Framstegen inom nanomedicin och dess bidrag

Framstegen i nanomedicin är tack vare vår nuvarande kunskap om nanoteknik. Nanoteknologi riktar behandlingar specifikt till den sjuka vävnaden utan att skada de friska delarna.
Framstegen inom nanomedicin och dess bidrag

Senaste uppdateringen: 20 november, 2020

För närvarande har framstegen inom nanomedicin bidragit till hälsovetenskaper som fokuserar på förebyggande, diagnostisering och behandling av sjukdomar som har stor inverkan på befolkningen. Detta läkemedelsområde använder kunskapen om nanoteknologi genom att fokusera behandlingar på sjuk vävnad och undvika att skada den friska.

Nanoteknologi används främst för att kontrollera och manipulera ämnen i en skala på mindre än 1 mikron. Så det skapar material och system med unika egenskaper som kan utföra alla funktioner.

Områden inom nanomedicin

Sammantaget omfattar denna gren av medicin tre områden:

1. Framstegen inom nanomedicin och diagnostik

Detta förlitar sig på användning av nanoenheter och kontrastsystem. På detta sätt kan läkare uppnå känslig, snabb och korrekt upptäckt av sjukdomar i sina inledande stadier. Nanodiagnostiska anordningar kan vara antingen in vitro eller in vivo.

2. Nanoterapi, eller kontrollerad läkemedelsfrisättning

Denna del av nanomedicin använder nanostrukturer som tillåter ackumulering och kontrollerad frisättning av en aktiv substans uteslutande i sjuka celler.

Sammantaget måste nanostrukturerna vara:

  • Biokompatibla.
  • Kunna transportera lämpliga doser av ett läkemedel.
  • Stabila tills de når målvävnaden.

3. Framstegen inom regenerativ nanomedicin

Läkare kan också reparera eller ersätta skadade vävnader och organ genom att tillämpa nanoteknologi. Som en följd av det är det idag möjligt att stimulera reparationsmekanismerna i människokroppen.

För närvarande utvecklar forskare nanostrukturbaserade teranostiska system. Och dessa kombinerar element i samma nanopartikel för upptäckt och lokal behandling av en sjukdom. På liknande sätt kommer dessa system att möjliggöra visualisering och utvärdering av kinetiken och effektiviteten hos en given behandling.

Framstegen inom nanomedicin och onkologi

framsteg inom nanomedicin och onkologi

Inom området onkologi fokuserar användningen av nanomedicin huvudsakligen på två problem som är gemensamma för alla typer av cancer: diagnosen och biverkningarna av kemoterapi.

En tidig cancerdiagnos ökar chanserna avsevärt för att ett botemedel ska ha verkan. Ett av huvudverktygen för nanomedicin inom detta område är möjligheten att upptäcka tumörceller i de tidiga stadierna av denna sjukdom. I detta avseende har studier i djurmodeller visat att magnetiska nanopartiklar relaterade till tumörmarkörer möjliggör korrekt upptäckt av cancer. Detta kan uppstå även om nivåerna för dessa markörer är långt under de nivåer som kan upptäckas med de metoder som används idag.

Nanomedicin för att förhindra biverkningar av kemoterapi

Kemoterapi är en mycket aggressiv behandling. Det handlar om att förstöra cancerceller och kan leda till flera biverkningar eftersom det också förstör friska celler. Vid behandling av cancer tillåter nanoteknik läkare att använda “inkapslade” läkemedel vid kemoterapi. På detta sätt förbättrar den effektiviteten samtidigt som den minskar toxiciteten i patientens organism.

Nyligen skapade en grupp europeiska forskare nanosfärer som endast kan penetrera cancerceller. Således kan de negativa konsekvenserna av kemoterapi bli historia. Dessa inkluderar illamående, fysisk svaghet och håravfall.

Nanomedicinens framsteg inom kardiovaskulära sjukdomar

Även inom hjärt- och kärlsjukdomar finns det många verktyg. Sammantaget är ett av de viktigaste resultaten möjligheten att snabbt identifiera artärskador i de tidiga faserna.

Dessutom gör forskare studier där vissa nanopartiklar kan fungera som säkra fordon för administrering av läkemedel. Sedan kan de ta dem direkt till de drabbade områdena.

Läs vidare: Livsmedel du bör äta om du varit med om en hjärtattack

Neurodegenerativa sjukdomar

Neurodegenerativa-sjukdomar

Dessutom kan läkare nu behandla sjukdomar som Alzheimers, Parkinson och även artrit mer effektivt. På samma sätt riktar sig nanopartiklarna till specifika områden i hjärnan och/eller vävnaderna.

Till exempel inkluderar egenskaperna hos Alzheimers sjukdom den progressiva döden av neuroner. Så snart kommer forskare att ha möjligheten att generera neuroner som använder befintliga stamceller i hjärnan genom tillväxtfaktorer.

Sammanfattning

Sammantaget tillåter snart nanomedicin den bästa och snabbaste diagnosen av olika sjukdomar. Dessutom håller forskare på att utveckla lokaliserade och personliga behandlingar. Därför kommer det att vara möjligt att skapa en mer exakt uppföljning av utvecklingen av en sjukdom.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Lechuga, L. M. (2010). Nanomedicina: ampliación de la nanotecnología en la salud. Biotecnología Aplicada a La Salud Humana. https://doi.org/10.1007/BF00852089

  • Santa, C. F., & López Osorio, B. L. (2013). Materiales Poliméricos En Nanomedicina: Transporte Y Liberación Controlada De Fármacos. Revista de La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. https://doi.org/10.1007/s10570-013-9863-0

  • Bea, D. B., Alain, P. T., Arlenis, A. P., & Jenry, C. C. (2011). Nanomedicina: aspectos generales de un futuro promisorio. Revista Habanera de ….


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.