Hur kunde Beethoven skapa musik om han var döv?

Upptäck Beethoven och hans gåta: hur lyckades han skapa sådan mästerlig musik trots att han var döv? Vi ska berätta om hans strategier.
Hur kunde Beethoven skapa musik om han var döv?

Senaste uppdateringen: 19 november, 2023

Trots den progressiva hörselnedsättningen han led av av fann Beethoven inom musiken en unik och kraftfull form av kommunikation. Hans kreativa djärvhet och hans outtröttliga sökande efter nya klangfulla kompositioner ledde honom till att skapa melodier som lämnat ett outplånligt spår. Och hans särskilda strategier hjälpte honom att skapa musik trots att han var döv.

I den progressiva utvecklingen av sitt tillstånd använde han strategier som gjorde att han kunde hålla sina kompositioner vid liv. Mästerverk som Månskenssonaten, som tar lyssnaren in i ett landskap av mystik och melankoli, och den Symfoni nr 9, med sin universella hymn Ode to Joy (Till glädjen), resonerar fortfarande starkt i dag.

Beethoven och utmaningen att skapa musik

Hans dövhet började visa sig omkring 1796, när han var 26 år gammal. Detta hindrade honom dock inte från att skapa några av den klassiska musikens mest minnesvärda verk. Allteftersom hans hörsel försämrades blev Beethoven alltmer beroende av sin inre instinkt och intuition. De gav honom förmågan att minnas och arbeta med musiken i sitt sinne.

Än idag är orsaken till Beethovens dövhet fortfarande ett kontroversiellt ämne. Vissa menar att det kan ha varit resultatet av en autoimmun sjukdom, såsom lupus, eller en inflammatorisk sjukdom, såsom sarkoidos. Forskning som bland annat en studie publicerad i The Laryngoscope visar dock att hans sjukdom orsakades av blyförgiftning, vilket skulle ha häranletts av att kompositören gillade att dricka vin, som skulle ha kunnat vara förorenat.

Även om Beethoven var döv, var detta alltså inte något som hindrade honom att utveckla sina musikaliska talanger. Faktum är att några av hans mest kända verk, som Symfoni nr 9, komponerade han när han redan hade tappat det mesta av sin hörsel. Från 1819 kunde Beethoven inte längre höra någonting. Detta var dock inte en begränsande faktor för honom att fortsätta skapa musik.

Bortom hörseln: Beethovens strategier

Beethoven använde sig av vissa strategier för att kunna fortsätta komponera musik, och dessa ska vi titta på nedan.

Han använde en särskild hörapparat

Beethoven använde en anordning, i form av ett metallrör, som han placerade på sitt piano. Med hjälp av detta kunde kompositören känna musikens vibrationer i sin kropp.

Ibland använde han också en trästav som höll i med tänderna i ena änden, medan han höll den andra änden mot pianots klangbotten för att få en bättre känsla för klangen. En undersökning från 2018 visar att dessa artefakter dock endast var till liten hjälp, eftersom hans hörselnedsättning var sensorineural.

Han kapade benen på sitt piano

I ett försök att känna musikens vibrationer mer direkt, kapade Beethoven benen på sitt piano så att det låg det direkt på golvet. Detta hjälpte honom att bättre känna vibrationerna från musiken. Det var en taktik som gjorde att han kunde få en fysisk känsla av vad han skapade.

Komposition genom inre hörsel

Beethoven hade förmågan att höra och arbeta med musiken i sitt sinne. Trots sin dövhet kunde han föreställa sig hur musiken han komponerade skulle låta. Denna strategi hjälpte Beethoven att fortsätta skapa musik allteftersom hörseln försvann.

Denna förmåga, känd som “inre hörsel”, är en förmåga som många musiker utvecklar. Men i hans fall blev det ett väsentligt verktyg i kompositionsprocessen.

Stödjande kunskaper om musikteori hjälpte Beethoven att skapa musik

Beethoven hade en djup kunskap om musikteori. Denna kunskap gjorde det möjligt för honom att förstå hur de olika tonerna fungerade tillsammans och hur kompositioner var uppbyggda.

Hans minne av hur olika instrument och toner lät

Trots sin dövhet hade Beethoven ett anmärkningsvärt minne för instrument och toner. Han kunde komma ihåg och föreställa sig ljudet av varje instrument, vilket gjorde det möjligt för honom att komponera storskalig orkestermusik.

Beethovens dövhet drev honom in i isolering

Under Beethovens kamp med progressiv dövhet upplevde han också en ökande isolering. Hans hörselnedsättning påverkade hans förmåga att kommunicera med andra och att till fullo njuta av musik.

Denna dövhet fjärmade honom från samhället och fördjupade hans ensamhet. I ett brev som han skrev till sina bröder Carl och Johann 1802, erkände Beethoven:

“I två år har jag undvikit nästan alla sociala sammankomster eftersom det är omöjligt för mig att säga till folk ‘Jag är döv’. Hade jag haft något annat yrke skulle det varit lättare, men i mitt yrke är det ett fruktansvärt tillstånd.”

Men trots dessa svårigheter fann Beethoven i musiken ett sätt att fly och uttrycka sig. Genom att använda sin konst kunde han överskrida både fysiska och känslomässiga barriärer. Hans arv har bestått genom tiden och inspirerat generationer av musiker och lyssnare.

Hans kompositioner har även framförts på otaliga scener runt om i världen, vilket förmedlar hans budskap om motståndskraft till människor i alla kulturer och åldrar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.