Närvaro av nitrit i urin: vad betyder det?

Närvaron av nitrit i urinen indikerar en urinvägsinfektion. Även om läkare inte alltid begär detta urinprov, är det användbart för att ställa diagnos.
Närvaro av nitrit i urin: vad betyder det?

Senaste uppdateringen: 26 november, 2020

Nitrit är ett ämne som ibland förekommer i urin. Det hjälper läkare att diagnostisera misstänkt urinvägsinfektion. Normalt bör det endast förekomma väldigt låga halter av nitrit i urin. Således är högra halter onormalt.

Urin är en vätska som njurarna producerar för att fördriva värdelöst avfall från kroppen. Genom att tömma ut urinen kan man filtrera blodet.

Nitrat är ett av de ämnena som släpps ut genom urin. Även om det låter som nitrit är de inte desamma. Nitrat är normalt, nitrit onormalt. När nitrat stöter på vissa bakterier i urinen förvandlas det till nitrit. Därför är urinprovet U-Nitrit förknippat med urinvägsinfektioner.

Nitrit förekommer emellertid inte bara på grund av bakterier. Ämnen såsom kaliumnitrit eller natriumnitrit används i till exempel livsmedelsindustrin. Man använder dem för att på konstgjord väg förbättra den röda färgen på kött.

Grönsaker innehåller å andra sidan vanligtvis nitrat. Gröna grönsaker, rödbetor och rädisor är rika på nitrat. Därför har Världshälsoorganisationen (WHO) fastställt ett dagligt gränsintag på högst 3,7 milligram per kilo vikt.

Det nitrat som kroppen inte kan använda blir avvisat via urinen. Om det förekommer bakterier i urinen kan dessa dock, som vi nämnde ovan, förvandla nitrat till nitrit. Även om inte alla bakterier har den förmågan, har de vanligaste bakterierna som orsakar urinvägsinfektion det. Dessa bakterier är bland annat:

  • Escherichia coli
  • Enterobacteriaceae
  • Proteus mirabilis
  • Enterokocker

När beställer läkare prov på U-Nitrit?

Urinvägsinfektioner har en del karakteristiska symtom som leder till att en läkare misstänker närvaron av nitrit. Således kan en läkare ställa diagnosen blåskatarr (cystit) när patienten berättar om vissa klassiska symtom för detta. Dessa symtom är bland annat:

  • Dysuri, eller svårighet att urinera
  • Smärtsam eller brännande känsla vid urinering
  • Onormal färg på urinen
  • Polyuri, eller ett akut behov att urinera hela tiden
  • Feber

Med denna kliniska bild framför sig kan läkaren begära provtagning för U-Nitrit. Läkaren kommer förmodligen att begära en fullständig urinanalys och inte bara testa för nitrit. Läkaren kan också besluta att kombinera nitritprovet med urinprovet U-LKC, dvs på förekomsten av leukocyter. Om båda proven visar positiva resultat, är detta en stark indikation på urinvägsinfektion.

Leukocyter är ett enzym som produceras av neutrofiler, basofiler, eosinofiler och monocyter. Dessa är vita blodkroppar. Ett positivt provresultat indikerar således att det förekommer vita blodkroppar på grund av en infektion.

En person håller sig för mellangärdet på grund av urinvägsinfektion.
Nitrit i urinen indikerar en urinvägsinfektion.

Hur läkare testar för nitrit i urin

När en läkare begär en fullständig urinanalys, inklusive U-Nitrit, ska patienten lämna ett urinprov i en steril behållare. Behållaren måste vara steril för att säkerställa att biokemisten får tillförlitliga resultat.

Patienten låter den första skvätten urin hamna i toaletten och låter sedan resten hamna i provbehållaren. Testet är mer tillförlitligt om patienten håller sig från att urinera flera timmar innan provtagning. Den bästa tiden för urinprov är bland annat på morgonen precis efter man har vaknat.

Sedan placerar en biokemist en testremsa i urinen för analys. Testremsan innehåller ämnen som ändrar färg när de upptäcker de substanser de är gjorda för att mäta. I allmänhet mäter testremsor inte enbart ett element utan innehåller flera olika reagenser för att göra processen mer effektiv. En enda testremsa kan upptäcka nitrit, glukos, ketoner och protein.

Färgerna kan bero på märket, men vanligtvis blir reagensen på urinprovet rosa när nitrit upptäcks. Varje tillverkare av dessa testremsor specificerar dock färgerna och hur man tolkar dem på etiketterna.

Urinprov
Reagensen på U-Nitrit prov blir vanligtvis rosa vid förekomsten av nitrit.

Hur läkare tolkar resultaten

Så vad händer om patienten testar positivt för nitrit i urin?

Låt oss säga att en patient beslutar sig för att besöka sin läkare på grund av feber och en brännande känsla vid urinering. Patientens läkare beställer en fullständig urinanalys. Laboratoriet rapporterar sedan att patienten testats positivt för nitrit. Det positiva resultatet antyder en urinvägsinfektion. Om vi ​​lägger till att patienten testats positivt för leukocyter, så har läkaren sin diagnos.

Läkaren kan sedan ange en antibiotikabehandling utan att vänta på urinkulturen. Antibiotikakuren kan emellertid bli modifierad efter att kulturresultaten kommit tillbaka. En urinkultur kan alltså bekräfta diagnosen urinvägsinfektion och ange vilken typ av antibiotikakur som läkaren ska förskriva.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.