Hormonsänkande behandling för cancer: Hur fungerar det?

En person som diagnostiserats med cancer som har positiva hormonreceptorer är en kandidat för hormonbehandling. Hur fungerar denna behandling? Vilka är biverkningarna? Läs mer i den här artikeln!
Hormonsänkande behandling för cancer: Hur fungerar det?
Jael Garrido Dominguez

Skriven och verifierad av doktorn Jael Garrido Dominguez.

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2023

Hormonsänkande behandling för cancer är ett viktigt ämne att känna till. Detta eftersom att denna typ av sjukdom involverar en grupp av komplexa tillstånd. Som en följd av detta har varje typ av cancer sina egna egenskaper, utveckling och behandling.

Beroende på typ kommer cancerceller att reagera olika på hormonella stimuli som produceras av kroppen. Dessa hormoner stimulerar tillväxten av vissa typer av cancer, vilket leder till att den sprider sig. Av denna anledning är det att för vissa patienter med nödvändigt att blockera stimuleringen av cancerceller med hjälp av terapier som hormonsänkande behandling.

Vad är hormonsänkande behandling för cancer?

Detta är en typ av systemisk cancerbehandling. Systemiska terapier är de som går genom blodomloppet under administrering. De når och påverkar alla celler i kroppen och inte bara cancercellerna.

Det främsta kännetecknet för denna typ av hormonbehandling är att den minskar eller blockerar verkan av vissa hormoner, vilket i sin tur minskar eller stoppar tillväxten och delningen av maligna celler.

En kvinna med en ansiktsmask

Användningen av hormonsänkande behandlingar för olika typer av cancer

Patienter med cancer måste genomgå ett helt batteri av olika tester för att ta reda på vilken typ av cancer de har. En person som diagnostiseras med någon typ av cancer som har positiva hormonreceptorer är en bra kandidat för hormonsänkande behandling. De vanligaste typerna av positiva hormonreceptorer är bröst- och prostatacancer.

Vi rekommenderar också att du läser den här artikeln: 5 sällsynta cancertyper du bör känna till

Hormonsänkande behandling och bröstcancer

När vi specifikt talar om hormonreceptorpositiv bröstcancer, talar vi om en typ som svarar på stimuleringen av ett hormon som kallas östrogen.

Östrogenhormonreceptorpositiv bröstcancer står för 80 % av världens bröstcancerfall.

Östrogen är ett hormon som produceras naturligt av kvinnliga äggstockar, binjurar och fettvävnad. Detta hormon är ansvarigt för utvecklingen av en kvinnas sekundära fysiska egenskaper och början av menstruationsperioden.

Hormonsänkande behandling vid bröstcancer syftar till att minska storleken på en tumör, minska risken för cancer efter att behandlingen är avslutad och bidra till att förebygga uppkomsten och minska tillväxten av avancerad bröstcancer.

Läkemedlen som man använder i behandlingen för denna typ av cancer verkar genom följande mekanismer:

 • För det första att minska mängden östrogen i kroppen
 • För det andra genom att blockera effekten av östrogen på cellerna

Denna behandling är också känd som antiöstrogenbehandling, eftersom måltavlan för hormonsänkande behandlingar vid denna typ av cancer är östrogenet och dess receptorer.

En kvinna med en rosa rosett.

Hormonsänkande behandling för prostatacancer

Prostatacancer svarar på stimulering av andra hormoner – androgener. Dessa hormoner spelar å sin sida, liksom östrogen hos kvinnor, en viktig roll i utvecklingen av en mans sekundära sexuella egenskaper.

Till skillnad från bröstcancer är det inte nödvändigt att fastställa hormonreceptorer för prostatacancer. Detta på grund av att de allra flesta prostatatumörer har androgenhormonreceptorer.

Hormonbehandling för prostatacancer syftar till att minska testosteronproduktionen. Detta görs antingen genom kemisk eller kirurgisk kastrering, eller genom att blockera androgenreceptorn i dessa fall med tumörceller.

Vi rekommenderar även att du läser den här artikeln: Varför är det viktigt att behandla urinvägsinfektion tidigt?

Biverkningar av hormonsänkande behandlingar för cancer

Sammantaget kan personer som genomgår en hormonbehandling uppleva biverkningar relaterade till en minskning eller brist på ett visst hormon.

Till exempel kan kvinnor med bröstcancer som får hormonbehandling förvänta sig:

 • Värmevallningar
 • Nattliga svettningar
 • Vaginal torrhet
 • Minskad sexlust
 • Humörsvängningar
 • Osteoporos

På liknande sätt kan män uppleva:

 • Minskad sexlust
 • Sexuell impotens
 • Osteoporos
 • Minskad muskelmassa och brist på fysisk styrka
 • Förhöjt kolesterol i blodet
 • Diabetes
 • Viktökning
 • Humörsvängningar
 • Trötthet
 • Gynekomasti (brösttillväxt)

Hormonsänkande behandling för cancer: Slutsatser

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att hormonsänkande behandling är ett terapeutiskt alternativ som man ofta använder i kampen mot bröst- och prostatacancer. Detta beror på att de är former av sjukdomen som är kännetecknade av att de har positiva hormonreceptorer. Som alltid måste läkaren eller onkologen överväga för- och nackdelar med behandlingsplanen för den enskilda patienten.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.