Thumb Author Jael Garrido Dominguez

Jael Garrido Dominguez

Läkare


Han är en doktor i medicin från Technological Institute of Santo Domingo och tog examen i social trygghet från samma institution. Han har specialiserat sig på folkhälsa och forskning, och har arbetat med olika institutioner och projekt relaterade till cancer. Han är för närvarande forskningsläkare vid Affinis.

Om författaren

Tog examen i medicin från Technological Institute of Santo Domingo (2017). Han tog ett diplom i social trygghet från samma institution (2020). Dessutom har han ett doktorandcertifikat i Principles and Practice of Clinical Research från Harvard TH Chan School of Public Health (2019) och en Master of Public Health från University of Nicosia Medical School (2022).

Han arbetade på Robert Reid Cabral Children's Hospital, i Santo Domingo, som lärarassistent I vid Harvard TH Chan School of Public Health , som cancerregisteranalytiker och forskningsassistent och koordinator för forskning och statistik vid Rosa Emilia National Cancer Institute. Sanchez Perez de Tavares ( INCART ).

Han var koordinator för Interinstitutional University Cancer Registry-projektet vid Pan American Health Organization och pharmacovigilance dataanalytiker vid Verticl In. Han har även arbetat som medicinsk skribent och som spridare. Han arbetar för närvarande som forskningsläkare på Affinis .