Hur man kan veta att en tonåring ljuger

juli 25, 2019
Att identifiera din tonårings lögner i tid kan vara nyckeln till att förebygga beteendeproblem. I denna artikel ska vi dela med oss av tips för hur man kan veta att en tonåring ljuger.

Kommunikation mellan föräldrar och barn är ett populärt diskussionsämne, speciellt när det kommer till lögner under ungdomsåren. I denna artikel ska vi berätta hur man kan veta att en tonåring ljuger.

Detta är viktigt eftersom det ofta leder till värre problem, inklusive beteendeproblem, känslomässiga störningar och svårigheter att kommunicera i familjen.

När du inser att din tonåring ljuger

Föräldrar når ofta en vändpunkt när de inser att deras tonåring ljuger för dem. De undviker ibland att ta upp det med barnet, som om att problemet kommer lösas på egen hand.

Samtidigt upplever tonåringen brist på tillit och undviker att tala med föräldrarna om vad som försiggår.

Detta leder till att de gradvis glider ifrån varandra, vilket omöjliggör att föräldrarna håller tonåringen under uppsikt.

Om man inte löser detta så kan beteendet leda till svårigheter att relatera till omgivningen, aggressivt beteende eller brist på självkontroll, bland andra problem.

Av denna anledning är det första steget att upptäcka huruvida din tonåring ljuger regelbundet. Om detta sker bör du söka professionell hjälp för att lösa problemet och återställa ett hälsosamt band mellan er.

Du bör även läsa: 5 Tips för att uppfostra en tonåring

Indikatorer som låter dig veta att din tonåring ljuger

Tecken på problem

Din tonårings lögner kan dölja andra problem. Därför är det viktigt att känna till indikatorerna så att du kan ingripa i tid och i tillräcklig utsträckning.

Till att börja med läser du förmodligen denna artikel för att du misstänker att din tonåring ljuger för dig. Om så är fallet kanske du redan upptäckt några av följande tecken:

  • Din tonåring överdriver när denne berättar om saker han eller hon upplevt.
  • Han drar ofta vita lögner.
  • Hon berättar inte om saker som hänt i skolan, såsom resultat på prov.
  • Du får reda på vad han gör från andra.
  • Hon lägger upp foton på sociala medier som enbart visar en väldigt positiv bild av hennes dagliga liv.
  • Du vet inte vad han gör när han går ut med vänner.
  • Tonåringen berättar bara en liten del av allt som hänt.

Kroppsspråk

När du talar till din tonåring bör du även vara medveten om vissa tecken i hans kroppsspråk. Dessa tecken kan hjälpa dig att upptäcka huruvida vad han säger är sant eller ej. De är mer uppenbara ju yngre de är.

Han kanske till exempel undviker att se dig ögonen. Vidare kan han titta åt sidan, vilket är en ögonrörelse som är associerad med lögner. Rösten kan dessutom skaka och händerna svettas.

Denna artikel kanske intresserar dig: 10 symptom som visar på en depression hos tonåringar

Hur de uttrycker sig

När du ställer en fråga till din tonåring så bör du även uppmärksamma hur hon uttrycker sig. Hon talar inte på samma sätt om hon talar sanning som när hon ljuger.

Om hon ljuger kan hon till exempel upprepa samma sak flera gånger eller ge för många detaljer om en given situation. Detta är hennes sätt att rättfärdiga något som inte är sant.

Känslomässiga svårigheter

Tonåring som inte vill prata

Din tonåring kan ljuga på grund av problem med självkänslan, svårigheter att socialisera eller ouppmärksamhet. Om så är fallet är det viktigt att konfrontera problemet med bra kommunikation.

Varje tonåring ljuger för sina föräldrar då och då. Ungdomsåren ger din tonåring styrka eftersom han eller hon känner sig äldre och vill prova på allt. Men om din tonåring ljuger för dig konstant så måste du analysera hur han eller hon mår känslomässigt.

En tonåring som ljuger kan lida av känslomässiga utmaningar, såsom låg självkänsla, depression, stress eller en stark känsla av ensamhet.

Därför ljuger han, för att visa upp personen han vill vara eller för att undvika att föräldrarna oroar sig.

Som förälder är det viktigt att upptäcka din tonårings lögner i tid. På så sätt kommer du kunna förebygga negativa beteenden som kan skada er relation och tillit, såväl som din tonårings sociala relationer.

  • Engels, R. C. M. E., Finkenauer, C., & Van Kooten, D. C. (2006). Lying behavior, family functioning and adjustment in early adolescence. Journal of Youth and Adolescence. https://doi.org/10.1007/s10964-006-9082-1
  • Bureau, J. S., & Mageau, G. A. (2014). Parental autonomy support and honesty: The mediating role of identification with the honesty value and perceived costs and benefits of honesty. Journal of Adolescence. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2013.12.007
  • Perkins, S. A., & Turiel, E. (2007). To lie or not to lie: To whom and under what circumstances. Child Development. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2007.01017.x