Hur du läker din kropps energikanaler: chakras

Hur du läker din kropps energikanaler: chakras
Bernardo Peña

Granskad och godkänd av psykolog Bernardo Peña.

Senaste uppdateringen: 25 maj, 2022

Chakras är energikanaler som löper genom hela din kropp. Liv och hälsa flödar genom dem. Om en eller flera av dem är sjuka känner hela systemet av det. Ta reda på mer om hur du läker dina chakras i denna artikel.

Grundläggande fakta om chakras

För att förstå detta ämne fullt ut skulle vi behöva flera timmar, så vi delar inledningsvis bara med oss av de viktigaste delarna. Ordet “chakra” kommer från sanskrit och betyder “hjul av energi” eller “hjul av ljus”. Dessa centrum är sammankopplade av energiflöden och reglerar även din kontakt med universum.

Basis eller rot

Den är mörkröd och ligger i bäckenbotten, mellan anus och könsorganet. Den blockeras av rädsla, och när det händer framkommer ischiassmärta, cancer i äggstockarna, livmodern eller ändtarmen, förstoppning, prostataproblem, åderbråck, hemorrojder och immunsjukdomar. Det orsakar även frustration, känslomässig instabilitet, depression och lågt självförtroende.

Kön eller njure

Den är orange och ligger i de interna kvinnliga organen, blåsan, bäckenet, tarmarna och rumpmusklerna. Att blockera denna orsakar spänningar i ländrygg och bäcken, ischias, kronisk trötthet, impotens, diabetes, cancer, irritabel tarm samt njur- och blåsinfektioner. När det kommer till det känslomässiga orsakar blockering av den ångest, rädsla, avund, misstro och oro.

Solar plexus

Den är gul och hittas under naveln, och inkluderar även levern, bukspottkörteln, blåsan, mjälten, magen, tunntarmen och brösthålan. Obalanser från blockering av den orsakar andnings- och immunproblem, bulimi, anorexi, diabetes, surhet i magen, sår, gallsten, hepatit, cirros och artrit. På den emotionella sidan orsakar blockering av den offermentalitet, stress, ångest, frustration, skuldkänslor, tvivel och behov av konstant godkännande.

Meditera på lugna platser

Hjärta

Den är grön och blockeras av smärta och sorg. Den inkluderar även lungorna, ryggraden, tinningarna, matstrupen och nervsystemet. Problemet den orsakar genom att blockeras är hjärt- och andningssjukdomar, bröstcancer, kärlkramp i bröstet, lunginflammation, hypertoni och ryggradssmärta. För det känslomässiga kan blockering av den orsaka passivitet, depression, okänslighet och smärta.

Hals

Den är safirblå och inkluderar munnen, struphuvud, tandkött, luftstrupe, sköldkörtlar, ryggrad, tänder och axlar. Dess obalans orsakar halssmärta, blödande tandkött, förlust av röst, allergier, influensa och kroniska infektioner. När det kommer till det känslomässiga orsakar blockering av den besatthet, depression, rädsla, fobier, obeslutsamhet och stagnation.

Tredje ögat eller Front

Den är indigo och inkluderar näsa, öron, ögon, tallkottkörtel, hypofys, nervsystem och hjärnan. Problem från blockering av denna inkluderar huvudvärk, hjärntumörer, blindhet, dövhet, krampryckningar, cerebrovaskulär sjukdom samt ryggradsproblem. De känslomässiga effekterna är rädsla, fobier, förvirring, mardrömmar, schizofreni, panik och depression.

Hjässa

Den är violett och inkluderar den övre delen av ditt huvud. Effekterna från att den blockeras är kronisk trötthet, hyperkänslighet mot ljus och ljud, hudproblem samt muskel- och skelettproblem. När det kommer till det känslomässiga kan blockering av den orsaka håglöshet, förlorad koppling till det gudomliga, oro, depression, mindre öppensinnighet samt olycklighet.

Chakras i kroppen

Hur du vet om dina chakras är blockerade

Du bör genomföra några tester för att ta reda på om någon av dina chakras blockerar energi till resten av kroppen och om det finns fler än en blockering. Du måste helt enkelt svara på frågor om varje chakra. Om de flesta av dina svar är negativa kan det vara den chakran som måste öppnas upp.

Första chakran (Rot)

Känner du dig livlig och frisk? Känner du dig hemma? Har du en stark önskan att leva? Älskar du din kropp och tycker att den är en fantastisk skatt? Är du en person full av energi och rörelse? Är du våghalsig?

Andra chakran (Sakrala)

Har du en hälsosam sexlust? Känner du dig fylld av sexualitet? Kan du uttrycka dig själv sexuellt? Kan du ge och motta njutning?

Tredje chakran (Solar plexus)

Vet du vad du vill ha och är du självsäker? Kan du ta beslut själv? Är du medveten om dina känslor? Kan du kontrollera hur du känner? Känner du dig balanserad när det kommer till känslor?

Kvinna utför yoga

Fjärde chakran (Hjärta)

Har du hälsosamma förhållanden? Älskar du dig själv? Älskar du personer omkring dig? Känner du medmänsklighet för andra? Accepterar du andra som de är? Är du bra på att samarbeta? Är du kapabel att vara målinriktad?

Femte chakran (Hals)

Kan du enkelt uttrycka dig? Har du ett lyckligt liv? Tar du ansvar för ditt liv? Löser du dina problem själv? Känner du att du förtjänar belöning för dina ansträngningar? Har du tillräcklig tilltro för att ta risker? Gillar du utmaningar?

Sjätte chakran (Tredje ögat)

Är du mentalt stark? Kan du lösa saker? Har du kreativa idéer? Gör du vad som helst för att göra dina drömmar till verklighet? Visualiserar du dina mål?

Sjunde chakran (Hjässa)

Känner du något stort och fantastiskt? Känner du dig kopplad till Gud eller universum? Känner du att ditt liv har ett syfte?

Bekräftelser för att läka blockeringar i varje chakra

Under en meditation kan du använda fraser, mantran eller några ord med en stavelse som du upprepar några gånger (det mest välkända är “OM”). Det finns en specifik bekräftelse och mantra för varje chakra.

 • Första chakran: “Jag har en med allt jag är, jag är säker på att jag är älskad.” Mantrat är LAM.
 • Andra chakran: “Jag älskar mig själv, jag hedrar mig själv och allt liv.” Mantrat är MAM.
 • Tredje chakran: “Jag är en utmärkt skapare i min verklighet, och det inspirerar mig.” Mantrat är RAM.
 • Fjärde chakran: “Jag är kärlek och ovillkorlig acceptans.” Mantrat är IAM.
 • Femte chakran: “Jag är bilen i mitt liv. Valets kraft är min.” Mantrat är JAM.
 • Sjätte chakran: “Jag är säker på att jag kan se sanningen.” Mantrat är OM (eller AUM).
 • Sjunde chakran: “Jag är en med den nuvarande rörelsen.” Denna använder inget mantra; du mediterar i tystnad.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Grilley, P. (2007). Chakra theory and meditation. Miscellaneous.

 • Merrick, J. (2012). Alternative medicine yearbook, 2010. In Alternative medicine yearbook, 2010. https://doi.org/10.1007/s00441-014-1841-9

 • Chase, C. R. (2018). The Geometry of Emotions: Using Chakra Acupuncture and 5-Phase Theory to Describe Personality Archetypes for Clinical Use. Medical Acupuncture. https://doi.org/10.1089/acu.2018.1288

 • NA. (2013). The 7 Chakras and Their Significance to Your Life.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.