Hur manipulativa personer kan agera när de inte får vad de vill ha

I den här artikeln får du lära dig hur manipulativa personer kan agera i olika lägen och hur du själv bör agera för att inte bli offer.
Hur manipulativa personer kan agera när de inte får vad de vill ha

Senaste uppdateringen: 01 oktober, 2023

Vilka egenskaper som en manipulatör har är olika beroende på person. Detta gäller även de handlingar manipulatörer använder sig av, och i vilka situationer de använder dem. Men ofta förekommer vissa vanliga trender i deras beteenden. Nedan berättar vi i detalj om hur manipulativa personer kan agera när de inte får som de vill. Notera.

Egenskaperna hos manipulativa personer

Någon gång i våra liv kan vi ha varit offer för en manipulatör. Vissa av oss kan vara snabba på att inse vad som händer. Men många blir ofta förtrollade av dessa människor, som vet hur de ska använda sin karisma och sina färdigheter för sin egen fördel. Därutöver finns också vissa människor som har en tendens att låta sig manipuleras väldigt lätt.

Även om det kan finnas skillnader från en individ till en annan i hur de är eller beter sig, visar manipulativa personer några eller flera av följande egenskaper:

  • De är skrupelfria; de är vanligtvis cyniska och lägger liten vikt vid etiska principer. De upplever att målet alltid rättfärdigar medlen, som Machiavelli skulle säga.
  • Av denna anledning har de inga svårigheter att ljuga, så länge de uppnår de mål de har satt upp för sig själva.
  • Deras intresse är att dra fördel av inte bara av situationer utan också människor.
  • De visar ytterst lite empati när det gäller andra människors känslor; och när de gör det låtsas de bara vara intresserade.
  • De upplever vanligtvis inte samvetskval eller ånger för sina handlingar.
  • De är bra på att uttrycka sig och använda ord och kan verka väldigt intelligenta, logiska, metodiska och reflexiva.
  • De har en förmåga att upptäcka svagheter hos andra och utnyttja dessa.
  • De drivs ofta av narcissism och själviskhet, så det är inte ovanligt att de gillar att sticka ut eller bli valda som ledare.

Vi bör förtydliga att den här typen av personer inte alltid strävar efter stora framgångar eller att skaffa sig höga positioner. Däremot har de insett att de kan lösa problem genom att använda sig av andra; och ibland vet de inte hur de gör det på något annat sätt.

Vi tror att du kan vara intresserad av att läsa detta också: 7 giftiga känslor som hindrar dig från att vara lycklig

Hur manipulativa personer kan agera när de inte får vad de vill ha

Lyckligtvis når den här typen av människor inte alltid sina mål. Då kan de tappa sin mask av att vara en välvillig människa och börja agera på annat sätt. Låt oss titta närmare på hur en avslöjad manipulatör reagerar i ett försök att återta kontrollen.

1. De spelar offer

När manipulatörer märker att de inte lyckas påverka en viss person, eftersom denna inser deras verkliga avsikt, kan de ändra sitt sätt att uppträda och ta på sig rollen som offer. De låtsas vara hjälplösa för att försöka trigga igång vissa känslor hos den andra personen.

2. De låtsas att du har missförstått

En annan attityd som manipulativa personer kan använda sig av är att försöka rikta om uppmärksamheten och få sitt offer att tro att allt har varit ett missförstånd. De kan försöka uttrycka att den andra personen fantiserat ihop en historia och använda fraser som: “Jag skulle aldrig kunna utnyttja någon annan”.

3. De förringar allvaret i saken

När det inte finns något annat val kan manipulativa personer erkänna att de inte handlar rätt, men då försöka förringa effekten. “Det var trots allt inte så farligt, många andra är värre”, är en vanlig fraser de kan använda för att försöka motivera sitt beteende.

4. De tar till känslomässig utpressning

I vissa fall vägrar de att ge upp och försöker i stället att fortsätta sina ansträngningar, men på andra sätt. Detta kan de göra genom att försöka få den manipulerade personen att känna sig skyldig, som om de är orsaken till allt. Med detta kan de också lyckas se bra ut inför en tredje part, som skulle kunna bli ett framtida offer.

5. När manipulativa personer inte får vad de vill ha kan de agera genom att explodera

En annan metod som en manipulatör kan ta till är att explodera av ilska, eller låtsas bli väldigt ilsken. Sedan försöker de skrämma, och kan även hota. Detta är ett sätt att vinna lite tid och utrymme, ta sig ur situationen eller förminska sitt offer med kraft.

6. De kan hota att skada sig själva eller säga att de ska ta livet av sig själva

Om de känner sig ställda mot väggen kan manipulativa personer agera genom att ta till den sista utvägen: hota att begå självmord; vissa gör det till och med. Detta är en fortsättning på försöket till känslomässig utpressning och offerrollen, men med mer kraft.

7. Manipulativa personer kan agera genom att attackera offrets självkänsla

Även om deras känslomässiga manipulationsstrategi attackerar offrets moral på daglig basis, kommer de ofta att attackera ännu hårdare när de blir upptäckta. Detta är ett försök att minska offrets självkänsla. I dessa fall kan de ta till strategier som att förringa, förolämpa, kränka och förödmjuka, även offentligt.

8. De reagerar inte alls

Manipulativa personer kan också agera genom att verka oberörda och inte visa någon reaktion. Många av dessa människor har lärt sig att kontrollera sin kropp och sitt verbala språk för att inte visa ilska. Detta kan på så vis bidra till den tidigare nämnda tanken att få offret att tro att hen misstagit sig. I nästa steg fortsätter de sina ansträngningar och använder alla sina övertalningsvapen.

Grälande par

Hur man undviker att bli utsatt för manipulation

Att relatera till en person som beter sig på det beskrivna sättet är komplicerat – och till och med något du helst bör undvika. Men eftersom du nu vet hur en avslöjad manipulatör reagerar måste du agera för att undvika att bli eller fortsätta att vara ett offer. Hur gör du då detta? Följande är några goda råd du kan testa på:

1. Håll ditt avstånd

Det bästa sättet att undvika att bli manipulerad är att inte ha en relation med manipulatören. Så enkelt är det. Det är dock möjligt att denna person är en del av familjen eller arbetsmiljön. I detta fall är rekommendationen att minska kontakten till ett minimum. Och det inkluderar sociala nätverk.

2. Sätt gränser och var diskret

Liknande så måste du sätta gränser, även mot människor nära dig. Om du inte vill bli manipulerad, till exempel genom situationer som kan genera dig eller ställa dig i dålig dager, är det bäst att undvika att avslöja information om dig själv och även undvika berätta om dina åsikter om andra.

3. Var bestämd och beslutsam

När du väl sätter gränser och säger nej till något är det värsta du kan göra efteråt att ge efter. En manipulatör lär sig att hitta dina svaga punkter, vad det var som gjorde dig svag, för att använda sig av detta senare för att övertala dig. Så om du upplever att manipulatören börjar försöka ändra dina åsikter, är det bästa du kan göra att sätta ner foten.

4. Känn dig själv och dina styrkor

Om du vet vem du verkligen är, vad du är kapabel till och vad du kan och inte kan göra, låt dig inte bli manipulerad om någon säger något till dig som inte stämmer. Till exempel kanske din vän säger till dig att om du inte följer med ut på puben, så bevisar du att din fru styr ditt liv. Men om du vet att du är i en bra relation med en kvinna som värdesätter dig, borde du inte falla för denna typ av manipulation.

5. Arbeta med dina känslor

Alla är vi sårbara vid vissa tillfällen. Om du någonsin blivit manipulerad när du känt rädsla eller skuld, måste du vara uppmärksam på den känslan, arbeta med den och lära dig att hantera den så att den du inte blir utsatt för manipulation i det läget igen, och låter dig bli kontrollerad av en manipulativ person.

Gillar du den här artikeln? Du kanske också vill läsa: 11 giftiga fraser som inte får finnas i din inre dialog

När ska man söka professionell hjälp?

Du har nu fått lära dig några attityder som visar hur manipulativa personer kan agera. Men om du har insett att du befinner dig i någon av dessa situationer och du ändå har svårt att ta dig ur den, oavsett om det är på grund av tillgivenhet eller känslomässig anknytning till personen, så kanske det är dags att söka professionell hjälp.

När manipulativa personer inte får vad de vill, kan detta leda till att deras beteende blir värre. Detta kan göra att inte bara offrets självkänsla blir skadad, utan även den känslomässiga, mentala och fysiska hälsan. Och om du i dessa lägen inte har verktygen för att hantera situationen, kan en professionell psykolog hjälpa dig att få dem genom terapi.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.