Hur man känner igen ett fall av blindtarmsinflammation

Att lära sig att känna igen ett fall av blindtarmsinflammation gör att du snabbt kan få behandling och undvika allvarliga komplikationer från tillståndet. Fortsätt läsa för att ta reda på de viktigaste tecknen och symptomen.
Hur man känner igen ett fall av blindtarmsinflammation
José Gerardo Rosciano Paganelli

Granskad och godkänd av läkare José Gerardo Rosciano Paganelli.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 13 april, 2023

Vet du hur man skiljer vanlig buksmärta eller magont från fall av blindtarmsinflammation? Om inte, blir det svårt att veta om du ska åka till sjukhuset eller inte. Så idag ska vi visa dig några sätt för att känna igen ett fall av blindtarmsinflammation. Missa inte det!

Du kanske också vill läsa: Smärta på höger sida; 10 möjliga orsaker

Blindtarmsinflammation uppträder alltid plötsligt och utan varning, så det är mycket viktigt att känna till symtomen. Blindtarmsinflammation är mycket farligt om du inte får läkarvård snabbt, eftersom den kan spricka och orsaka bukhinneinflammation.

Det viktigaste symptomet på blindtarmsinflammation att känna till är en stark buksmärta, tillsammans med andra symtom som inte är lika framträdande och som vi kommer att prata om senare i artikeln. Alla bör lära känna dessa symtom och vara medvetna om risken för att drabbas av blindtarmsinflammation.

Vad är blindtarmsinflammation?

Blindtarmen är ett litet organ som ser ut som en säck, belägen i buken och fäst vid tjocktarmens början. När den sväller upp och blir inflammerad kan den fyllas med var, vilket orsakar en kraftig smärta som kallas blindtarmsinflammation.

Det är mycket viktigt att veta att blindtarmen sticker ut från tjocktarmen och ligger i den nedre delen av buken. Vi vet fortfarande inte riktigt varför människor har en blindtarm eller vad den har för funktion. Vad vi dock vet är att det kan orsaka ganska stora besvär när den blir inflammerad.

Som vi nämnde tidigare är smärtan vid blindtarmsinflammation mycket stark och börjar vanligtvis runt naveln. Allteftersom timmarna går, blir smärtan i allmänhet mer intensiv och rör sig till nedre högra delen av buken.

När de första symptomen uppträder förekommer det i allmänhet cirka 12 till 18 timmars intensiv smärta. Därefter blir situationen ännu värre och tillståndet kan bli ganska allvarligt.

Vem kan drabbas av ett fall av blindtarmsinflammation?

Alla, oavsett ålder, kan drabbas av ett fall av blindtarmsinflammation när som helst. Dock uppstår blindtarmsinflammation oftast hos personer som är mellan tio och trettio år gamla. Men äldre vuxna kan som sagt också få det, och även mycket små barn.

Vilka är symtomen vid ett fall av blindtarmsinflammation?

Det är viktigt att känna igen ett fall av blindtarmsinflammation och få en professionell diagnos så snart som möjligt. Behandlingen för detta tillstånd är ganska komplicerad, särskilt hos barn och äldre vuxna, och symtomen kan variera från person till person.

Som vi nämnde tidigare kan en blindtarmsinflammation bli ganska allvarlig på kort tid och man måste få behandling mycket snabbt. Därför är det viktigt att få en korrekt diagnos, det kan rädda ditt liv.

De vanligaste symtomen dyker upp i början av blindtarmsinflammationen och förvärras med tiden. De vanligaste symtomen är följande:

 • Smärta som börjar runt naveln och flyttar sin position med tiden
 • Smärtor som blir mer intensiva eller outhärdliga när du trycker på området
 • Stark smärta i buken, särskilt på höger sida eller i ryggen
 • Frossa
 • Förstoppning
 • Diarré
 • Feber som ökar med tiden
 • Ingen aptit
 • Illamående
 • Darrande
 • Kräkningar
Kvinna med smärta känner igen ett fall av blindtarmsinflammation

Vad är orsakerna?

Det finns många olika orsaker till blindtarmsinflammation, men den vanligaste orsaken är ett hinder i blindtarmen, oftast orsakad av mat eller avföring, eller av en infektion. Ett fall av blindtarmsinflammation kan också inträffa efter en gastrointestinal infektion.

Oavsett vad som är orsaken, kommer bakterierna att föröka sig mycket snabbt, vilket gör att infektiöst material och vätskor som var kan fylla blindtarmen, vilket orsakar inflammation och eventuell bristning av blindtarmen.

Vilka komplikationer kan hända?

Den mest oroande komplikationen uppstår om inflammationen inte behandlas i tid eller på ett korrekt och omedelbart sätt. Blindtarmen kan spricka och allt smittsamt material som varit inne i den flyter då in i buken och orsakar bukhinneinflammation, vilket är dödligt om inte patienten inte får en akut operation.

Av den anledningen är den mest använda behandlingen kirurgi för att ta ut blindtarmen innan den kan orsaka komplikationer.

Andra potentiella komplikationer av blindtarmsinflammation är bildandet av en fistel, en abscess eller en infektion i det drabbade området.

Hur känner jag igen ett fall av blindtarmsinflammation?

Följande kan vara tecken på blindtarmsinflammation:

 • Smärta i navelområdet som senare rör sig bakåt och ner till höger sida, förvärras snabbt och intensivt och gör ont mer när du trycker på området.
 • Hög feber
 • Kräkningar eller diarré, särskilt om de innehåller blod
 • Buken känns hård
 • Smärtor i bröstet eller nacken
 • Smärta vid urinering
 • Yrsel

När ska jag kontakta sjukvården?

Om du känner några eller alla av de ovannämnda symtomen, ta dig omgående till akutmottagningen på ditt sjukhus.

Blindtarmsinflammation kräver omgående behandling. Annars kan det uppstå mycket extrema komplikationer som till och med kan innebära fara för ditt liv. Det är inte en överdrift.

Många människor har mist sina liv för att de inte åkt till sjukhuset i tron att det bara handlade om matsmältningsbesvär. I väntan på att en huskur ska ha effekt kan blindtarmen hinna spricka och sprida infektionen till dina inre organ och leda till bukhinneinflammation, vilket kan vara dödligt om operation inte utförs omgående.

Tyvärr är blindtarmsinflammation omöjligt att förhindra. Det viktiga är att du vet hur du kan undvika komplikationerna som kommer att följa om du inte omedelbart får läkarvård.

Du måste åka till sjukhuset direkt som du inser att du kan ha blindtarmsinflammation.

Bli inte orolig varje gång du har buksmärtor

Nu när du har lärt dig om tecken och symtomen på blindtarmsinflammation, behöver du inte oroa dig varje gång du har mindre buksmärtor.

Du vet nu riskerna och farorna med att lämna blindtarmsinflammation obehandlad och det är det som är viktigt.

Det är bättre att du får höra av en läkare på akuten att du inte har blindtarmsinflammation än att du får höra att det är för sent och att de inte kan göra något.

Du har nu lärt dig att känna igen ett fall av blindtarmsinflammation, vilket gör att du kan söka behandling så snabbt som möjligt, vilket hjälper dig att undvika allvarliga komplikationer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.