Håll koll på din hörsel – när var din senaste undersökning?

Det är väldigt viktigt att få din hörsel undersökt en gång per år. Något så enkelt som en årlig undersökning kan verkligen förändra din livskvalitet.
Håll koll på din hörsel – när var din senaste undersökning?

Senaste uppdateringen: 12 maj, 2019

Att genomgå regelbundna hörselundersökningar är nyckeln till att åtnjuta hög livskvalitet. Din hörsel är trots allt en grundläggande, viktig del av din koppling till omvärlden. Dessvärre tänker många inte på sin hörsel särskilt ofta, av olika anledningar. Något så enkelt som att gå på en hörselundersökning en gång om året försäkrar att eventuella anomalier kan behandlas i tid.

I Sverige kan du kontakta vårdcentralen eller landstingets hörselvård för att se om du kan boka en hörselundersökning. Det finns gott om experter som står redo att hjälpa dig. Genom att undersöka din hörsel ser du till att den alltid håller så hög kvalitet som möjligt.

Så berätta… när var senaste gången du gick på en undersökning? Efter en viss ålder är det en viktig fråga. Glöm inte att hörselförlust är ett av de vanligaste problemen, och dessutom ett av de mest försummade.

Vi bjuder in dig att göra några förändringar och ta hand om din hörsel lite bättre.

Varför du borde gå på en undersökning för att kontrollera din hörsel

Man får hörselundersökning

Som sagt är det rekommenderat att genomgå en hörselundersökning en gång om året. Det spelar ingen roll om du upptäckt ett problem eller om du tror att din hörsel är perfekt. Det är viktigt att veta hur det ligger till, och det här är anledningarna:

En gång om året skadar inte, speciellt inte om du är över 50

Nedsatt hörsel händer nästan utan att man märker det, men de första ledtrådarna börjar komma efter 50. Du ska veta att tidig upptäckt av hörselproblem kan vara viktigt för att få dem behandlade i tid.

Nedsatt hörselförmåga kan behandlas på många olika sätt beroende på individen. De flesta av oss träffar en tandläkare eller ögondoktor regelbundet; vi vet att det är viktigt. Men över hälften av befolkningen över 50 har inte undersökt sina öron.

Hörselförlust är faktiskt det tredje vanligaste hälsoproblemet efter artrit och hypertoni.

En av sex personer har ett problem

Det är ganska överraskande:

  • Runt 30% av män och 20% av kvinnor i Europa lider av så pass allvarlig hörselförlust att deras livskvalitet påverkas.
  • Runt 71 miljoner vuxna mellan 18 och 80 år har en hörselnedsättning på över 25 dB. Det är gränsen för vad Världshälsoorganisationen (WHO) klassificerar som hörselhandikapp.
  • I Nordamerika visar datan också en tydlig bild: runt 35 miljoner människor har hörselproblem.
  • Utvecklingsländer har ett högre antal av förklarliga skäl: brist på sjukvård, infektioner, oförmåga att gå på hörselundersökningar, etc.

Hur kan jag ta reda på om jag har ett hörselproblem?

Kvinna med dålig hörsel

Som sagt är det bäst att inte vänta tills du upptäcker ett problem innan du genomgår en undersökning.

Men du bör även få en om du upplever följande problem:

  • Du måste höja volymen.
  • Ibland (eller ofta) måste du be folk att upprepa sig eftersom du inte förstod första gången.
  • Du har problem med att hänga med i konversationer för att du missar ord.
  • Folk du pratar med säger att du talar högt.
  • Det är svårt att tala över telefon ibland eftersom du inte hör orden tydligt.

Om du känner igen dessa situationer ska du inte vänta: låt en hörselspecialist ge dig några tester för att utvärdera din hörsel. Det kostar förmodligen inget och kommer göra mycket gott: det kan “återkoppla” dig till livet och alla livets  ljud igen.

Glöm inte att läsa: Tips på hur du åldras lyckligt

Undersök din hörsel

Läkare med patient

Avslutningsvis vill vi återigen betona hur viktigt det är att genomgå hörselundersökningar varje år. Något så enkelt som det kan förändra ditt liv, så tveka inte: kontakta vården idag!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.