Hur alkohol påverkar immunförsvaret

Precis som med så många andra problem som orsakas av alkohol så påverkar dess konsumtion även immunförsvaret på ett negativt sätt. Du behöver dessutom inte vara någon kronisk alkoholist för att drabbas av komplikationer.
Hur alkohol påverkar immunförsvaret

Senaste uppdateringen: 31 juli, 2022

Rekommendationer angående hur alkohol påverkar immunförsvaret har pendlat inom läkarvetenskapen mellan måttliga mängder, för att bevara kroppens försvarsförmåga, till ett totalt förbud mot alkohol. Detta har lett till intensiva debatter och en rad utredningar för att klargöra frågan. Det behöver knappt nämnas att alkoholism är en utbredd börda med katastrofala konsekvenser. Det är ett beroende som finns i livets alla åldrar och i alla områden på vår planet.

Immunförsvaret är inte undantaget från effekterna av alkohol, och det är viktigt för människor att förstå detta, så att vi inte agerar i missförstånd. Ibland, på grund av kommersiell iver, främjar vissa varumärken en ohälsosam konsumtion. I hur många TV-serier och filmer dricks det inte kontinuerligt utan tecken på berusning eller negativa konsekvenser?

Den negativa sidan av alkoholkonsumtion visar sig inte bara på lång sikt eller hos dem som är kroniska konsumenter. Vi vet att denna drog ligger bakom en omfattande mängd trafikolyckor, problem i hemmen och skador orsakade av slagsmål. Men det är inte allt. Akut och överdriven konsumtion av alkohol påverkar immunförsvaret på ett skadligt sätt och bromsar till exempel läkningsprocesserna.

Genom att lära oss hur alkohol påverkar immunförsvaret tar vi ett steg framåt i möjligheten att minska effekterna av detta beroende. Dessutom kommer vi här att diskutera element angående behandlingen av specifika fall där alkoholism ökar mängden infektioner och även utvecklingen av neoplasmer.

Var ser vi alkoholens effekter på immunförsvaret?

Den första kontaktpunkten för alkohol med kroppen är i matsmältningssystemet. I första hand slemhinnorna i munnen, magen och tarmen. Den senare är en viktig del av immunförsvaret för att stoppa sjukdomar.

I tarmslemhinnan fungerar den inre slemhinnan som en barriär så att skadliga ämnen inte kommer in i blodet. Alkohol kan irritera denna slemhinna och skapa små öppningar genom vilka mikroorganismer kan ta sig igenom.

I mag-tarmsystemet har vi också tarmfloran, den uppsättning bakterier som bebor tarmen och arbetar i samklang med sin mänskliga värd, utan att göra den sjuk. Alkohol, när det kommer in i tarmkanalen, förändrar balansen hos dessa mikroorganismer och minskar deras naturliga försvarsförmåga.

Och det är inte bara mag-tarmsektionen som påverkas, utan också andningssystemet. Lungorna har mekanismer för att samla slem och driva ut mikrober till utsidan genom rörelsen av små hårstrån som kallas flimmerhår.

Det har visat sig att alkohol påverkar lungimmunförsvaret genom att störa flimmerhårens rörelse. För att inte tala om att de vita blodkropparna nära bronkerna blir mindre effektiva vid överdriven konsumtion.

Tarmfloran.
Alkohol förändrar balansen i tarmfloran, vilket gör att patogener kan ta sig in i blodomloppet.

Faser av alkoholinducerat immunförsvar

Alkohol påverkar immunförsvaret genom tre distinkta temporala faser, från omedelbar till indirekt kronisk. Dessa faser följer varandra och överlappar även hos en alkoholiserad person.

I den akuta fasen tenderar kroppens försvarsceller att attackera alkohol som en extern, okänd och giftig substans. Sedan, när immunsvaret aktiveras, så skapas en inflammation. Problemet är att alkohol kan blockera vissa inflammatoriska proteiner.

Den inflammatoriska blockaden av alkohol är komplex, men vi vet att vi lätt kan se två direkta effekter. För det första läker epitelet långsammare och för det andra tränger infektioner in lättare, särskilt på lungnivån.

Om vi fortsätter att konsumera alkohol i alltför stora mängder så blockeras de vita blodkropparna alltmer av drogen. Vi upplever då en kronisk försämring av immunförsvaret och möjligheten att opportunistiska infektioner tar över våra organ ökar.

Slutligen har vi de indirekta effekterna, det vill säga de som härrör från de hormonella och metabola förändringar som blir orsakade av alkohol. Ämnet är kapabelt att modifiera dygnsrytmen och skada levern, där flera hormoner metaboliseras.

Vänner som skålar med alkohol.
Konsumtionen av alkoholhaltiga drycker orsakar en försvagning av immunförsvaret som sträcker sig från akut till kronisk.

Oklart vilket mått av alkohol som är säkert för immunförsvaret

När det gäller immunförsvaret så har vetenskapen fortfarande inte hittat en specifik mängd alkohol som vi kan betrakta som säker att konsumera. Det är viktigt att vara tydlig med detta för att inte fastna i kommersiella mytbildningar.

Alkoholism är ett folkhälsoproblem, och unga människor är den mest utsatta demografin. Om en person börjar dricka stora mängder under tonåren så kommer denna person sannolikt att drabbas av allvarliga problem med immunförsvaret redan i tidig vuxen ålder.

Till syvende och sist är förebyggande kanske bästa sättet att kontrollera situationen, och där är det information som är det främsta verktyget. Därför, ju mer vi vet om vad vetenskapen har upptäckt om hur alkohol påverkar immunförsvaret, desto mer medvetna blir vi om alkoholkonsumtionens effekter.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Hammer, Adam M., et al. “The first line of defense: the effects of alcohol on post-burn intestinal barrier, immune cells, and microbiome.” Alcohol research: current reviews 37.2 (2015): 209.
  • Simet, Samantha M., and Joseph H. Sisson. “Alcohol’s effects on lung health and immunity.” Alcohol research: current reviews 37.2 (2015): 199.
  • Sarkar, Dipak, M. Katherine Jung, and H. Joe Wang. “Alcohol and the immune system.” Alcohol research: current reviews 37.2 (2015): 153.
  • Kovacs, Elizabeth J., and Kelly AN Messingham. “Influence of alcohol and gender on immune response.” Alcohol Research & Health 26.4 (2002): 257.
  • Molina, Patricia E., et al. “Focus on: alcohol and the immune system.” Alcohol Research & Health 33.1-2 (2010): 97.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.