Lär dig att känna igen vanliga tecken på hjärtinfarkt

Det är viktigt att känna igen symtomen på hjärtinfarkt och veta hur man undviker att drabbas. Tänk på att din hälsa alltid kommer först.
Lär dig att känna igen vanliga tecken på hjärtinfarkt

Senaste uppdateringen: 10 februari, 2022

Det är väldigt viktigt att känna till vanliga tecken på hjärtinfarkt så att du vet hur du ska agera om det skulle hända dig. Om du lär dig att upptäcka det så kan du också hjälpa din läkare med värdefull information om vad som händer med dig och kan få råd om vad du bör vara uppmärksam på.

Din hälsa är ingen liten sak.

Vad är hjärtinfarkt?

Innan vi tittar på olika tecken på hjärtinfarkt, ska vi påminna oss själva om vad det är. Hjärtinfarkt, eller hjärtattack, är när det finns en blodpropp eller blockering i artärerna, vilket hindrar blodet från att flöda till hjärtat. På grund av denna blockering får inte hjärtat det nödvändiga syret, och hjärtcellerna, kardiomyocyterna, dör.

Tecken på hjärtinfarkt

1. Andningssvårigheter

Lär känna symtomen på hjärtinfarkt

Om du känner dig trött och har svårt att andas, var försiktig eftersom det kan vara ett tecken på hjärtinfarkt.

Detta kallas vetenskapligt för dyspné och är ett symtom som är vanligare hos kvinnor. Det behöver inte nödvändigtvis vara något akut. Du kan uppleva detta månader innan du faktiskt drabbas av hjärtinfarkt.

Det otvetydiga symtomet är i allmänhet när det åtföljs av stor utmattning. Så om du känner dig utmattad utan anledning, uppsök läkare så snart som möjligt.

2. Överdriven svettning

Överdriven svettning är ett annat tecken på hjärtinfarkt. Om du svettas mycket utan att göra någon ansträngning, kan det vara ett tecken på att du har något problem med hjärtat.

Om du har blockerade artärer måste ditt hjärta anstränga sig mer för att pumpa runt blodet i kroppen. Detta innebär ökad svettning eftersom kroppen försöker bibehålla sin normala temperatur.

Överdriven svettning

3. Matsmältningsbesvär och kräkningar

Även om det inte känns uppenbart att det finns en relation mellan hjärtinfarkt och matsmältningsproblem, så finns det faktiskt en stark koppling. Ofta föregås en hjärtinfarkt av matsmältningsbesvär som illamående och kräkningar.

Det är mycket svårt att säkert kunna säga att kräkningar eller illamående är ett klart symtom på ett kranskärlsproblem, men om du normalt har en järnmage och inte har ätit något ovanligt, var uppmärksam eftersom det då kan vara ett allvarligt problem.

4. Bröstsmärta

Detta symtom är ett av de vanligaste och enklaste att känna igen.

Men du måste komma ihåg att en hjärtinfarkt inte alltid uppvisar bröstsmärta. Om bröstsmärta orsakas av hjärtinfarkt tenderar den att hålla i ca 15 minuter. Du kommer då att uppleva ett intensivt tryck på bröstet och detta kan sprida sig till dina axlar och armar.

Dessa smärtor dyker upp på vänster sida av kroppen och kan uppkomma dagar i förväg.

5. Smärta i ryggen och käken

Om du håller på att få hjärtinfarkt upplever du också smärta i ryggen och käken. Dessa symtom verkar förekomma oftare hos kvinnor än män. Om du plötsligt börjar känna av dessa symtom, kontakta sjukvården omgående.

Ryggsmärta

6. Yrsel

Yrsel kan också vara ett tecken på hjärtinfarkt. Normalt kan detta också bli progressivt värre. Du tappar balansen och känner dig överväldigad.

I dessa situationer är det viktigt att hålla sig lugn och inte göra några plötsliga rörelser.

Rekommendationer

Om du märker av några av dessa symtom och de inte är relaterade till något annat du känner till, som magproblem, stress etc., kontakta en läkare för att ta reda på orsaken.

Förebyggande är nyckeln för att öka chansen att slippa hjärtproblem.

Dessutom bör du alltid förbättra dina levnadsvanor innan det går så långt att du drabbas av en hjärtinfarkt. Några vanor som hjälper till att förebygga hjärtinfarkt är att ha en hälsosam kost, inte röka och snusa, motionera regelbundet och undvika stillasittande.

Nu känner du till några vanliga tecken på hjärtinfarkt. Om du skulle upptäcka att du har dem, har du nu möjlighet att förebygga att drabbas av detta som är en av världens främsta orsaker till dödsfall. Notera dessa varningstecken!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Grupo de Trabajo SEMES-Insalud. Dolor torácico agudo no traumático. Emergencias 2000;13:66-71
  • Mª Lourdes Vicent Alamino. Sobrevivir a un paro cardiaco: una cuestión de años. Sociedad Española de Cardiología. 18 mayo 2015 | Cardiología Hoy.
  • Mayo Clinic Staff. (2017). Heart attack.
    mayoclinic.org/diseases-conditions/heart-attack/basics/complications/con-20019520
  • MedlinePlus. Paro Cardíaco. NIH: Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre.
  • Organizacion Mundial de la Salud. (2005). Evite los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares No sea una víctima. OMS.
  • Ornato, J. P., & Hand, M. M. (2001). Warning signs of a heart attack. Circulation104(11), 1212–1213.
    heart.org/HEARTORG/Conditions/HeartAttack/TreatmentofaHeartAttack/Treatment-of-a-Heart-Attack_UCM_002042_Article.jsp#.V9yEh5grKUk

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.