Höga nivåer av monocyter i blodet: symptom och behandlingar

Även om infektioner är den vanligaste orsaken till höga nivåer av monocyter i blodet, kan de också uppstå på grund av en cancerframkallande eller inflammatorisk process.
Höga nivåer av monocyter i blodet: symptom och behandlingar
Leonardo Biolatto

Granskad och godkänd av läkaren Leonardo Biolatto.

Skriven av Carmen Martín

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Vårt blod innehåller många fler celltyper och ämnen än de flesta av oss känner till. Bland annat förekommer något som kallas monocyter i blodet. Monocyter (en typ av vita blodkroppar) är immunsystemceller som cirkulerar i blodet.

Benmärgen producerar monocyter, som sedan når olika vävnader genom blodet. När de når vävnaderna blir de omvandlade till makrofager och kan då utföra sin defensiva funktion. De ansvarar för att avlägsna vissa avfallsprodukter och farliga element från kroppen. Dessutom verkar dessa celler också i inflammatoriska processer.

Totalt representerar monocyter mellan 4 och 8% av de totala cellerna i blodet. Koncentrationen varierar dock beroende på ålder, infektioner eller om det förekommer en aktiv inflammatorisk process.

I den här artikeln förklarar vi vad som gör att man kan ha höga nivåer av monocyter i blodet. Detta är en väsentlig faktor som måste beaktas när man tar ett blodprov eller när man ska undersöka en persons immunstatus.

Varför ökar nivåerna av monocyter i blodet?

Som vi nämner ovan är monocyter celler som tillhör immunsystemet. De är viktiga aktörer i de inflammatoriska och smittsamma processerna i kroppen. Läkare anser att nivån är hög när mängden överstiger 8% av alla blodkroppar.

Höga nivåer av monocyter i blodet behöver inte ge upphov till några symptom. Men det finns vanligtvis symptom och tecken på en situation som orsakar denna ökning. Kort sagt kan vi säga att de vanligaste orsakerna är:

  • Infektioner. Sanningen är att infektioner är den vanligaste orsaken, även övergående infektioner.
  • Autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. Den vanligaste av dessa är artrit.
  • Blodsjukdomar.
  • Karcinogena processer, som leukemi och lymfom.

    blodprov
    Med ett blodprov kan läkare ta reda på antalet vita och röda blodkroppar som finns i kroppen.

Du kanske gillar den här artikeln: Närvaro av nitrit i urin: vad betyder det?

Höga nivåer av monocyter i blodet på grund av en infektion

Detta är den vanligaste orsaken. Monocytnivåerna ökar på grund av en tillfällig infektion, som till exempel en förkylning, eller en kronisk infektion, som tuberkulos. Blodtester som visar höga nivåer av monocyter är emellertid ospecifika.

Inflammatoriska sjukdomar

Dessa celler kan också vara en indikation på att det finns en inflammatorisk process i kroppen. Detta är fallet med artrit. Artrit är en kronisk inflammatorisk störning som påverkar lederna och orsakar smärta och nedsatt rörlighet.

Neoplasi i blodet

Blodceller kan också gå igenom neoplastiska processer. Detta innebär att olika typer av celler kan växa okontrollerat och öka i koncentration. Således kan detta också vara en orsak bakom höga nivåer av monocyter i blodet.

monocyter i blodet

Den här artikeln kan intressera dig: Fakta om blodtransfusioner: syfte och förfarande

Hur läkare upptäcker höga nivåer av monocyter i blodet

Blodprover som innehåller en komplett blodprocent visar alla celler som finns i blodet. Detta är en enkel och effektiv metod för att upptäcka detta tillstånd. Som vi anger ovan är dock vissa data ospecifika och bör studeras mer detaljerat.

Beroende på antalet monocyter är det mer sannolikt att det beror på en specifik process. Om till exempel nivåerna är något förhöjda beror det antagligen på en mild infektion. Är nivåerna däremot mycket höga, kan de vara en indikation på leukemi.

Läkaren är ansvarig för att analysera koncentrationen av monocyter. När denna anser det nödvändigt kan hon eller han begära andra tester för att hitta infektionen eller den inflammatoriska processen, om det är en sådan som ligger bakom förhöjningen. Därför är det mycket viktigt att veta om patienten har andra symptom som kan indikera detta.

Det finns ingen specifik behandling för höga nivåer av monocyter i blodet. Istället fokuserar man behandlingen på att lösa den underliggande orsaken.

Ändå bör vi också betona att träning kan vara ett sätt att förbättra monocytprocenten. Detta beror på att träning hjälper till att reglera immunsystemets funktion och fungerar som ett naturligt antiinflammatoriskt medel.

Sammanfattningsvis är det viktigt att komma ihåg att höga nivåer av monocyter är ett mycket ospecifikt tecken. Du bör rådfråga din läkare för att få en diagnos. Dessutom förekommer det ofta som en följd av en mild infektion.

Orginalartikel


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.