • Variationer i blodtryck
 • Illamående och kräkningar
 • Diarré

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Allergi mot citrus: Symptom, behandling och rekommendationer

Vad man ska komma ihåg om immunterapi för cancer?

Sammanfattningsvis är immunterapi en innovativ cancerbehandlingsstrategi där man försöker utnyttja människokroppens förmåga att upptäcka och attackera cancerceller. Det finns olika behandlingsmetoder inom ramen för immunterapi. De fungerar alla genom att främja återställandet och förbättringen av vår kropps medfödda försvarssystem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Dalotto-Moreno, T., Blidner, A. G., Girotti, M. R., Maller, S. M., & Rabinovich, G. A. (2018). INMUNOTERAPIA EN CÁNCER. PERSPECTIVAS ACTUALES, DESAFÍOS Y NUEVOS HORIZONTES. 13.
  • Farkona, S., Diamandis, E. P., & Blasutig, I. M. (2016). Cancer immunotherapy: The beginning of the end of cancer? BMC Medicine, 14(1), 73. https://doi.org/10.1186/s12916-016-0623-5
  • Malvicini, M., Puchulo, G., Matar, P., & Mazzolini, G. (2010). INMUNOTERAPIA DEL CANCER. IMPORTANCIA DE CONTROLAR LA INMUNOSUPRESION. 6.
  • American cancer society. (s. f.). Immunotherapy. Recuperado 27 de febrero de 2020, de https://www.cancer.org/treatment/treatments-and-side-effects/treatment-types/immunotherapy.html

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.