Ätstörningen pregorexi: Vad är det, och vad orsakar det?

Pregorexi ökar bland annat risken för missfall eller en för tidig födsel. I den här artikeln förklarar vi vad denna ätstörning är, och hur den utvecklas under graviditeten.
Ätstörningen pregorexi: Vad är det, och vad orsakar det?

Senaste uppdateringen: 14 juli, 2022

Ätstörningen pregorexi är en ätstörning som kan utvecklas under graviditeten. Denna sjukdom som blir allt vanligare är namngiven genom att kombinera orden ”pregnant” – det engelska ordet för graviditet – och ”anorexi”. Men det finns fortfarande en brist på tillgänglig information om den.

Enligt uppgifter som samlats in av Instituto Nacional de Estadística en España (Spaniens statistiska institut) har cirka 290 kvinnor per 1 000 som är gravida inte ett tillräckligt högt kroppsmassaindex. Dessa uppgifter tyder på att pregorexi kan utvecklas under graviditeten. Vid dessa fall upplever den gravida personen en konstant oro över sin vikt och kroppsbild.

Vad består ätstörningen pregorexi av?

Pregorexi, som vi har nämnt, är en ätstörning som utvecklas under graviditeten. Den är baserad på rädslan för att gå upp i vikt under barnets utveckling. De som lider av detta vill behålla eller till och med minska sin vikt under graviditeten, och antar därför beteenden som leder till det.

Till exempel tränar de till det yttersta, minskar sitt matintag eller får sig själva att kräkas, och detta utöver att de tvångsmässigt räknar kalorier eller hoppar över måltider.

Denna störning uppstår oftast under andra trimestern. Detta beror delvis på att många människor går ner i vikt under den första trimestern på grund av illamående på morgonen och kräkningar, vilket kan leda till förvirring.

Det är förväntat med en viktökning under graviditeten. Faktum är att specialister har sagt att den ideala vikten att gå upp kan beroende på fall vara upp till så mycket som 12 kilo, men detta beror på personens BMI före graviditeten. Kalorirestriktion kan alltså påverka en hälsosam viktökning och i sin tur utsätta barnet för risker.

En kvinna som äter frukt.
Att gå upp i vikt under graviditeten förväntas och är hälsosamt till en viss punkt, så länge det är inom riktlinjerna.

Vad orsakar ätstörningen pregorexi?

Enligt boken Salud y cuidados durante el desarrollo (hälsa och vård under utvecklingen) utvecklas pregorexi ofta hos dem som redan lider av anorexi, eller hos dem som har lidit av någon annan ätstörning, så som bulimi.

Men denna sjukdom kan också utvecklas hos personer utan någon bakgrund med ätstörningar. I en studie utförd vid Universidad de Jaén (Jaéns universitet) bekräftade forskare att det finns andra faktorer som ofta är förknippade med pregorexi. Några av dessa faktorer kan vara följande:

 • En låg självkänsla eller problem med att känna sig osäker. Ångest och depression är också relaterade till pregorexi.
 • Att graviditeten inte var planerad eller om det finns tvivel om att vara en lämplig förälder.
 • En dålig relation till, eller brist på stöd från, partnern.

Men samhälleliga skönhetsnormer är den mest uppenbara bakgrundsfaktorn. Sociala medier, tidskrifter och offentliga annonser främjar ofta en felaktig uppfattning om vad den perfekta kroppen är. Många tror att smalhet är lika med skönhet.

Detta har lett till att det har blivit mer och mer vanligt att människor blir besatta av sin vikt och att vara smala, vilket gör att många försöker hålla sig till rent orealistiska normer, även när de är gravida.

Du kanske också är intresserad av: Farliga dieter och deras varningstecken

Risker med pregorexi

Barnets utveckling beror på hälsan och näringen hos personen som bär det. När mängden mat de äter eller deras vikt inte räcker till, då riskerar det inte bara deras eget liv, utan det kan också få mycket negativa effekter på fostret.

Pregorexi kan orsaka anemi, som är förknippad med endometrios och luftvägsinfektioner. Dessutom ökar det risken för att personen blir drabbad av förlossningsdepression efter förlossningen.

Störningen kan leda till missfall eller en högre risk till en för tidig födsel om den utvecklas under graviditeten. Barnet kan även ta skada genom att risken för hypoglykemi, infektioner och till och med dödsfall är högre.

Enligt en studie publicerad 2014 har några av de som drabbades av pregorexi sett sig tvingade att avstå från att amma, eftersom de helt enkelt inte kunnat producera tillräckligt med mjölk efter förlossningen.

Hur man bekämpar detta problem

För att bekämpa denna störning är det viktigt att upptäcka den tidigt. Under alla graviditeter finns det strikta riktlinjer som en gravid kvinna måste följa; men då en förhöjd risk för komplikationer föreligger finns det ett antal ytterligare riktlinjer som blir obligatoriska.

Att följa sin vikt under graviditeten kan hjälpa. Det är viktigt att kvinnan som bär på barnet förstår att viktuppgång helt enkelt är en normal del av graviditeten. Det kan också hjälpa henne att beräkna sin idealvikt och försöka undvika att frukta den oundvikliga viktökningen.

Om den gravida kvinnan visar tecken på ätstörningen pregorexi, kan personlig psykologisk terapi hjälpa. Gynekologen måste också se till att barnet inte är i fara. Även om det inte finns specifika mediciner tillgängliga så kan läkare i vissa fall ordinera kosttillskott.

Äta hälsosamt under graviditeten; pregorexi.
Att tänka på att äta en hälsosam kost under graviditeten är viktigt.

Psykologiskt stöd är nyckeln

Pregorexi är en ätstörning som en person kan utveckla under graviditeten; personen som bär barnet fruktar intensivt en viktökning och utvecklar i sin tur vissa vanor som kan utsätta barnet för risker. Det är viktigt att upptäcka det tidigt och erbjuda personlig psykologisk terapi till den drabbade.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • The pregorexia – anorexia during the pregnancy | Mandera | Journal of Education, Health and Sport. (n.d.). Retrieved August 29, 2020, from http://www.ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/6900
 • Amanda, M., Anna, P., Ewa Magdalena, S., Aleksander, C., Paulina, K., & Maciej, M. (2019). eISSN 2391-8306 The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Journal of Education, 9(5), 2391–8306. https://doi.org/10.5281/zenodo.2718477
 • Mathieu, J. (2009). What Is Pregorexia? Journal of the American Dietetic Association, 109(6), 976–979. https://doi.org/10.1016/j.jada.2009.04.021
 • Watson, H. J., Torgersen, L., Zerwas, S., Reichborn-Kjennerud, T., Knoph, C., Stoltenberg, C., … Bulik, C. M. (2014). Eating disorders, pregnancy, and the postpartum period: Findings from the Norwegian mother and child cohort study (MoBa). Norsk Epidemiologi, 24(1–2), 51–62. https://doi.org/10.5324/nje.v24i1-2.1758
 • Trabajos Academicos de la Universidad de Jaen: Influencia de los Trastornos de la Conducta Alimentaria durante el embarazo: una revisión de la literatura. (n.d.). Retrieved August 29, 2020, from http://tauja.ujaen.es/handle/10953.1/6586
 • Mróz, Michalina Wiktoria, and Emilia Korek. “Review of non-specific eating disorders.” Neuropsychiatria i Neuropsychologia 15.1-2 (2020): 42.
 • Ramírez, Diana Leticia Cervantes, et al. “Prevalencia de obesidad y ganancia de peso en mujeres embarazadas.” Atención Familiar 26.2 (2019): 43-47.
 • Vila Candel, Rafael, et al. “¿ Cuál es el mejor indicador antropométrico para el control del embarazo.” Nutr Clín Diet Hosp 36.3 (2016): 87-96.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.