Hur påverkar klimatförändringarna din hälsa negativt?

Vi har alla hört om effekterna av klimatförändringar på planetens olika ekosystem. Men hur påverkar klimatförändringarna din hälsa om vi endast tar de negativa effekterna i beräkning? Lär dig svaret här!
Hur påverkar klimatförändringarna din hälsa negativt?

Senaste uppdateringen: 02 augusti, 2022

Klimatförändringarna är inte längre bara ett problem för kommande generationer. De är här, och vi har sett dess effekter med våra egna ögon. Mer intensiva stormar och värmeböljor, smältande glaciärer och förändringar i ekosystem är några av de sätt som klimatförändringarna påverkar oss på.

Tyvärr påverkar klimatförändringarna inte bara ekosystemens välbefinnande och de vilda arter som lever i dem. Så med detta i åtanke ska vi idag titta på den viktiga frågan: Hur påverkar klimatförändringarna din hälsa?

Hur påverkar klimatförändringen människors hälsa?

Här är några av sätten, enligt Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Föroreningar och människors hälsa

Klimatförändringarna leder delvis till en ökning av marknära ozon. Ozon är en sekundär förorening, eftersom det bildas av två andra gaser. Det är en av huvudkomponenterna i smog. Något som de flesta av oss är bekanta med, antingen direkt eller indirekt.

Ozon påverkar på lång sikt hälsan på olika sätt:

 • Ozon ökar antalet sjukhusinläggningar av patienter med astma.
 • Det genererar en minskning av lungkapaciteten.
 • Det kan till och med bli orsaken till en för tidig död.

Några av de faktorer som främjar bildningen av marknära ozon är värme, hög koncentration av kemiska aerosoler och metanutsläpp.

En stad täckt av smog.

Du kanske också är intresserad av: Klimatförändringar kan minska antalet födda pojkar

Så påverkar klimatförändringarna: En ökning av vektorburna sjukdomar

Djurvektorer är levande varelser som kan överföra sjukdomar till människor när de kommer i kontakt med dem. Till exempel finns det myggor, flugor, fästingar och andra insekter som uppfyller denna funktion.

På grund av klimatförändringar och irreversibel mänsklig expansion i naturen uppstår det variationer i den normala biologiska dynamiken hos dessa vektorer.

Detta kan få en mängd olika effekter:

 • Patogener kan erövra nya nischer på grund av förändringar i miljön som är mer gynnsamma för dem, vilket ökar deras geografiska räckvidd.
 • Dessutom kan förekomsten av patogener öka inom vissa nya populationer, eftersom de är mindre förberedda, inte har lika effektiva vacciner eller inte har utvecklat immunitet.
 • En högre angreppsgrad skulle också kunna översättas till en bättre evolutionär och adaptiv förmåga hos patogenen.

Några av dessa sjukdomars expansion som ett resultat av globalisering och klimatförändringar kan bli bekanta för oss alla: borrelia, denguefeber och tularemi är tydliga exempel.

Den negativa effekten av extrema temperaturer

Enligt OXFAM Intermón är extrema temperaturer en av de tydligaste effekterna av klimatförändringarna, tillsammans med många andra.

Värmeböljornas negativa effekter på befolkningar är allvarliga, särskilt inom riskgrupper. Vissa regioner i USA som Chicago, Philadelphia och Cincinnati har drabbats av dramatiska ökningar av dödligheten under de hetaste tidsperioderna.

Värmeböljor orsakar också en ökning av antalet inläggningar av bland annat personer med hjärt- och kärlproblem och andningsproblem.

En kvinna som dricker vatten från en plastflaska en varm dag.

Du kanske är intresserad av: Hur värme påverkar mediciner

Andra effekter av klimatförändringar på människors hälsa

När vi svarar på frågan om hur klimatförändringar kan påverka människors hälsa negativt så måste vi också ha följande effekter i åtanke:

 • Den ökade temperatur som klimatförändringarna ger kan leda till obalans i blomningstiderna för olika växtarter.
 • Ökningen av CO2 i sig kan av olika anledningar leda till en intensifiering av pollenproduktionen. Detta, i kombination med föregående punkt, kan orsaka en ökning av allergier bland den allmänna befolkningen.
 • Variationer i vatten- och lufttemperaturer, såväl som episoder av översvämningar eller extrem nederbörd, kan främja förorening av dricksvatten, särskilt i utvecklingsländer. Detta leder till en ökning av bakteriella sjukdomar och svår diarré.
 • Ökningen av skogsbränder på grund av temperaturhöjningar är också ett allvarligt problem, inte bara för ekosystemen utan också för människors hälsa. Detta på grund av deras inneboende farlighet och för att de genererar en hög koncentration av skadliga partiklar i luften.

Klimatförändringar: en negativ prognos med en möjlig lösning

Som vi har sett påverkar klimatförändringarna inte bara ekosystemen och djuren som lever i dem. Dess effekter har också en direkt inverkan på människor, om än inte endast av de negativa slag som har behandlats i denna artikel.

Det finns fortfarande tid att agera. Med en rad enkla steg och eftergifter kan vi göra världen till en mer beboelig plats för oss själva och framtida generationer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Climate effects on health, CDC. Recogido a 25 de mayo en https://www.cdc.gov/climateandhealth/effects/default.htm
 • Gutiérrez, J. R., García, M. A. M., Tapia, C. H. M., Escobedo, J. J. M., & Mayorga, E. A. G. (2017). El Cambio Climático y la Salud Humana. Biocenosis31(1-2).
 • Hernández, F. H., Cartea, P. A. M., & Justel, A. (2017). La percepción social de los riesgos del cambio climático sobre la salud en España. Revista de Salud Ambiental17(1), 40-46.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.