Hur man kan förhindra ökad penicillinresistens

Det uppstår penicillinresistens när bakterier utvecklas och blir kapabla att motstå de vanliga effekterna av detta antibiotikum. Det är ett stort folkhälsoproblem för sjukvården.
Hur man kan förhindra ökad penicillinresistens
Mariel Mendoza

Granskad och godkänd av läkare Mariel Mendoza.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 29 december, 2022

Ökad penicillinresistens i världen har lett till behovet av utvecklingen av antibiotika med ett bredare verkningsspektrum. Det enzym som ligger bakom resistensen mot bland annat penicillin är betalaktamas. Detta enzym produceras av bakterier och det ger antibiotikaresistens genom att det bryter ner antibiotikans struktur.

Den ofta urskillningslösa användningen av dessa läkemedel av rädsla för komplikationer gör att mikroorganismerna utvecklar en större och mer utbredd resistens. Resistens mot penicillin förekommer hos cirka 25 % av stammarna av Streptococcus pneumoniae som man isolerat hos patienter med inflammationer i mellanörat. De delar denna resistens med cirka 33 % av stammarna av Haemophilus influensa.

Problemet med resistens mot penicillin och andra antibiotika har fått många länder att utveckla en policy för en mer rationell och konservativ användning av antibiotika. Det viktiga, bortom lagstiftning och riktlinjer, är alltså att både läkare och patienter förstår att de inte kan använda antibiotika urskillningslöst.

Penicillin och dess verkningssätt

Låt oss börja med att nämna att penicillin är en underklass av antibiotika som kallas beta-laktamantibiotika. Dessa innehåller en kemisk struktur som kallas beta-laktamringen.

Vi använder dem för att behandla infektioner orsakade av bakterier som kategoriseras som grampositiva, och vissa gramnegativa. Detta gäller streptokocker i det första fallet och meningokockinfektioner i det senare. Penicillin dödar bakterier genom att försvaga cellväggen som skyddar dem.

Vissa bakterier producerar dock specifika ämnen – enzymer – som kan inaktivera betalaktamantibiotika. För att undvika detta administrerar man olika former av penicillin i kombination med läkemedel som förhindrar verkan av dessa enzymer – om infektionen kommer sig av denna typ av bakterier.

Penicillin distribueras snabbt i de flesta vävnader, särskilt när det förekommer inflammation. Dessa kan kroppen åtminstone delvis eliminera genom urin. Detta leder till att de flesta av dem når höga koncentrationer i urinen.

En formel för penicillin.
Penicillin verkar genom att hämma bildandet av bakterieväggar.

Hur penicillinresistens uppstår

Detta händer när bakterier evolverar och blir kapabla att motstå effekterna av antibiotikan. Dessa bakterier kan leda till att en mängd olika infektioner utvecklas som är svårare att behandla än icke-resistenta bakterier.

Som vi nämnde ovan kan en felaktig användning av antibiotika leda till resistens. Känsliga bakterier dör varje gång du tar penicillin, men vissa kan motstå effekten av antibiotikan. De fortsätter att växa, föröka sig och kan sprida sig till andra djur.

De vanligaste resistenta bakterierna är Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus och Streptococcus pneumoniae.

Resistens mot penicillin och andra antibiotika kan också leda till ökade sjukvårdskostnader och ökad dödlighet.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Upptäckt: Läkemedel som lindrar bieffekter av kemoterapi

Åtgärder för att förhindra ökad penicillinresistens

Här är några rekommendationer för att förhindra resistens mot penicillin och andra typer av antibiotika:

  • Använd dem inte för att behandla virusinfektioner som förkylningar eller influensa, de fungerar inte på virus
  • Insistera inte på att din läkare ska skriva ut antibiotika
  • Följ instruktionerna för dosering och behandlingslängd när du tar dem
  • Fortsätt att ta dem under hela den föreskrivna tiden, även om du känner dig bättre. Detta för att vissa bakterier kan överleva och återinfektera dig om du avbryter behandlingen för tidigt
  • Spara inte antibiotika till ett senare tillfälle och använd inte någon annans
  • Lägg dig till med dagliga vanor för att förhindra infektioner, som att tvätta händerna och förvara och bereda mat med god hygien.
En hand som håller en petriskål.

Det globala systemet för övervakning av antibiotikaresistens och antibiotikaanvändning, GLASS

Världshälsoorganisationen (WHO) har utvecklat ett globalt system för övervakning av antibiotikaresistens och antibiotikaanvändning, känt som GLASS (Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System), som för närvarande omfattar 52 länder. Av dessa är 25 rika länder, 7 fattiga, och 20 länder ligger någonstans mellan. Detta nya system har avslöjat den utbredda förekomsten av antibiotikaresistens i prover från 500 000 personer i 22 länder med misstänkta bakterieinfektioner.

Dessutom visar data publicerade från samma organisation om antibiotikaresistens att resistensnivåerna mot allvarliga bakterieinfektioner är höga. De förekommer i alla länder oavsett ekonomi och är därför ett gemensamt problem för både rikare länder och fattigare.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Puerperalsepsis (barnsängsfeber) – En risk efter förlossningen

Slutsats angående ökad penicillinresistens

Antibiotika är en effektiv behandling mot bakterieinfektioner och kan rädda liv vid rätt användning. Det finns dock ett växande problem med resistens mot penicillin och andra antibiotika.

Specifikt penicillin är ett mycket effektivt antibiotikum, som är billigt att tillverka, och det finns i nästan alla länder i världen. Det skulle vara en tragedi att inte kunna använda det på grund av ökad bakteriell penicillinresistens.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Moreno, C., González, R., & Beltrán, C. (2009). Mecanismos de resistencia antimicrobiana en patógenos respiratorios. Antimicrobial resistance mechanisms in respiratory pathogens. Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello. https://doi.org/10.4067/S0718-48162009000200014

  • Mendoza Medellín, A. (2011). El formidable reto de la resistencia bacteriana a los antibióticos. Revista de La Facultad de Medicina (México).

  • Embid, A. (2002). Resistencia de las bacterias a los antibióticos. Revista de Medicinas Complementarias, Medicina Holistica.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.