11 giftiga fraser som inte får finnas i din inre dialog

I världen vi lever är det enda sättet att känna frid med oss själva att upprätthålla en hälsosam inre dialog.
11 giftiga fraser som inte får finnas i din inre dialog

Senaste uppdateringen: 31 december, 2018

Vi har alla en inre dialog genom vilken vi undersöker vår interna och externa värld – och den upphör aldrig. Denna inre dialog är vad som låter oss internalisera och ge mening åt vad som händer oss. Du kan säkert tänka dig hur viktig den är för att fastslå vår emotionella och mentala hälsa.

Även om det känns som om dessa tankar kommer och går finns det faktiskt en konstant interaktion mellan dem och hur vi agerar, hur vi mår och hur vi reagerar på vår omgivning.

Som Epiktetos skulle ha sagt: “Det är inte vad som händer dig, utan hur du reagerar som spelar roll.”

Hälsosam inre dialog, hälsosamt liv

kolibri på hand

Vi kontrollerar vårt eget öde; vi känner och agerar i enlighet med våra övertygelser och värderingar. Känslorna som ger upphov till dessa övertygelser eller tankar kommer från vår inre dialog, och indoktrinerar oss på ett sådant sätt att de avsevärt kan förvränga vår verklighet.

Några av de tankar och övertygelser som negativt påverkar våra liv inkluderar: behovet av erkännande från andra till varje pris, hur fasansfullt vi mår när vi inte får vad vi vill ha samt tron att vi kan uppnå lycka med passivitet.

Här kommer några ofta hörda fraser i vår inre dialog som vi inte får säga till oss själva:

1. “Jag måste vara framgångsrik i allt jag gör”

Det finns mer i livet än vinnare och förlorare. Polariserade tankar baserade på allt eller inget är inte hälsosamma. Att misslyckas är ofta första steget mot framgång. Kom ihåg att viktiga upptäckter såsom röntgenbilder och penicillin var resultatet av ett antal misslyckanden.

fåglar kring kvinna

2. “Om jag misslyckas med det här är jag ett misslyckande”

Återigen: att begå misstag och misslyckas är handlingar som ofta leder till framgång. Det finns ingen logik i att tänka: “Om jag misslyckas är jag ett misslyckande.” Du måste ge dig själv chansen och rätten att fortsätta försöka, för det kommer låta dig uppnå vad du siktar på.

3. “Om jag inte får andras acceptans och godkännande kan jag inte vara lycklig”

Det är vanligt att dessa ord uppträder i vår inre dialog. Det är viktigt att inte känna sig avfärdad, men det är inte nödvändigt eller ens möjligt att accepteras av alla andra. Det är en verklighet man måste leva med och som kommer hjälpa dig att acceptera dig själv.

4. “Jag kan inte leva utan dig. Jag behöver dig för att vara lycklig”

Denna typ av tänkande kommer från en feluppfattning om att älska andra och dig själv. Kärlek måste vara ömsesidig, varierad och opartisk, utan förbehåll. Om kärlek och känslomässigt beroende existerar samtidigt förgör de varandra.

5. “Om du inte håller med mig är det för att du inte gillar mig”

“Ingen ser mitt värde eftersom jag är värdelös.” “Mitt personliga värde beror på vad andra tycker om mig.”

För de flesta av oss är kritik synonymt med bortstötning. Som Emerson en gång sade: “Låt mig aldrig falla för det vulgära misstaget att tro att jag blir förföljd varje gång jag blir motsagd.”

6. “Jag tål inte att andra säger åt mig vad jag ska göra”

Vi måste givetvis ta ansvar för våra egna handlingar, men vi får inte vända ryggen till andras råd eller åsikter. Samarbete hindrar oss inte från att validera oss själva och stärka vår identitet, utan hjälper oss snarare att bli bättre.

kvinna med fågel

7. “Jag är inte tillräckligt bra”

“Jag kan inte, det är inte värt att försöka, jag kommer aldrig kunna.” Allt vi har att säga är att du aldrig ska glömma en väldigt viktig premiss i livet: Oavsett om du tror att du kan eller inte kommer du ha rätt.

Att vilja är med andra ord samma som att kunna, det första steget är att försöka om och om igen. Vad du tror slår fast hur du kommer agera, så pass att du i slutänden bekräftar det du var så rädd för, eftersom du fick det att bli så. Det kallas en självuppfyllande profetia.

8. “Lita inte på någon, var alltid på din vakt”

Vi litar inte på någon eftersom vi vet att folk begår misstag, att vi begår misstag, och vi vill skydda oss själva från att begå misstag. En hälsosam misstro är förmodligen logiskt i vissa situationer, men lämna misstron bakom dig när den inte längre behövs utan bara orsakar skada. Om inte stänger du andra ute och stör din personliga tillväxt.

9. “Jag är bättre än alla andra”

Ingen är värd mer än någon annan. Ödmjukhet är grunden till anständighet och heder. Att känna sig överlägsen andra ger dig en arrogant attityd som inte alls är önskvärd. Sokrates är en av världens mest kända filosofer, känd för talesättet: “Den enda sanna visheten är att veta att du inte vet något.” Motsägande? Kanske inte. Det är värt att tänka på.

10. “Jag är värdelös”

Värdelöshet existerar inte. Genom att tro att “Jag är värdelös” är det enda man gör att förlora sin motivation samt att ens ambitioner och intressen skjuts åt sidan.

11. “Jag förtjänar inte kärlek”

Vad man istället borde säga är att man förtjänar det bästa. Lidande är ofrånkomligt när någon tar avstånd, men för att återgå till en tidigare tanke vill vi påminna dig om att den enda sanna och autentiska kärleken är den som finns inom oss.

Det hjälper dig att åsidosätta ditt irrationella behov av tillgivenhet, som blandas ihop med den magiska känslan som är kärlek.

fåglar kring huvud

Alla fraser som bär med sig subtila budskap om “borde göra”, “borde vara” eller “måste vara” är definitivt negativa för oss.

Vi kan undvika dessa tankar på följande sätt:

  • Genom att bara acceptera bevisade och observerade fakta som verklighet. Om vi inte presterar bra en dag så betyder inte det att vi är värdelösa. Vi gör hundratals saker i våra liv som visar sig vara användbara.
  • Genom att bara acceptera logiska förslag och de som saknar motsägelser som giltiga. När vi tillåter motsägelser kan vi inte fullt ut värdera vårt inre jag.
  • Genom att vara flexibla och villiga att ändra vår egen uppfattning med ny information. Folk måste anamma ett flexibelt och tolerant sätt att tänka som hjälper dem att må bättre, utan att skapa hinder för sig.
  • Det är inte rätt att fördöma eller hylla något i absoluta termer.
    När vi gör kategoriska “allt eller inget”-bedömningar förnekar vi helt alla världens möjligheter – förutom vår egen verklighet, det vill säga. Det är smart att undvika ord som allt eller inget, alla eller ingen, alltid eller aldrig.
frisläppta fåglar
  • Det är ohälsosamt att döma utan vitala termer och istället använda termer för attityder. Det är bättre att säga “du agerar galet” än att säga “du är galen”.
  • Det är viktigt att tänka på saker från ett perspektiv av sannolikhet, och inte blind säkerhet. “Det kommer förmodligen vara svårt, men jag ska försöka” är onekligen annorlunda från “Jag kan inte göra det, jag kommer aldrig klara det.”

Du kanske inser att du förvränger sanningen, men trots det inte kan ändra sättet du ser.

Försök att slå fast vad som påverkar detta och sök alltid efter alternativa perspektiv, även de gånger du är väldigt säker på vad du tror. Leta efter lösningar, ifrågasätt bevis och sätt dina förutsägelser i kontrast med verkligheten. Framförallt måste du vårda din inre dialog och se till att den ger dig stöd.

Om du känner som om du inte kan kontrollera hur dina tankar påverkar dig och blir överväldigad, ska du inte tveka att rådfråga en psykolog så att du kan få det stöd du behöver.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ellis, A. (2001). Overcoming Destructive Beliefs, Feelings, and Behaviors: New Directions for Rational Emotive Behavior Therapy. Prometheus Books.
  • Aitchison, C., Turner, L. A., Ansley, L., Thompson, K. G., Micklewright, D., & Gibson, A. S. C. (2013). Inner Dialogue and its Relationship to Perceived Exertion during Different Running Intensities. Perceptual and Motor Skills. https://doi.org/10.2466/06.30.PMS.117x11z3

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.