Hemorragisk stroke: Vilka är riskerna?

En hemorragisk stroke är ett allvarligt tillstånd som orsakar betydande följdsjukdomar hos den drabbade. Läs mer om riskerna här.
Hemorragisk stroke: Vilka är riskerna?

Senaste uppdateringen: 05 maj, 2022

En hemorragisk stroke är ett allvarligt tillstånd som orsakar påtagliga följdsjukdomar hos dem som drabbas av det. En korrekt och snabb diagnos kan förebygga komplikationer och hjälpa till vid efterföljande rehabilitering.

Hemorragisk stroke är en av de främsta orsakerna till dödsfall och handikapp över hela världen. Förebyggande och tidig diagnos är mycket viktigt för att undvika allvarliga konsekvenser. Här är några fakta som är bra att känna till om dessa livshotande anfall.

Vad är en hemorragisk stroke?

En stroke är när blodflödet plötsligt stoppar upp i ett område av hjärnan. Det kan uppstå på grund av blockering av en cerebral artär eller ven, som kallas en ischemisk stroke, eller på grund av att ett blodkärl brister.

När det handlar om ett kärl som brustit kallar man detta en hemorragisk stroke. Denna typ av stroke står bara för 10-15% av alla stroke som uppstår. Det skadade blodkärlet börjar blöda vilket leder till en hjärnblödning, och området som ligger efter platsen för blödningen, som fått blod från detta blodkärl, kommer att stå utan blodtillförsel.

Det faktum att ett område av hjärnan lämnas utan blodförsörjning gör att alla celler i denna vävnad får en brist på syre, förlorar sina funktioner och så småningom dör. Vidare påverkar själva blödningen även andra delar av hjärnan, vilket utsätter också dessa celler för risk.

Detta innebär att ju längre ett område är utan blodtillförsel, desto allvarligare blir konsekvenserna. Därför är det mycket viktigt att veta hur man snabbt känner igen symptomen som kan orsaka en stroke, så att man vet hur man ska agera och minimera risken för dess konsekvenser.

En stroke är en nödsituation och inom sjukvården följer man vid dessa ett specifikt åtgärdsprotokoll. Målet är att diagnostisera och behandla det så snart som möjligt för att undvika allvarliga konsekvenser och även att patienten dör.

Läkaren tittar på skanningar av hjärnan
Stroke är en av de främsta orsakerna till dödsfall och handikapp över hela världen.

Vilka är symptomen?

Symptomen på en stroke kan uppstå gradvis, men de uppstår vanligtvis plötsligt och blir snabbt värre. Några av dem är:

 • Svaghet i en kroppsdel ​​eller förlust av förmågan att röra den.
 • Domningar eller en stickande känsla.
 • Minskning eller förlust av total eller partiell syn.
 • Svårigheter att prata.
 • Oförmåga att känna igen eller identifiera kända saker.
 • Plötslig, våldsam huvudvärk.
 • Yrsel.
 • Förlust av koordination.
 • Svårigheter med att svälja.
 • Sömnighet, dåsighet och även förlust av medvetande och koma.
 • Förvirring eller minnesförlust.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Fördelar och nackdelar med den gröna medelhavsdieten

Riskfaktorer för en hemorragisk stroke

En hemorragisk stroke inträffar oftast hos personer med skadade blodkärl. Det finns riskfaktorer som är permanenta och andra beror på personens livsstil. Några av de faktorer som kan öka risken för hjärnblödning är till exempel:

 • Missbildningar i hjärnans blodkärl, som cerebrala aneurysmer eller arteriovenösa missbildningar. Dessa missbildningar gör kärlen mer känsliga och mer benägna att brista.
 • Arteriell hypertoni. Personer med okontrollerad arteriell hypertoni löper större risk att ett kärl spricker eftersom de har ett större tryck på kärlväggarna på grund av blodet de innehåller.
 • Rökning. Att röka gör att blodkärlets väggar tappar elasticitet, vilket gör dem mer mottagliga för att brista vid varje förändring av blodtrycket.
 • Diabetes. Personer med diabetes har också ofta skadade och försvagade blodkärl.
 • Ohälsosam kost, övervikt och fetma.

Som du kan se kan man påverka många av dessa faktorer med en hälsosam livsstil. Läkare rekommenderar dessutom fysisk aktivitet och en balanserad kost med lågt innehåll av fetter, alkohol och andra skadliga ämnen.

En man med en intensiv migrän
En plötslig och våldsam huvudvärk kan vara ett tecken på en hemorragisk stroke.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Vad är en intracerebral blödning och vad gör att uppstår?

Man måste agera snabbt vid en hemorragisk stroke

Stroke är en av de vanligaste dödsorsakerna, särskilt i utvecklade länder. Det är också en viktig orsak till förvärvade funktionsnedsättningar. Som vi redan har sagt är det mycket viktigt att känna igen tecknen på en stroke så snart som möjligt för att agera snabbt och undvika dess konsekvenser.

Vid snabb behandling, även om en del av vävnaden är död, kan annan vävnad återhämta sig. Med rehabilitering återgår många av de förlorade funktionerna till det normala. Det är därför viktigt att kontakta sjukvården och uppsöka vård med en gång när du misstänker en stroke. Till sist, ta hand om dig själv och var uppmärksam!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Ictus hemorrágico: Comportamiento epidemiológico. (n.d.). Retrieved March 9, 2020, from http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0034-75232002000100002&script=sci_arttext&tlng=en
 • González-Henares, A., & Ripollés-Vicente, R. (2016). Incidencia y evitabilidad de los ictus hemorrágicos. www.neurologia.com
 • Martínez-Vila, E., & Irimia Correspondencia, P. (2000). Factores de riesgo del ictus Risk factors of the stroke CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO. In ANALES Sis San Navarra (Vol. 23).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.