Vad är musikalisk tinnitus och hur behandlas det?

Du kan ha musikalisk tinnitus om du plötsligt hör musik och inte vet var den kommer ifrån. Detta kan vara ett problem av många olika skäl. Läs mer i den här artikeln!
Vad är musikalisk tinnitus och hur behandlas det?

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Alla har någon gång upplevt att det ringer eller piper i öronen. Detta kan i själva verket kallas musikalisk tinnitus om ljudet är en riktig melodi som ingen annan kan höra. Detta kallas också öronsus och upplevs av många fler människor än du kanske tror.

Till exempel lider cirka 15% av USA:s befolkning av tinnitus, enligt American Tinnitus Association (ATA). Denna andel är definitivt ett tecken på hur viktigt det är att veta mer om detta tillstånd.

Vad är musikalisk tinnitus?

Du har säkert en uppfattning om vad musikalisk tinnitus är, men vi ska försöka förklara det mer detaljerat, eftersom många inte känner till detta. Vi baserar detta innehåll på en vetenskaplig artikel från 2016 som undersöker och analyserar detta fenomen. Syndromet är känt under förkortningen MES (från engelskans Musical Ear Syndrome).

Detta tillstånd är en typ av funktionshinder. Men det är inte mentalt, utan en hörselstörning som gäller sånger och melodier eller musik som patienten uppfattar; en slags hallucination. Artikeln nämner också att detta tillstånd har att göra med Charles Bonnets syndrom.

Charles Bonnets syndrom består av visuella hallucinationer. Personer med denna funktionsnedsättning får dem som ett resultat av irreversibel myopi eller nästan total blindhet. Musikalisk tinnitus liknar detta tillstånd, men det påverkar örat istället för ögat.

kvinna lyssnar på musik

Hur vanligt är det?

Som vi nämner ovan så upplever cirka 15% av den amerikanska befolkningen någon form av tinnitus. Siffrorna är dock ännu större enligt en studie utförd av USA:s nationella folkhälsomyndighet (CDC). Faktum är att de visar att cirka 20 miljoner amerikaner upplever detta regelbundet.

Det finns också påståenden att cirka två miljoner amerikaner har mer allvarliga former av tinnitus. Detta är något de måste hantera dagligen, och är något som påverkar deras liv, sociala förhållanden och hur de fungerar i sin vardag.

Andra data från associationen ATA tyder på att tinnitus är vanligare hos män än hos kvinnor, liksom bland äldre och musikälskare (eller musiker). Men också de som arbetar i bullriga miljöer och de som har haft vissa militära positioner faller inom denna kategori.

Du kanske vill läsa den här artikeln: Mildra dina tinnitusbesvär med 5 naturliga kurer

Orsaker till musikalisk tinnitus

Musikalisk tinnitus uppstår inte utan orsak. En orsak kan vara hyperakusi, eller ljudöverkänslighet. Personer som har utsatts för höga ljud under lång tid kan uppleva detta problem.

Anledningen till att det drabbar äldre är hörselnedsättning. Som med Charles Bonnets syndrom kan hallucinationer uppträda i ett försök att kompensera för funktionsminskningen när ett sinne börjar bli svagare.

I artikeln vi nämner ovan förklarar forskarna att orsaken till hallucinationerna eller fantomljuden är överkänslighet i hörselbarken. Det är inte surrande eller visslande i det här fallet, utan melodier. Med andra ord hörselhallucinationer.

Behandling

Det finns olika sätt för att behandla musikalisk tinnitus. En behandling är att hantera den stress som orsakar dessa hallucinationer som uppstår på grund av ångest för hörselnedsättning. Att utöva yoga, meditation, pilates och fysisk aktivitet kan vara till stor hjälp.

Användningen av hörapparater, i fall där detta är aktuellt, minskar också hallucinationer orsakade av musikalisk tinnitus. Ett annat sätt är att lägga till mer buller. Man kan spela musik hemma eller sätta på TV:n för att örat ska sluta hallucinera och fokusera på ljud som verkligen finns där.

Det sista alternativet är att använda av läkemedel som ordineras av din läkare. Detta bör vara den sista utvägen när inget annat fungerar, så att patienten kan fortsätta med sitt liv och slippa leva med den frustration som detta kan innebära.

musikalisk tinnitus
Musikalisk tinnitus är en typ av tinnitus, och läkare behandlar dem i första hand på samma sätt.

Musikalisk tinnitus är en hörselhallucination

Du har antagligen upplevt pipande och surrande i öronen någon gång, men kanske hade du ingen aning om att det finns något sådant som hörselhallucinationer. Lyckligtvis är det möjligt att behandla detta tack vare de olika alternativen som finns idag.

Har du någonsin upplevt detta fenomen? Eller lider någon nära dig av det?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Cakmak, Mirac Aysen, et al. “Frequently Seen But Rarely Diagnosed: Musical Ear Syndrome/Sik Görülen Ancak Nadir Konan Bir Tani: Müzikal Kulak Sendromu.” Noro-Psikyatri Arsivi 53.1 (2016): 91.
  • Fabregat-Rossell, Alexandra, Laia Serra-Tomás, and Cristian Amézaga-Asensio. “Síndrome de Charles Bonnet; a propósito de un caso.” Gaceta Médica de Bilbao 117.3 (2020): 229-232.
  • Bauer, Carol A. “Tinnitus.” New England Journal of Medicine 378.13 (2018): 1224-1231.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.