Lär ditt barn betydelsen av ansvar

maj 17, 2019
Ett av de största uppdragen en förälder har är att lära sina barn hur viktigt det är med ansvar, så att de kan uppnå sina mål i livet genom åtagande, hängivelse och medvetenhet.

Barn bör börja ta ansvar redan när de är små. Många föräldrar vill tidigt börja lära sina barn hur betydelsen av ansvar.

Övriga familjen spelar också en viktig roll för att lära ut dessa värderingar, vilket som utgångspunkt innebär att föräldrar, mostrar och fastrar, morbröder och farbröder föregår med gott exempel. Kom ihåg att barn lär sig av det de ser, och efterliknar det.

Ansvar definieras som överensstämmelse med skyldigheter eller beslut. Att uppfylla sitt ansvar, eller att inte göra det, är ett beslut som varje person aktivt måste göra.

Hur identifieras en ansvarsfull person?

Ansvarsfulla personer utför sina uppgifter med omsorg, allvar och engagemang. De vet att saker måste göras bra, från början till slut.

Genom att vi lär våra barn att bli ansvarsfulla människor, lär de sig att uppträda på ett sätt som gör att andra kan lita på dem.

Lär barnen ansvar

När barn får ta ansvar, lär de sig att seriöst överväga konsekvenserna innan de fattar några beslut. De lär sig att tänka på resultaten som kan påverka deras liv eller andras. De lär sig också att känna igen vilka misstag de gör och vara villiga att åtgärda dem.

Hur man lär sitt barn betydelsen av ansvar

Vi ska ge dig några rekommendationer som hjälper dig att lära ditt barn att ta ansvar från en ung ålder, och hur de lär sig att uppfylla sina plikter.

Undvik att använda bestraffningsmodellen

Det bästa sättet att lära ditt barn att bli en ansvarstagande människa är att visa det genom ditt beteende. Som förälder är det viktigt att visa dem att du sätter värde på och tar ansvar för alla dina uppgifter och plikter. Detta lär dem att de också måste ansvarsfulla.

Barn lär sig mycket snabbare hur de ska bete sig genom att observera sin omgivning snarare än om du berättar för dem hur de ska göra. Av den anledningen är aggression och bestraffning inte något bra sätt att få dem att göra vad du vill.

De behöver lära sig att lyssna och att värdesätta andras åsikter, på samma sätt som de värdesätter sina egna åsikter. Dialog, kommunikation och förnuft bör ersätta aggression och tvång.

Undvik det överbeskyddande föräldraskapet när du lär ut betydelsen av ansvar

Vissa föräldrar försöker se till att deras barn ska slippa möta alla typer av svårigheter som kan komma i deras väg. De löser alla problem och låter inte barnen inse att det finns svårigheter eller problem som behöver tas itu med. Tyvärr innebär den här modellen att barnen växer upp med tron att det inte finns någonting att oroa sig för.

Undvik det överbeskyddande föräldraskapet

Resultatet blir att dessa överbeskyddade barn inte kan ta några beslut eller ta ansvar för sig själva. De blir helt beroende och osäkra individer, och förstår inte betydelsen av ansvar.

Lär dem att värdesätta pengar

Barn börjar förstå värdet av pengar från en tidig ålder, liksom det ansvar som följer med att ha det.

Om föräldrarna inte vet hur man hanterar pengar på ett bra sätt, kommer de inte heller att kunna lära sina barn att spara pengar. Föräldrarna är ansvariga för att utbilda sina barn i att förstå hur pengar fungerar.

Det finns en stor skillnad mellan ”behov” och ”vilja”. Du måste förklara för ditt barn att man kan köpa det som är nödvändigt och vänta lite med att köpa sådana saker som man vill ha. Ni bör planera en budget tillsammans så att de kan spara pengar för saker de vill ha, som till exempel en leksak.

Uppmärksamma ansvarsfullt beteende

Föräldrar brukar kommentera sina barns beteenden när de har gjort något fel.

Det är minst lika viktigt att alltid uppmärksamma barnen när de gör något ansvarsfullt. Du behöver låta dem veta vad de gör rätt, och berömma deras ansträngningar.

Beröm ansvarsfullt beteende

Detta bidrar positivt till att förstärka gott beteende. Barn tycker om beröm och det gör dem mer benägna att uppträda på ett ansvarsfullt sätt.

Betydelsen av ansvar

Det är viktigt att föräldrarna kommer ihåg det är deras jobb, och i huvudsak deras, att lära sina barn betydelsen av ansvar. Alla barn behöver förebilder, och de som de ser varje dag är sina föräldrar.

När det gäller att fatta beslut, måste du lära ditt barn att själva kunna möta problem. Detta bidrar till att öka deras självkänsla och känsla för ansvar.

  • León Sánchez, B. (2011). La relación familia y escuela y su repercusión en la autonomía y responsabilidd de los niños/as. XII Congreso Internacional de Teoría de La Educación.
  • Desarrollo de conductas responsables de 3 a 12 años. Gobierno de Navarra. Departamento de Educación y Cultura. Disponible en: http://dpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/conductas.pdf