Igelkottstaggsvampens effekter: Fördelar och biverkningar

Igelkottstaggsvampens egenskaper har studerats för dess antioxidativa och antiinflammatoriska potential. Även om vi behöver mer bevis, kan studier som gjorts hittills visa att är dessa svampar kopplade till flera positiva hälsofördelar. Fortsätt läsa för att lära dig mer!
Igelkottstaggsvampens effekter: Fördelar och biverkningar

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Igelkottstaggsvampens effekter har hittills studerats huvudsakligen på djur, men det har även utförts vissa studier på människor. Dessa visar på positiva verkningar både invärtes och utvärtes.

Igelkottstaggsvamp är också känd som hou tou gu eller yamabushitake. Dess vetenskapliga namn är Hericium erinaceus och man känner igen den på dess speciella klotliknande form och av att svamparna är täckta av ett svall långa taggar som liknar ett lejons man när den växer, vilket har gett den dess engelska namn lion’s mane mushroom.

Enligt en studie i Journal of Agricultural and Food Chemistry är det en mycket populär ingrediens i asiatiska kök där den uppskattas för sina näringsegenskaper. Du kan använda svampen både rå och kokt och i form av te.

Notera att svampen är fridlyst i Sverige, men kan köpas som utlandstillverkade tillskott.

Vad använder man denna svamp till? Vilka är dess biverkningar?

Få alla detaljer här!

Fördelarna med igelkottstaggsvamp

Många av fördelarna med igelkottstaggsvamp har blivit dokumenterade i vetenskaplig litteratur. Specifikt tillskriver vissa den antibiotiska, blodtryckssänkande, antidiabetiska, neuroprotektiva och antiinflammatoriska egenskaper. Dessutom menar vissa att den har potential som adjuvans mot en mängd olika sjukdomar.

Igelkottstaggsvampens effekter vid demens

Två aktiva substanser i igelkottstaggsvamp, hericenoner och erinaciner, har blivit studerade för deras effekter på hjärnans hälsa. Forskning rapporterad i International Journal of Medicinal Mushrooms fann att dessa ämnen hjälper till att stimulera tillväxt av hjärnceller.

Å andra sidan fann djurstudier, som en publicerad i BioMed Research International, att detta naturliga tillskott skyddar mot Alzheimers sjukdom genom att minska symptomen på minnesförlust och neuronala skador orsakade av beta-amyloidplack.

Medan det fortfarande saknas bevis hos människor för att bekräfta sådana effekter får man dock säga att resultaten är lovande. Enligt en studie i Phytotherapy Research kunde tillskott av denna svamp hjälpa till att förbättra den mentala funktionen hos patienter som tog 3 gram per dag i 4 månader.

nervcell
Viss forskning visar att igelkottstaggsvamp kan stimulera neuronal tillväxt.

Igelkottstaggsvampens effekter vid ångest och depression

Både ångest och depression kräver individuell behandling inom mentalvården. Samtidigt tittar nu forskare på kosttillskott som extrakt av igelkottstaggsvamp som möjlig adjuvans vid behandling av dessa tillstånd.

I detta avseende rapporterade en djurstudie publicerad i International Journal of Molecular Sciences att detta tillskott har antiinflammatoriska effekter som hjälper till att modulera neurotransmittorer associerade med depressiva sjukdomar. Dessutom tyder andra fynd på att det förbättrar funktionen hos hippocampus, området i hjärnan som ansvarar för känslomässiga reaktioner.

Angående studier om detta på människor är bevisen emellertid fortfarande otillräckliga. En liten studie på kvinnor i klimakteriet observerade att de som konsumerade kakor med extrakt av dessa svampar under en månad hade mindre ångest.

Positiva effekter på hjärthälsan

Extrakt av igelkottstaggsvamp verkar minska risken för hjärtsjukdomar. I djurforskning som rapporterats i Mycobiology observerade forskare att denna ingrediens kunde stimulera fettmetabolismen och sänka höga halter av triglycerider i blodet.

Likaså fastställer en in vitro-studie att substanserna i extrakt på svampen minskar oxidationen av kolesterol i blodet. På så sätt minskar risken för åderförkalkning och allvarliga kardiovaskulära händelser, som hjärtinfarkt eller stroke. Vi behöver mer bevis, men resultaten är lovande.

Igelkottstaggsvampens effekter vid diabetes

Naturliga kosttillskott bör inte vara en förstahandsbehandling för att hantera diabetes. Men hur som helst så har vissa uppvisat potential för att kunna sänka blodsockernivåerna. Till exempel verkar extrakt från igelkottstaggsvamp blockera aktiviteten hos enzymet alfa-glukosidas, som bryter ner kolhydrater i tunntarmen.

En studie publicerad i International Journal of Medicinal Mushrooms tillskriver denna ingrediens antidiabetiska egenskaper. Men vi behöver fler tester för att bevisa dessa effekter på människor.

Effekter på immunförsvaret

Food & Function rapporterar att extrakt av igelkottstaggsvamp är användbara för att stärka immunsystemets funktioner. I synnerhet hjälper det till att minska inflammation och oxidation, två faktorer som äventyrar immuniteten. Det stimulerar också tillväxten av nyttiga tarmbakterier.

Igelkottstaggsvampens effekter på matsmältningssystemets hälsa

De antiinflammatoriska egenskaperna hos igelkottstaggsvamp har en positiv inverkan på matsmältningssystemet, särskilt vid inflammatorisk tarmsjukdom. En studie i Journal of Ethnopharmacology visar att dessa kosttillskott har antibakteriella egenskaper som förbättrar matsmältningen.

Det stärker bland annat tarmmikrobiotan, vilket minskar risken för kroniska sjukdomar. Det fungerar i sin tur som ett förebyggande för magsår, enligt forskare från Changchun University of Chinese Medicine.

Externa effekter vid sårläkning

Igelkottstaggsvamp används också i produkter för utvärtes bruk. Dess applicering på ytliga sår verkar underlätta läkningsprocessen. I en studie på djur med sår i halsen såg forskarna att extern applicering av igelkottstaggsvampextrakt var förknippat med snabbare läkning.

Igelkottstaggsvamp och oxidativ stress

Oxidativ stress och kronisk inflammation är kopplade till uppkomsten av kroniska icke-smittsamma sjukdomar, som cancer, autoimmuna sjukdomar och hjärtsjukdomar.

Forskning som delas i Molecular Medicine Reports visar att extrakt av denna svamp koncentrerar antioxidanter som hämmar effekterna av dessa processer, vilket minskar uppkomsten av sjukdomar.

Faktum är att man genom evidensbaserad komplementär och alternativ medicin fastställt att Hericium erinaceus har den fjärde högsta antioxidantaktiviteten i en grupp av 14 svampar. Därför rekommenderar vissa det som en källa till dessa molekyler.

igelkottstaggsvamp och andra svampar på tallrik
Den gastronomiska användningen av igelkottstaggsvamp är utbredd i Asien. Den är fridlyst i Sverige men kan köpas som utlandstillverkade tillskott.

Biverkningar av igelkottstaggsvamp

Hittills verkar dessa svampar vara säkra för de flesta. I Asien äter människor den i måttliga mängder och de har inte rapporterat några risker.

Det är dock okänt om de härledda kosttillskotten är säkra och effektiva, med tanke på bristen på mänskliga studier. För närvarande finns det ingen enhet som reglerar svampen som livsmedel eller läkemedelsprodukt.

Det finns en viss oro för patienter med allergier och astma, eftersom det finns tecken på att den kan förvärra deras symptom. Därför är det bäst att undvika konsumtion om du lider av dessa tillstånd.

Specialister råder också gravida, ammande och barn att hålla sig långt borta från dessa svampar. Vid diagnostiserade sjukdomar är det bäst att konsultera en läkare.

Igelkottstaggsvamp i köket

I det asiatiska köket tillagar man igelkottstaggsvamp så att det yttre lagret blir knaprigt. Detta förhindrar att smaken blir bitter.

I väst blir kosttillskott av denna produkt alltmer populära. Just nu kan du hitta dem i kapslar, flytande form, tabletter och pulver.

Doseringen varierar och du måste följa tillverkarens instruktioner. Specialister rekommenderade att inte överskrida denna konsumtion, eftersom detta ökar risken för oönskade reaktioner.

Vad man ska komma ihåg om denna intressanta svamp

Djur- och provrörsforskning stödjer många av de fördelar som har tillskrivits igelkottstaggsvamp. Men vi behöver mer bevis för att stödja dess användning på människor. Därför bör extrakt eller kosttillskott inte vara en förstahandsbehandling för sjukdomar.

I händelse av allergier eller en historia av astma, rekommenderar man att patienten undviker konsumtion av denna svamp. Det är också tillrådligt att konsultera en läkare innan du tar denna typ av naturläkemedel, särskilt om du samtidigt tar andra mediciner eller om det finns en tidigare diagnos av något tillstånd.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Friedman M. Chemistry, Nutrition, and Health-Promoting Properties of Hericium erinaceus (Lion’s Mane) Mushroom Fruiting Bodies and Mycelia and Their Bioactive Compounds. J Agric Food Chem. 2015 Aug 19;63(32):7108-23. doi: 10.1021/acs.jafc.5b02914. Epub 2015 Aug 5. PMID: 26244378.
 • Jiang S, Wang S, Sun Y, Zhang Q. Medicinal properties of Hericium erinaceus and its potential to formulate novel mushroom-based pharmaceuticals. Appl Microbiol Biotechnol. 2014 Sep;98(18):7661-70. doi: 10.1007/s00253-014-5955-5. Epub 2014 Jul 29. PMID: 25070597.
 • Lai PL, Naidu M, Sabaratnam V, Wong KH, David RP, Kuppusamy UR, Abdullah N, Malek SN. Neurotrophic properties of the Lion’s mane medicinal mushroom, Hericium erinaceus (Higher Basidiomycetes) from Malaysia. Int J Med Mushrooms. 2013;15(6):539-54. doi: 10.1615/intjmedmushr.v15.i6.30. PMID: 24266378.
 • Mori K, Obara Y, Moriya T, Inatomi S, Nakahata N. Effects of Hericium erinaceus on amyloid β(25-35) peptide-induced learning and memory deficits in mice. Biomed Res. 2011 Feb;32(1):67-72. doi: 10.2220/biomedres.32.67. PMID: 21383512.
 • Yao W, Zhang JC, Dong C, Zhuang C, Hirota S, Inanaga K, Hashimoto K. Effects of amycenone on serum levels of tumor necrosis factor-α, interleukin-10, and depression-like behavior in mice after lipopolysaccharide administration. Pharmacol Biochem Behav. 2015 Sep;136:7-12. doi: 10.1016/j.pbb.2015.06.012. Epub 2015 Jul 4. PMID: 26150007.
 • Chiu CH, Chyau CC, Chen CC, Lee LY, Chen WP, Liu JL, Lin WH, Mong MC. Erinacine A-Enriched Hericium erinaceus Mycelium Produces Antidepressant-Like Effects through Modulating BDNF/PI3K/Akt/GSK-3β Signaling in Mice. Int J Mol Sci. 2018 Jan 24;19(2):341. doi: 10.3390/ijms19020341. PMID: 29364170; PMCID: PMC5855563.
 • Brandalise F, Cesaroni V, Gregori A, et al. Dietary Supplementation of Hericium erinaceus Increases Mossy Fiber-CA3 Hippocampal Neurotransmission and Recognition Memory in Wild-Type Mice. Evid Based Complement Alternat Med. 2017;2017:3864340. doi:10.1155/2017/3864340
 • Spelman, K.; Sutherland, E.; Bagade, A. (2017). Neurological Activity of Lion’s Mane (Hericium erinaceus). JRM. 6(1). https://doi.org/10.14200/jrm.2017.6.0108
 • Nagano M, Shimizu K, Kondo R, Hayashi C, Sato D, Kitagawa K, Ohnuki K. Reduction of depression and anxiety by 4 weeks Hericium erinaceus intake. Biomed Res. 2010 Aug;31(4):231-7. doi: 10.2220/biomedres.31.231. PMID: 20834180.
 • Choi WS, Kim YS, Park BS, Kim JE, Lee SE. Hypolipidaemic Effect of Hericium erinaceum Grown in Artemisia capillaris on Obese Rats. Mycobiology. 2013;41(2):94-99. doi:10.5941/MYCO.2013.41.2.94
 • Rahman MA, Abdullah N, Aminudin N. Inhibitory effect on in vitro LDL oxidation and HMG Co-A reductase activity of the liquid-liquid partitioned fractions of Hericium erinaceus (Bull.) Persoon (lion’s mane mushroom). Biomed Res Int. 2014;2014:828149. doi: 10.1155/2014/828149. Epub 2014 May 13. PMID: 24959591; PMCID: PMC4052699.
 • Wu T, Xu B. Antidiabetic and antioxidant activities of eight medicinal mushroom species from China. Int J Med Mushrooms. 2015;17(2):129-40. doi: 10.1615/intjmedmushrooms.v17.i2.40. PMID: 25746618.
 • Liang B, Guo Z, Xie F, Zhao A. Antihyperglycemic and antihyperlipidemic activities of aqueous extract of Hericium erinaceus in experimental diabetic rats. BMC Complement Altern Med. 2013;13:253. Published 2013 Oct 3. doi:10.1186/1472-6882-13-253
 • Sheng X, Yan J, Meng Y, Kang Y, Han Z, Tai G, Zhou Y, Cheng H. Immunomodulatory effects of Hericium erinaceus derived polysaccharides are mediated by intestinal immunology. Food Funct. 2017 Mar 22;8(3):1020-1027. doi: 10.1039/c7fo00071e. PMID: 28266682.
 • Diling C, Chaoqun Z, Jian Y, et al. Immunomodulatory Activities of a Fungal Protein Extracted from Hericium erinaceus through Regulating the Gut Microbiota. Front Immunol. 2017;8:666. Published 2017 Jun 12. doi:10.3389/fimmu.2017.00666
 • Liu JH, Li L, Shang XD, Zhang JL, Tan Q. Anti-Helicobacter pylori activity of bioactive components isolated from Hericium erinaceus. J Ethnopharmacol. 2016 May 13;183:54-58. doi: 10.1016/j.jep.2015.09.004. Epub 2015 Sep 11. PMID: 26364939.
 • Wang M, Konishi T, Gao Y, Xu D, Gao Q. Anti-Gastric Ulcer Activity of Polysaccharide Fraction Isolated from Mycelium Culture of Lion’s Mane Medicinal Mushroom, Hericium erinaceus (Higher Basidiomycetes). Int J Med Mushrooms. 2015;17(11):1055-60. doi: 10.1615/intjmedmushrooms.v17.i11.50. PMID: 26853960.
 • Abdulla MA, Fard AA, Sabaratnam V, Wong KH, Kuppusamy UR, Abdullah N, Ismail S. Potential activity of aqueous extract of culinary-medicinal Lion’s Mane mushroom, Hericium erinaceus (Bull.: Fr.) Pers. (Aphyllophoromycetideae) in accelerating wound healing in rats. Int J Med Mushrooms. 2011;13(1):33-9. doi: 10.1615/intjmedmushr.v13.i1.50. PMID: 22135902.
 • Nakatsugawa M, Takahashi H, Takezawa C, Nakajima K, Harada K, Sugawara Y, Kobayashi S, Kondo T, Abe S. Hericium erinaceum (yamabushitake) extract-induced acute respiratory distress syndrome monitored by serum surfactant proteins. Intern Med. 2003 Dec;42(12):1219-22. doi: 10.2169/internalmedicine.42.1219. PMID: 14714963.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.