En av tio personer kan tappa hörseln, enligt ÖNH-specialister

Var tionde person kan tappa hörseln under de kommande 30 åren om riskfaktorer som exponering för höga ljud, användning av läkemedel som är farliga för örat och dålig kost inte minskar.
En av tio personer kan tappa hörseln, enligt ÖNH-specialister

Senaste uppdateringen: 02 april, 2022

Både Världshälsoorganisationen och andra specialister varnar för den allvarliga risken för hörselnedsättning genom vardagliga vanor, som att utsätta sig för höga ljudnivåer, äta en bristfällig diet samt ta vissa läkemedel och droger. Läs mer här om risken att tappa hörseln.

Var tionde person kan tappa hörseln under de kommande 30 åren om man inte tar hänsyn till att minska riskfaktorer som exponering för höga ljud, användning av läkemedel som är farliga för örat och dålig kost.

Detta uppgav det spanska sällskapet för öron-, näs- och halssjukdomar och huvud- och halskirurgi (SEORL-CCC) på internationella hörseldagen (World Hearing Day) 2021. En dag som hålls varje år den 3 mars.

Enligt data från Världshälsoorganisationen (WHO) lider 34 miljoner barn och 432 miljoner vuxna runt om i världen av olika former av hörselnedsättningar, varav 60 % beror på orsaker som går att förebygga.

Enligt denna organisation kan denna siffra öka till 900 miljoner år 2050, vilket innebär att var tionde person kan drabbas av hörselnedsättning eller till och med tappa hörseln.

Unga människor riskerar att tappa hörseln

WHO uppger att cirka 1,1 miljarder unga människor riskerar att bli drabbade av allvarlig hörselnedsättning på grund av att de ofta utsätter sig för höga ljud i sina närmiljöer. Personer mellan 12 och 35 år är mest utsatta för denna typ av stimulans.

Läkaren Luis Lassaletta, ordförande för Otologikommissionen för SEORL-CCC, påpekade att det inte är lätt att öka medvetenheten bland unga människor om risken för höga ljudnivåer. Många av dem besöker nattklubbar, barer och konserter, som alla är platser med farligt höga ljudnivåer.

På samma sätt är användning av hörlurar och kontinuerlig användning av mobiltelefoner riskfaktorer. Experter förklarar att inte bara volymens intensitet kommer att påverka utfallet, utan också exponeringstiden för dessa enheter.

En pojke gör ett hörseltest.
Unga människor idag löper störst risk för att tappa hörseln någon gång i livet.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Håll koll på din hörsel – när var din senaste undersökning?

Hörsel och kopplingen till näringsämnen och mediciner

En dålig kost är en annan faktor som kan leda till en hörselnedsättningen i alla åldrar. Nyligen publicerade studier kopplar konsumtion av socker och vissa alkoholhaltiga drycker, som öl, till dövhet, särskilt hos äldre.

Dr María José Lavilla, ordförande för audiologkommissionen på SEORL-CCC, påpekade att högt kolesterol, fetma och diabetes också kan få människor att tappa hörseln. För att inte tala om konsumtion av alkoholhaltiga drycker, rökning och stillasittande livsstil.

På samma sätt angav specialisten att frekvent användning av vissa läkemedel också är relaterad till hörselnedsättning. Läkemedel som ibuprofen, aspirin, diuretika och antibiotika från aminoglykosidgruppen anser man vara farliga för hörseln. Därför bör du konsumera dem omdöme.

En läkare undersöker en kvinnas öra.
Regelbundna öronundersökningar med en öronläkare kan upptäcka eventuella förändringar i ett tidigt skede.

Förebyggande åtgärder för att skydda hörseln hos barn

60 % av alla hörselnedsättningar hos personer under 15 år beror på orsaker som går att förebygga. Det är särskilt viktigt att vidta några grundläggande åtgärder för att förhindra detta problem i denna del av befolkningen.

Det viktigaste är att ta hand om den blivande moderns hälsa under graviditeten och att vaccinera barn mot barnsjukdomar. 31 % av fallen med dövhet härrör från sjukdomar som mässling, påssjuka och andra barnsjukdomar. Å andra sidan är 17 % relaterade till för tidig födsel, låg födelsevikt och perinatal asfyxi.

Det är också viktigt att låta testa sitt barn för öroninflammation och se till att de regelbundet går på hörselundersökningar. Tidig diagnos förbättrar behandling och prognos avsevärt.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Symptom vid blockering på grund av öronvax

Enkla steg du kan ta för att undvika att tappa hörseln

Många elektroniska enheter har en funktion som låter dig ställa in maxvolymen. Det finns även programvara och appar som spårar dina lyssnarvanor och varnar när du befinner dig i osäkra hörselmiljöer. WHO-ITU-standarden rekommenderar att alla enheter har denna funktion.

På samma sätt rekommenderar WHO att människor inte utsätter sig för höga ljudnivåer, oavsett ålder och miljö. Bär vid behov hörselskydd i form av hörselkåpor eller öronproppar. Regelbundna öronundersökningar är också mycket viktigt, eftersom de möjliggör tidig upptäckt och behandling av eventuella problem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ejecutivo, C. (2016). Elaboración de una nueva resolución de la Asamblea de la Salud y de un plan de acción para la prevención de la sordera y la pérdida de audición: informe de la Secretaría (No. EB139/5). Organización Mundial de la Salud.
  • Martín Villares, C., et al. “Perfil lipídico de la sordera ligada al envejecimiento.” Nutrición Hospitalaria 20.1 (2005): 52-57.
  • Mercado, Víctor, Rodolfo Burgos, and Claudio Muñoz. “Ototoxicidad por medicamentos.” Revista de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello 67.2 (2007): 167-177.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.