Hållbar kost: mat som gör livet bättre

Hållbar mat är en del av en kostmodell som når längre än bara hälsa. Läs vidare och upptäck vad hållbar mat är och varför experter rekommenderar det!
Hållbar kost: mat som gör livet bättre
Saúl Sánchez Arias

Skriven och verifierad av nutritionist Saúl Sánchez Arias.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Har du hört talas om termen ”hållbar kost?” I dagens värld är miljöföroreningar ett mycket bekymmersamt globalt problem. Under de kommande decennierna kan utsläpp av gaser och avfallsprodukter konditionera människans överlevnad som art. Av denna anledning är det viktigt att börja införa olika åtgärder. Några av dem handlar om vår kost.

I den här artikeln ska vi berätta om modellen för hållbar kost. Förutom att säkerställa optimal hälsa så innebär hållbar kost också att bry sig om matens ursprung samt vilken miljöpåverkan produktionen av denna mat har. Vill du veta mer? Fortsätt läsa!

Hållbar kost: En respektfull kostmodell

Först och främst vill vi förklara ett av huvudmålen med hållbar kost. Det är att minska människans ekologiska fotavtryck och beskrivs i en artikel publicerad i tidskriften The Proceedings of the Nutrition Society. Detta består i att använda mindre energi och kemikalier för både boskap och jordbruk.

Å ena sidan förespråkar hållbarhet att vi handlar lokala livsmedel, vilket därmed minskar bränslekostnader från internationella transporter. Genom att följa en rad mycket grundläggande riktlinjer kan vi minska transportutsläppen avsevärt. Å andra sidan prioriterar denna kostmodell konsumtion av produkter med vegetabiliskt ursprung.

När allt kommer omkring är förnyelsetakten av livsmedel med vegetabiliskt ursprung högre än för dem av animaliskt ursprung. Att konsumera vegetabiliska livsmedel påverkar därför inte naturens livsmedelskedjor lika mycket. På detta sätt kan vi också hjälpa till att förhindra utrotningen av olika djurarter, vilket bland annat beror på överkonsumtion och överutnyttjande av de resurser vi har idag.

Potatis på den lokala marknaden.
När man väljer hållbar kost stöder man den lokala ekonomin genom att främst köpa produkter från lokala producenter.

Hållbar och hälsosam

Du bör dock inte tänka att en hållbar kost bara är fördelaktigt för miljön. Faktum är att en hållbar kost också har otaliga hälsofördelar. Konsumtionen av frukt och grönsaker är nämligen förknippad med en förbättrad metabolismfunktion. En genomgång av studier publicerad år 2017 fann en positiv koppling mellan intaget av vegetabiliska produkter med en minskning av risken att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar.

Detta beror bland annat på bidraget av flavonoider från frukt och grönsaker. Flavonoider är antioxidanter och antiinflammatoriska föreningar som i små proportioner kan hittas i naturen. Faktum är att flavonoider ofta är pigment som är ansvariga för att ge maten dess färg. Enligt samlad forskning publicerad i Journal of Medicinal Food kan de minska risken för utvecklingen av neurologiska sjukdomar som till exempel Parkinsons sjukdom.

Färre bearbetade livsmedel

Som vi hittills har sett så försvarar en hållbar kost konsumtionen av lokala produkter med låg industriell bearbetning. Detta begränsar vårt intag av livsmedel som har utsatts för långvarig bearbetning, vilka också innebär ett högt energibehov.

Dessa ultrabearbetade produkter är också ansvariga för utvecklingen av många komplexa sjukdomar. Ett exempel är diabetes. Denna endemiska sjukdom är förknippad med regelbundet intag av söta livsmedel som är rik på tillsatt socker. En systematisk översikt från 2017 visar att konsumtionen av dessa livsmedel faktiskt regelbundet påverkar den metaboliska hälsan.

Ämnesomsättningen är dock inte den enda delen av din kropp som kommer att dra nytta av att du förändrar ditt matintag. Ditt kardiovaskulära system kommer att vara mycket tacksamt. Detta beror på att ett ökat intag av grönsaker minskar risken för hjärtproblem.

Du kan också få denna effekt av att begränsa ultrabearbetade livsmedel. Experter framhåller att livsmedel som är rika på transfetter huvudsakligen är ansvariga för den systemiska inflammation som orsakar ateroskleros, vilket har negativ verkan på blodcirkulationen.

Färsk frukt på den lokala marknaden.
En hållbar kost sätter färska grönsaker i fokus medan den begränsar ultrabehandlade livsmedel.

Hållbar kost förbättrar den lokala ekonomin

Slutligen är det viktigt att också lyfta fram att den hållbara kostmodellen är fördelaktig för den lokala ekonomin. Att konsumera lokala produkter ökar faktiskt inkomsterna för små producenter. På detta sätt kan vi minska närvaron av multinationella företag, som ansvarar för missbruk av arbetsvillkor och löner. Därför förbättrar en hållbar kost inte bara hälsan och miljön, utan kan också hjälpa boskap samt jordbruksarbetare.

Håll dig till denna hälsosamma, respektfulla och hållbara kostmodell

Nu när du vet vad en hållbar kost består av och vad dess fördelar är, bör du överväga att prova på. Det är inte bara bra för din hälsa, utan också en respektfull handling för miljön och rättigheterna för många arbetstagare.

Sammantaget kan implementeringen av denna kostmodell hjälpa till att förhindra ojämlikhet samt förhindra utrotning av djurarter. Dessutom, som om allt detta inte skulle vara tillräckligt, kan det också minska risken för att utveckla komplexa patologier som är kopplade till en ohälsosam kost.

Kort sagt bör du, nästa gång du handlar, välja att gå till en lokal butik snarare än en stormarknad. Läs också på innehållsetiketter för mer information om livsmedlens produktionsmetoder. Njut av att öka din konsumtion av lokala och ekologiska grönsaker!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Aune D., Giovannucci E., Boffetta P., Fadness LT., et al., Fruit and vegetable intake and the risk of cardiovascular disease, total cancer and all cause mortality a systematic review and dose response meta analysis of prospective studies. Int J Epidemiol, 2017. 46 (3): 1029-1056.
  • Jung UJ., Kim SR., Beneficial effects of flavonoids against parkinson’s disease. J Med Food, 2018. 21 (5): 421-432.
  • Schwingshackl L., Hoffman G., Lampousi AM., Knuppel S., et al., Food groups and risk of type 2 diabetes mellitus: a systematic review and meta analysis of prospective studies. Eur J Epidemiol, 2017. 32 (5): 363-375.
  • Valenzuela CA., Baker EJ., MIles EA., Calder PC., Eighteen carbon trans fatty acids and inflammation in the context of atherosclerosis. Prog Lipid Res, 2019.
  • Lang T., Mason P., Sustainable diet policy development: implications of multi criteria and other approaches, 2008-2017. Proc Nutr Soc, 2018. 77 (3): 331-346.
  • Serra-Majem, L. “Nutrición comunitaria y sostenibilidad: concepto y evidencias.” Revista Espanola de Nutrición Comunitaria 16.1 (2010): 35-40.
  • Serra-Majem, Lluis, and Adriana Ortiz-Andrellucchi. “La dieta mediterránea como ejemplo de una alimentación y nutrición sostenibles: enfoque multidisciplinar.” Nutrición hospitalaria 35.4 (2018): 96-101.
  • Campos Muñoz, Jesulin. “Hipótesis dieta-corazón?: A propósito del “Minnesota Coronary Experiment.” Revista Medica Herediana 28.2 (2017): 134-135.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.