Gefapixant, det nya läkemedlet mot kronisk hosta

Två nya vetenskapliga studier har nyligen publicerat information om effekterna av gefapixant, ett läkemedel som har visat sig kunna behandla kronisk hosta. Dess fördel gentemot andra är möjligheten att använda lägre doser för att uppnå samma effekt.
Gefapixant, det nya läkemedlet mot kronisk hosta

Senaste uppdateringen: 17 mars, 2022

Gefapixant är ett nyframtaget läkemedel som har visat sig kunna lindra symptomen på kronisk hosta – ett mycket besvärande symptom som stör livskvaliteten för många människor runt om i världen. Detta symptom förekommer hos människor i alla åldrar, och både män och kvinnor är utsatta för det i lika hög grad.

Kronisk hosta orsakas inte alltid av en luftvägsinfektion. Faktum är att det finns andra orsaker som kan utlösa det, inklusive gastrointestinala störningar.

Detta nya läkemedel, gefapixant, kan avsevärt förbättra livet för dem som har det här symptomet. Vi behöver fortfarande mer forskning på området med större undersökningar och med olika utvecklingar. De inledande resultaten ger dock hopp åt alla som lider av kronisk hosta, inklusive de som provat flera mediciner.

Studier om effekten av gefapixant på kronisk hosta

De två mest relevanta studierna publicerade nyligen en rapport om läkemedlets effekt. Den ena var större och utfördes med ett större antal deltagare, och den vetenskapliga tillförlitligheten är därför mer gedigen. Den andra var mindre, men resultaten överensstämmer med den första.

Den största undersökningen publicerades 2020 i Lancet Respiratory Medicine. Den utvärderade vad som hände när man administrerade 50 milligram gefapixant till 253 patienter med kronisk hosta. Behandlingen varade i 12 veckor, och den förbättrade den kroniska hostan hos 80 % av deltagarna i studien.

Artikeln rapporterar att det även fanns en positiv effekt med en lägre dos hos en viss grupp individer. Med bara 7,5 milligram gefapixant rapporterade mer än 50 % av patienterna mindre hosta.

Den mindre studien omfattade endast 57 individer, och resultaten kan man läsa om i European Respiratory Journal. Denna forskargrupp rapporterar att en dos på 30 milligram räckte för att effektivt behandla hosta.

En kvinna som hostar.

Vi rekommenderar även att du läser den här artikeln: Vad är orsaken till att vi hostar? Hur förhindrar vi det?

Vad är kronisk hosta?

Utöver läkemedlet i fråga är det viktigt att förstå vad vi menar när vi säger “kronisk hosta”. Det är svårt för den som inte har en kronisk hosta att föreställa sig vilka problem det orsakar.

Medicinskt är en kronisk hosta en hosta som varar i mer än sex veckor. Därefter är hostattackerna antingen konstanta eller återkommer upprepade gånger vid samma tidpunkt varje år. Ibland förekommer det ett pausintervall som förekommer på ett likartat sätt.

I snitt upplever cirka 5 % av befolkningen kronisk hosta någon gång i livet. Den kan försvinna spontant efter ett tag, eller fortsätta trots behandlingar. Vad som är säkert är att det inte har kommit några nya läkemedel för att stävja sjukdomen på decennier.

De vanligaste orsakerna till kronisk hosta är:

Vissa typer av hosta är inte nödvändigtvis isolerade symptom. Den medicinska situationen kan innefatta andra symptom som epigastralgi, buksmärtor, halsbränna (brännande känsla i matstrupen), andnöd, andfåddhet och en känsla av att inte få tillräckligt med luft.

En man som hostar.

Vi rekommenderar även att du läser denna artikel: Hur du rensar luftrören på ett naturligt sätt

Fördelarna med gefapixant

Intressant nog utvecklade man ursprungligen inte detta läkemedel för kronisk hosta. Faktum är att den aktiva ingrediensen först var framtagen som ett smärtstillande medel.

Det som sker är att dess verkningsmekanism stör P2X3-receptorerna i nerverna som reglerar hostan. Dessutom är fördelen att det krävs minimala doser för att uppnå effekten. På grund av detta finns det få biverkningar.

En annan fördel är det farmakologiska området där industrin avser att positionera det. Detta eftersom det var länge sedan det presenterades några nya innovationer i behandlingen av kronisk hosta. Tyvärr har detta vakuum gett upphov till flera typer av läkemedel och huskurer vilkas effektivitet är tvivelaktiga eller okända.

Vi behöver fortfarande ytterligare forskning för att fortsätta vägen för godkännande och validering av detta nya läkemedel. Läkemedelsföretaget bakom upptäckten av gefapixant finansierar detta, och det är för närvarande i den tredje fasen av kliniska prövningar att erhålla certifiering.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Muccino, David, and Stuart Green. “Update on the clinical development of gefapixant, a P2X3 receptor antagonist for the treatment of refractory chronic cough.” Pulmonary pharmacology & therapeutics (2019).
  • Richards, David, et al. “Action of MK‐7264 (gefapixant) at human P2X3 and P2X2/3 receptors and in vivo efficacy in models of sensitisation.” British journal of pharmacology 176.13 (2019): 2279-2291.
  • Muccino, D., et al. “Rationale and Design of Two, Phase 3, Randomized Controlled Trials (COUGH-1 and COUGH-2) of Gefapixant, A P2x3 Receptor Antagonist, in Refractory and Unexplained Chronic Cough.” C37. SYMPTOMS, PLEURAL DISEASE, BEHAVIORAL SCIENCE, AND OTHER TOPICS. American Thoracic Society, 2019. A4700-A4700.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.