Förvärrar sociala nätverk bulimi och anorexi?

Förvärrar sociala nätverk bulimi och anorexi?
Maryel Alvarado Nieto

Skriven och verifierad av läkare Maryel Alvarado Nieto.

Senaste uppdateringen: 13 april, 2023

Vissa forskare försöker fastställa om användningen av sociala nätverk (RRSS) leder till en ökad risk för bulimi och anorexi.

Generellt sett begränsar personer med anorexia nervosa sin kost för att hålla sig smala. Vid bulimi, å andra sidan, tar patienter till beteenden som försöka att kompensera för hetsätning.

Även om det finns skillnader i beteendet hos båda sjukdomarna, kretsar mönstret kring den oupphörliga rädslan för att gå upp i vikt. Kan kroppsmodellerna som visas på sociala nätverk främja bulimi och anorexi? Vi ska titta närmare på detta här.

Vad är ätstörningar?

Ätstörningar är en serie beteendestörningar relaterade till ätandet som orsakar försämring av hälsan, både för patienten och dennes omgivning. Anorexi och bulimi är sjukdomar och bör inte betraktas som livsstilar.

Det är dock känt att det finns vissa virtuella utrymmen som främjar beteendet hos dessa störningar som ett acceptabelt sätt att leva. Vissa så kallade influencers rekommenderar till och med sina följare en del skadliga metoder som hotar deras välbefinnande.

Riskfaktorer för anorexi och bulimi

De flesta som utvecklar anorexi och bulimi är unga kvinnor. De tillhör vanligtvis industrialiserade samhällen.

Vid en förenklad syn på denna situation skulle man kunna skylla på den kulturella uppfattningen att en smal kropp är ett skönhetsideal. Men både anorexi och bulimi är störningar med ett multifaktoriellt ursprung, vilket kan innefatta involvering av sociala nätverk.

Det finns individuella faktorer som ökar sannolikheten för att en person utvecklar någon typ av ätstörning. Och även om interaktion med ens omgivning har ett viktigt inflytande, beror sårbarheten hos dessa personer på egenskaper som är specifika för deras personligheter.

Följande är några av riskfaktorerna förknippade med ätstörningar:

 • Depression
 • Rädsla för utstötning
 • Låg självkänsla och osäkerhet
 • Perfektionistiska och tvångsmässiga egenskaper
 • Missnöje med kroppens utseende
 • Ett behov av acceptans av andra
 • Längtan efter att tillhöra en social grupp
 • Brist på hälsosamma matvanor
Även om anorexi och bulimi är olika, anses båda vara ätstörningar.
Även om anorexi och bulimi är olika, anses båda vara ätstörningar.

Initiativtagarna till främjande av ätstörningar på sociala nätverk

Det finns vissa typer av webbportaler som ofta använder fiktiva namn för att framhäva anorexi och bulimi. Dessa portaler försöker främja de förändrade ätmönstren som gäller för dessa störningar och de metoder som är förknippade med dem, och framhäva dem som ett sätt att leva.

Samtidigt trycker de på att patologisk smalhet är synonymt med skönhet, och att huvudmålet därför är viktminskning.

Dessa portaler kan fungera som en predisponerande faktor för människor som är sårbara för att utveckla en ätstörning. Det är också vanligt att dessa webbplatser försöker övertyga sina användare att hålla sitt självskadebeteende dolt, för att undvika upptäckt som kan innebära att deras verkliga miljö försöker hjälpa dem.

Upptäckten av den här typen av sidor har lett till nedstängning av dessa webbplatser i vissa länder – särskilt eftersom de flesta av dem som besökte dem var minderåriga.

Men försöket att censurera det skadliga innehållet som tillhandahålls av medlemmar i den självutnämnda gruppen Anorexic Nation är långt bort från att försvinna, på grund av tillkomsten och utvecklingen av sociala nätverk.

Riskfrämjare på internet

Den nuvarande konfigurationen av olika sociala nätverk innebär försök att blockera innehåll som uppmuntrar antagandet av vanor associerade med bulimi och anorexi. Av samma anledning visar vissa sociala nätverk till och med varningsmeddelanden för dem som söker denna typ av information, och bjuder in dem att besöka webbplatser som är avsedda att förebygga ätstörningar.

Vissa webbplatser som uppmuntrar till ätstörningar har dock kunnat kringgå dessa policyer.

Det är värt att förtydliga att samma sociala nätverk designar teknologier som gör att användare kan redigera de bilder som de delar. Syftet med dessa verktyg är att eliminera kroppsliga brister och skapa bilder som passar inom de kulturella parametrarna för vad som många anser vara estetiskt i dessa miljöer.

Vad tycker experterna?

Flera forskargrupper har försökt studera huruvida utsatta personers användning av sociala nätverk kan utlösa en ätstörning. Ett motiv för studierna är att vissa författare och vetenskapliga sällskap hävdar att förekomsten av anorexi och bulimi har ökat de senaste åren.

Å andra sidan har censur av webbplatser som främjar dessa störningar inte visat någon skyddande effekt. Faktum är att trots ett massivt avlägsnande av denna typ av virtuella utrymmen, har förekomsten av anorexi och bulimi fortsatt att öka.

Kontroll av internetinnehåll verkar alltså inte vara en användbar metod för att förhindra uppkomsten av ätstörningar. Det är uppenbart att sådana grupper fortfarande finns kvar på olika sociala nätverk.

Förekomsten av ätstörningar ökar. Därför är det uppenbart att förebyggande åtgärder inte räcker.
Förekomsten av ätstörningar ökar. Därför är det uppenbart att dagens förebyggande åtgärder inte räcker.

Relationen mellan anorexi, bulimi och sociala nätverk: fakta eller fiktion?

Sedan slutet av förra seklet har media sagts vara en riskfaktor för utvecklingen av ätstörningar eftersom de främjar tanken att extrem smalhet är synonymt med skönhet och social framgång. Lite har dock förändrats gällande vilka typer av annonser som publiceras, trots att de ofta redigeras.

Många av modellerna idealiserade i reklam har erkänt att de lider av ätstörningar.

Sociala nätverk är en ny form av kommunikation, som dessutom tillåter interaktion mellan användarna. Det är av denna anledning som experter anser att innehåll som delas på sociala nätverk kan fungera som en källa till negativ jämförelse.

Detta kan hos sårbara personer skapa en ständig rundgång av kroppsmissnöje och låg självkänsla. Detta gör överdriven användning av sociala nätverk till en riskfaktor för utvecklingen av en ätstörning.

Hur man förebygger bulimi och anorexi på sociala nätverk

Det finns en uppsjö med olika rekommendationer för hur man kan undvika att mottagliga individer blir kontinuerligt exponerade för denna typ av innehåll. Det finns dock ingen universell konsensus bland psykiatriker i detta avseende.

Vad de är överens om är att miljöns påverkan bara är en betingande faktor. Därför borde detta inte vara det enda vi fokuserar på när det kommer till förebyggande.

I stället är det klokare att betona behovet av att bygga upp självkänsla hos barn. Detta genom att ge dem trygghet och lära dem acceptera sina egna och varandras individuella egenskaper under deras utveckling. Detta kommer att vara mycket effektivare än att försöka kontrollera allt innehåll som finns tillgängligt i den breda (och nästan oändliga) världen av sociala nätverk.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Sámano, L.; ¿Influyen el Internet, las Redes Sociales y Otras Herramientas Educativas en el Desarrollo de Anorexia y Bulimia Nervosas?; Revista de Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria; 33 (1): 38 – 43; 2013.
 • Lozano, N. Borrallo, A.; Guerra, M.; Influencia de las Redes Sociales sobre la Anorexia y la Bulimia en las Adolescentes. Una Revisión Sistemática; Anales del Sistema Sanitario de Navarra; 45 (2); e1009: 2022.
 • Lladó, G.; González, R.; Blanco, M.; Anorexia y Bulimia Nerviosas; Difusión Virtual de la Enfermedad como Estilo de Vida; Nutrición Hospitalaria; 34 (3): 693 -701; 2017.
 • Asociación Americana de Psiquiatría; Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales; Quinta Edición; Editorial Médica Panamericana; 2014.
 • Mendizábal, L.; La Influencia de las Redes Sociales en la Predisposición a los Trastornos de la Conducta Alimentaria: Anorexia y/o Bulimia; Universidad Pontificia. Facultad de Ciencias Humanas y Sociales; 2021.
 • Jiménez, M.; Trastornos del Comportamiento Alimentario en Internet. De la Blogosfera a las Redes Sociales; Icono 14. Revista de Comunicación y Tecnologías Emergentes; 8 (3): 84 – 96; 2010.
 • Lewis, S. P., & Arbuthnott, A. E. (2012). Searching for thinspiration: the nature of internet searches for pro-eating disorder websites. Cyberpsychology, behavior, and social networking15(4), 200-204.
 • Lozano, Z.; La Familia y las Redes Sociales en los Trastornos Alimenticios de los Adolescentes de la Época Contemporánea; Revista Científica In Crescendo; 3 (2): 299 – 311; 2012.
 • Rosales, A.; Sotres, P.; Velázquez, G.; Villatoro, E.; Ramírez, G.; Identificando Signos de Anorexia y Depresión en Usuarios de Redes sociales; Research in Computing Science; 147 (7): 189 – 202; 2018.
 • García, I.; Trastornos de la Conducta Alimentaria y Redes Sociales. Una Perspectiva del Siglo XXI; Universidad Pontificia. Facultad de Ciencias Humanas y Sociales; 2020.
 • van Eeden, A. E., van Hoeken, D., & Hoek, H. W. (2021). Incidence, prevalence and mortality of anorexia nervosa and bulimia nervosa. Current opinion in psychiatry34(6), 515.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.