Hur man upptäcker en falsk hjärtinfarkt

Falska hjärtattacker utgör nästan 10 % av alla misstänkta hjärtattacker. Lär dig mer om detta i nedanstående artikel.
Hur man upptäcker en falsk hjärtinfarkt

Senaste uppdateringen: 16 maj, 2022

En myokardinfarkt, eller hjärtattack, är ett tillstånd då hjärtats blodtillförsel blir otillräcklig och hjärtvävnaden skadas. Sådana situationer uppkommer relativt ofta på akutmottagningar. Men för många som tas in akut handlar det i själva verket om en falsk hjärtinfarkt och inte, som de tror, en riktig infarkt.

Faktum är att enligt spanska kardiologisällskapet står falska hjärtinfarkter för en tiondel av alla diagnostiserade fall av hjärtattacker. Dessutom är det bara var femte patient som kommer till akuten för en misstänkt hjärtinfarkt som faktiskt har drabbats av en sådan.

Problemet med falska hjärtattacker är att om diagnosen är felaktig så kan detta leda till att man behöver genomgå invasiva tester som inte är riskfria. Därför ska vi nedan försöka förklara hur man kan känna igen en falsk hjärtinfarkt.

Vad är en falsk hjärtinfarkt?

Tack vare serier, filmer och även en del böcker känner nästan alla människor till symtomen vid myokardinfarkt. De involverar en upplevelse av tryck och smärta i bröstet samt underliga sensationer i vänster arm.

Emellertid kan dessa symtom ha många andra förklaringar. Och ofta kan rädslan att drabbas av en hjärtattack göra att en person som upplever några av dessa symtom får för sig att det är fråga om en sådan attack. Detta är orsaken till många falska hjärtattacker.

Men eftersom det rör sig om en nödsituation finns det en rad protokoll som gör det möjligt att sätta in snabba åtgärder. Till exempel finns det en kod för hjärtinfarkt, som fungerar som ett verktyg för att hjälpa läkare att ta hand om personer som fallit offer för en hjärtinfarkt.

För att aktivera detta protokoll måste den berörda personen uppfylla vissa kriterier, både vad gäller symtom och testresultat. Läkaren måste utföra ett elektrokardiogram (EKG) för att kartlägga hjärtats aktivitet.

Men även detta verktyg kan ge falskt positiva resultat och maskera falska hjärtinfarkter. Som vi redan nämnt är problemet att dessa människor, som ett led i behandlingen, får genomgå invasiva undersökningar som exempelvis hjärtkateterisering.

Även vid en falsk hjärtinfarkt kan man känna tryck över bröstet.

Vilka är de verkliga orsakerna till falska hjärtinfarkter?

En falsk hjärtinfarkt kan i själva verket handla om en annan sjukdom som ger liknande symtom. Först och främst kan det röra sig om en muskelskada mellan revbenen. Sådana kan lätt uppstå när man hostar kraftigt, till exempel.

När så är fallet upplever man en mycket specifik stickande smärta i ena sidan. Smärtan blir också häftigare när bröstkorgen rör sig i takt med andningen eller vid upprepade hostningar.

En annan situation som man ofta förväxlar med hjärtinfarkt är halsbränna (bröstbränna). Denna beror på att det sura maginnehållet pressas upp i matstrupen, vilket gör att matstrupen dras samman. Ibland yttrar detta sig som en stram känsla i bröstet, vilket kan påminna om en hjärtinfarkt.

Ytterligare en sjukdom som orsakar liknande symtom är hjärtsäcksinflammation eller perikardit. Detta innebär att hjärtsäcken (perikardium), en av hinnorna som omsluter hjärtat, är inflammerad. Tillståndet ger upphov till ihållande smärtor i bröstet, i området runt hjärtat.

Skillnaden mellan en hjärtsäcksinflammation och en hjärtinfarkt är att smärtan i förstnämnda fall är mildare. Dessutom föregås den vanligen av en infektion, vilket kan vara en fingervisning. Den kan till exempel uppkomma efter en förkylning.

Man bör alltid ta en falsk hjärtinfarkt på allvar.

Nödsituationer

Vi måste komma ihåg att vid en falsk hjärtinfarkt bör den drabbade omhändertas och behandlas precis som vid en nödsituation, tills det blivit klart att det inte handlar om en verklig hjärtinfarkt. Med andra ord är det viktigt att personen i fråga genast uppsöker en läkare, även om det kan röra sig om en annan sjukdom.

Läkaren bör företa en grundlig undersökning av den berörda personen för att avgöra om något ingrepp är nödvändigt. I annat fall kan personens liv stå på spel om det visar sig vara en verklig hjärtinfarkt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.