Fyra problem med att vara dotter i en enbarnsfamilj

Döttrar i familjer med endast ett barn har alla väldigt speciella karaktärsdrag. Eftersom de inte har några bröder eller systrar, kan detta göra att de kommer ställas inför vissa problem.
Fyra problem med att vara dotter i en enbarnsfamilj

Senaste uppdateringen: 27 februari, 2020

Redan från födseln kan en dotter i en enbarnsfamilj bli väldigt bortskämd och bli mammas och pappas lilla prinsessa. Som resultat av detta kan föräldrarna bli överbeskyddande. Det kan också göra att de anstränger sig extra mycket för att ta hand om hennes behov eftersom hon är det mest värdefulla i deras liv.

Då dottern i en enbarnsfamilj inte har några bröder eller systrar bär hon en enorm börda på sina axlar. Då hon blir vuxen kan hon känna sig skyldig att betala tillbaka det hennes föräldrar investerat i hennes liv. Detta kan påverka hennes utveckling och orsaka interna konflikter.

Utmaningarna för en dotter i en enbarnsfamilj

1. Svårigheter att relatera till andra

Det kan sätta spår i relationer

För en dotter i en enbarnsfamilj är det ibland svårt att relatera till andra människor.

Döttrar utan syskon är ofta vana vid att fokusera på sina egna behov. Det kan därför vara svårt att känna empati för andra människor. Detta kan göra att de känner sig obekväma att jobba i grupp och leda till att de ignorerar andra människors bidrag.

Det bästa exemplet är då de för första gången går till skolan och de inte längre är i händelsernas centrum. Denna upplevelse kan göra att de inte vill gå tillbaka till skolan.

2. Att möta konflikter som ensam dotter i en enbarnsfamilj

Problem är en del av livet. För en dotter i en enbarnsfamilj uppstår dock konflikter mycket mer sällan då de har vuxit upp utan syskon. Därför utvecklar de inte sin förmåga att lösa konflikter under barndomen.

Dessutom kan det hända att deras föräldrar hela tiden finns där för dem för att lösa deras problem. Detta innebär att de inte behöver kämpa för det de vill ha eftersom allting bara serveras färdigt åt dem. De kan av samma orsak också ofta bli väldigt dåliga förlorare.

Det är inte alltid lätt att vara dotter i en enbarnsfamilj

3. Själviskhet

Alla barn i åldern 10 till 12 år är själviska och självupptagna. Däremot kan barn som har syskon fortfarande balansera detta eftersom de har vuxit upp med vanan att måsta att dela med sig.

En dotter i en enbarnsfamilj har aldrig haft behovet av att dela med sig av saker dagligen, speciellt då föräldrarnas pengar används för att uppfylla endast hennes behov. Detta kan resultera i att barnet tror att hon har rätt till allting utan att behöva ta hänsyn till andra.

Självständig kvinna från enbarnsfamilj

4. Ömsesidigt beroende

Oberoende i vilken ålder barnet är, hänger föräldrarnas alla sina förhoppningar på sin enda dotter. Denna press kan få dem att känna att de måste vara perfekta och vara tvungna leva upp till föräldrarnas förhoppningar och planer.

Då de blir vuxna kan de bli hemmets centrum. Detta kan skapa ett beroende så att dottern nu är tvungen att ta hand om sina föräldrar.

Eftersom hon är ett ensambarn är det många föräldrar som vill att hon ska stanna nära dem för evigt. Detta kan i sig leda till att dottern känner sig skyldig om hon skulle flytta bort.

Detta kan kraftigt begränsa hennes alternativ då det kommer till hennes framtida liv.

Kvinna klamrar sig fast vid man

De positiva sidorna med att vara dotter i en enbarnsfamilj

Tidig mognad

En dotter i en enbarnsfamilj tillbringar en stor del av sin tid med sina föräldrar.

Detta innebär att hon deltar i fler vuxna aktiviteter. Detta kan uppmuntra henne till att tidigt börja läsa och rita, och göra andra aktiviteter som kräver koncentration och tystnad. Allt detta innebär att hon kommer att mogna snabbare än andra barn i hennes ålder.

Det kan innebära tidig mognad

Utvecklad fantasi

Om flickans föräldrar inte alltid är tillgängliga för att vara med henne kommer en flicka utan syskon att hitta på fantasibröder, -systrar, -vänner och till och med -husdjur för sig själv.

Med hjälp av dem kan hon utveckla lekar som hon kan leka ensam för att fördriva tiden. Detta är ett naturligt och utmärkt sätt att utveckla kreativitet och fantasi.

Ansvarstagande

Då hon växer och blir äldre kommer den enda dottern att vara tvungen att göra en hel del sysslor hemma eftersom det inte finns någon annan att dela ansvaret med. Samtidigt har hon inte någon annan att skylla på om hon har sönder något eller gör något misstag. Hon kommer därmed att med större sannolikhet bli väldigt ansvarstagande.

Att vara dotter i en enbarnsfamilj innebär att man är del av en väldigt exklusiv grupp. Dessa tjejer kan ha en massa frågor om hurdant livet är i en storfamilj där barnen har bröder och systrar.

Även om det inte är lätt att förstå hur livet är för en dotter i en enbarnsfamilj, är det band som skapats mellan dem och deras föräldrar något som i vuxen ålder är väldigt starkt, vilket gör att beroendet är ömsesidigt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.