Har du ångest? Ta ångestestet för att se ditt resultat.

Tror du att du kan ha ångest? Ta det här testet för att se ditt resultat.
Har du ångest? Ta ångestestet för att se ditt resultat.

Senaste uppdateringen: 05 december, 2018

Vi drabbas alla av ångest vid en eller annan tidpunkt i våra liv, oavsett om det bara rör sig om lite oro eller en riktig ångestattack. Oavsett vad du har för erfarenheter av ångest bör du alltid vara medveten om den och dess effekter på din vardag. Ångest kan vara kronisk och försvagande. Fråga dig själv: Har du ångest? Ta följande ångesttest för att avgöra var du befinner dig.

Har du ångest: Ångestest

Med ett enkelt test kan du ta reda på om du har ångest. Du bör alltid tänka på att både fysiska symtom, kognitiva symtom och beteenderelaterade symtom kan tyda på höga nivåer av stress. Ångest kan ha många orsaker, inklusive personliga, men det är viktigt att kunna hantera den. Om ditt slutliga resultat är ett tecken på en hög anspänning måste du göra några livsstilsförändringar, fastställa vissa hälsoprioriteringar och framför allt tänka på din hälsa.

Det är viktigt att du tar väl hand om dig själv, älskar dig själv och deltar i aktiviteter som ger dig glädje. Låt följande test vägleda dig till de förändringar som krävs. Allt du behöver är papper och penna.

1. Kognitiv symtomskala

Ångest
a) Jag har svårt att koncentrera mig

Aldrig (0 poäng)
Ibland (2 poäng)
Ofta (3 poäng)
Alltid (4 poäng)

b) Jag ser alltid saker från den mörka sidan, och jag förväntar mig dåliga saker framför bra saker

Aldrig (0 poäng)
Ibland (2 poäng)
Ofta (3 poäng)
Alltid (4 poäng)

c) Jag har minnesluckor

Aldrig (0 poäng)
Ibland (2 poäng)
Ofta (3 poäng)
Alltid (4 poäng)

d) Glaset är alltid halvtomt

Aldrig (0 poäng)
Ibland (2 poäng)
Ofta (3 poäng)
Alltid (4 poäng)

e) Jag har svårt att fatta beslut

Aldrig (0 poäng)
Ibland (2 poäng)
Ofta (3 poäng)
Alltid (4 poäng)

2. Beteenderelaterad symtomskala

Teckning-av-kvinna-som-håll-upp-av-fåglar.
a) Jag äter för att stilla min ångest

Aldrig (0 poäng)
Ibland (2 poäng)
Ofta (3 poäng)
Alltid (4 poäng)

b) Jag undviker situationer som framkallar ångest

Aldrig (0 poäng)
Ibland (2 poäng)
Ofta (3 poäng)
Alltid (4 poäng)

c) Jag har nervösa tics; fotrörelser, nagelbitning eller en tendens att dra i håret

Aldrig (0 poäng)
Ibland (2 poäng)
Ofta (3 poäng)
Alltid (4 poäng)

d) Saker glider mig lätt ur händerna

Aldrig (0 poäng)
Ibland (2 poäng)
Ofta (3 poäng)
Alltid (4 poäng)

e) Det är svårt att somna; jag vrider och vänder på mig

Aldrig (0 poäng)
Ibland (2 poäng)
Ofta (3 poäng)
Alltid (4 poäng)

f) Jag gråter ofta

Aldrig (0 poäng)
Ibland (2 poäng)
Ofta (3 poäng)
Alltid (4 poäng)

3. Fysisk symtomskala

Smärta
a) Jag har en känsla av oro eller spänning

Aldrig (0 poäng)
Ibland (2 poäng)
Ofta (3 poäng)
Alltid (4 poäng)

b) Jag känner mig ständigt nervös

Aldrig (0 poäng)
Ibland (2 poäng)
Ofta (3 poäng)
Alltid (4 poäng)

c) Jag har episoder av takykardi

Aldrig (0 poäng)
Ibland (2 poäng)
Ofta (3 poäng)
Alltid (4 poäng)

d) Jag är alltid trött mot slutet av dagen, så till den grad att jag inte vet om jag kommer ta mig ur sängen nästa dag

Aldrig (0 poäng)
Ibland (2 poäng)
Ofta (3 poäng)
Alltid (4 poäng)

e) Jag har svårt att sova, sover inte bra och har en tendens att somna under dagen

Aldrig (0 poäng)
Ibland (2 poäng)
Ofta (3 poäng)
Alltid (4 poäng)

f) Jag har dagligen huvudvärk, nackproblem eller ryggont

Aldrig (0 poäng)
Ibland (2 poäng)
Ofta (3 poäng)
Alltid (4 poäng)

Så här tolkar du dina resultat

Barn-blåser-på-maskrosor

0-18 poäng – Ingen ångest

Det är möjligt att du kan känna dig nervös vid vissa tillfällen, men dina reaktioner på ångestframkallande situationer är normala och inom hälsosamma gränser. Bra jobbat!

19-36 poäng – Liten eller måttlig ångest

Du befinner dig fortfarande inom normala nivåer. Men du bör vara försiktig eftersom du även på en måttlig nivå kan ha problem att hantera din ångest. Med andra ord gör du bra ifrån dig, men du bör vara vaksam så att du inte stressar för mycket eller sätter dig i ångestframkallande situationer. Se till att du alltid kan hantera dina känslor.

37-54 poäng – Stor ångest

Varning: du lider av ångestnivåer som ligger långt över det normala och som kan vara farliga. Det är dags att göra en förändring i ditt liv och dina dagliga vanor för att se till att du håller dig frisk. Om du inte löser problemet nu kan det leda till allvarligare konsekvenser senare. Se till att du gör vad du kan för att slappna av, sök hjälp och gör positiva förändringar. Om du inte kan förbättra din ångest genom att hitta bra vanor, sök läkarhjälp.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.