Kan du äta mat du tappat på marken?

Mat som du tappat på marken kan förorenas med olika typer av mikroorganismer. Medan vissa av dessa är ofarliga kan andra vara smittsamma. Vad behöver du veta för att hålla dig på den säkra sidan?
Kan du äta mat du tappat på marken?
Saúl Sánchez Arias

Skriven och verifierad av nutritionist Saúl Sánchez Arias.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Det är ganska vanligt att vi äter mat som vi tappat på marken, efter att ha sköljt av eller lätt blåst bort potentiellt skräp. Du har nog säkerligen hört talas om “femsekundersregeln”? Är det dock säkert att äta mat som du tappat på marken? Eller riskerar vi vår hälsa om vi gör det?

Varenda människa har nog funderat över denna fråga någon gång. I den här artikeln analyserar vi därför vilka skäl det finns till att inte äta någon produkt som har kommit i kontakt med marken.

Det finns mikroorganismer på marken

Även om du inte kan se dem, så finns det miljontals mikroorganismer som lever i jorden. Vissa är skadliga för människor, medan andra är ofarliga. Men när någon mat kommer i kontakt med marken blir maten täckt av dessa levande organismer.

Detta skapar en perfekt grogrund för dessa patogener att kolonisera dess yta. Om du sedan äter maten kommer du att införa många skadliga element i kroppen som kan orsaka infektioner. Ett exempel på denna typ av bakterier är E. coli, som finns i vissa typer av förorenat kött och i tarmen. Vissa stammar av detta släkte kan utlösa allvarliga mag- och tarmsjukdomar, vilket beskrivs i en artikel publicerad i Brazilian Journal of Microbiology.

Illustration av magen och tarmarna.
Det finns potentiellt smittsamma mikroorganismer på marken. På grund av detta kan det om du äter mat som du tappat på marken leda till gastrointestinala infektioner.

Det räcker inte att tvätta maten med vatten

Efter att något livsmedel har kommit i kontakt med marken så är det vanligt att man tar bort synlig smuts och rengör med vatten innan man äter det. Men även om vatten till synes kan göra rent så kan det inte förstöra möjliga patogena mikroorganismer som redan har koloniserat livsmedlets yta.

Därför är rengöring med vatten inte en effektiv lösning för att minska risken för befintliga bakterier. Det är sant att vatten kan minska jäst- och svamppopulationerna till en liten del. Resten av mikroorganismerna påverkas dock inte enligt en studie som publicerades år 2018.

Det rätta är att kasta bort mat du tappat på marken

Om du har tappat en bit mat på marken är det bästa alternativet att kasta bort den, om det inte först går igenom en högtemperaturkokningsprocess. Ett undantag är om du tappar frukt som fortfarande har skalet på. I denna typ av situation är det tillräckligt att skala frukten väl och se till att det inte finns några rester av skalet kvar.

I vilket fall som helst rekommenderar vi att du slänger mat som har haft kontakt med marken, speciellt om du inte vet hur rent det är. Självklart är det skillnad på när du tappar något ätbart på golvet i ditt eget hem där du kan garantera att det inte är smutsigt, än om du tappar det ute på gatan.

Betydelsen av mathygien

Människor ger ofta inte mathygien den uppmärksamhet det förtjänar, men det är viktigt att upprätthålla goda mathygienvanor för att förebygga sjukdomar. Enkla metoder, som att inte bryta kylkedjan eller se till att maten är ordentligt tilllagad, kan förhindra bakterietillväxt.

Om du inte har god mathygien kan du utsätta dig själv för kontaminering som kan orsaka mag- och tarmproblem eller andra allvarligare tillstånd. Vi rekommenderar också att du inte blandar okokt mat med kokt mat. Du bör ven använda rena redskap för att hantera olika livsmedel.

Förvaring och förpackning är avgörande för att begränsa bakterietillväxt. Du bör komma ihåg att människor faktiskt kan dö från att äta förorenad mat, även industriländer. Antalet dödsdall från förorenad mat är dock mycket högra i utvecklingsländer.

Lyckligtvis är det många länder som har tillgång till rent vatten, vilket minskar risken för kontaminering. Trots detta kan du ändå ofta utsättas för tvivelaktiga mathygienvanor, vilket kan leda till matförgiftning.

Frusen fisk som ligger packad på is.
Förutom att undvika att äta mat som du tappat på marken, är det viktigt att upprätthålla god mathygien. Detta inkluderar att förvara alla livsmedel korrekt.

Det är bättre att inte äta mat du tappat på marken

Om du tappar maten någon annan stans än på golvet inne i ditt hem, eller om du inte har möjlighet att tillaga det ordentligt, rekommenderar vi att du slänger bort mat som kommer i kontakt med marken. På det sättet undviker du att äventyra din hälsa genom att inta mikroorganismer som kan vara skadliga för kroppen.

Samtidigt bör du komma ihåg vikten av att upprätthålla korrekt mathygien för att upprätthålla god hälsa. Dålig mathygien kan leda till matförgiftning, och detta kan i vissa fall orsaka allvarliga problem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Gomes TAT., Elias WP., Scaletsky ICA., Guth BEC., et al., Diarrheagenic escherichia coli. Braz J Microbiol, 2016. 1: 3-30.
  • Nriagu J., Xi C., Siddique A., Vincent A., Shomar B., Influence of household water filters on bacteria growth and trace metals in tap water of doha, qatar. Sci Rep, 2018.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.