Fysiska konsekvenser av anorexia

Vissa fysiska konsekvenser av anorexia nervosa är uppenbara, såsom extrem smalhet. Men det skapar också inre störningar som beror på dåligt näringsintag, såsom anemi. Dagens artikel berättar mer om detta ämne.
Fysiska konsekvenser av anorexia

Senaste uppdateringen: 10 juni, 2022

Ätstörningar som anorexia nervosa är idag ett stort hälsoproblem över hela världen. Fler och fler människor drabbas av anorexia eller bulimi. Det värsta är att personer med anorexia även drabbas av många fysiska konsekvenser förutom de psykiska. Läs om konsekvenserna av denna svåra sjukdom här.

Anorexia nervosa är en förvrängd uppfattning om ens kroppsbild. Människor med sjukdomen har en enorm rädsla för att gå upp i vikt, trots att många av dem har ett ibland extremt lågt kroppsmasseindex. På grund av denna rädsla minskar de sitt matintag till den grad att de inte äter någonting alls eller bara kräks upp allt igen när de har ätit.

Uppskattningar tyder på att denna störning drabbar cirka 2 % av befolkningen. Incidensen är dock mycket högre hos kvinnor, särskilt tonåringar. Tillståndet är starkt påverkat av orimliga skönhetsnormer som media sätter upp, samma sak som ofta leder till låg självkänsla.

Problemet är att det är en svår störning att hantera och kontrollera. Extrema fall kan till och med leda till döden genom svält eller försämring av kroppsfunktioner. Dagens artikel förklarar de viktigaste fysiska konsekvenserna av anorexi, så fortsätt läsa.

Hur yttrar sig anorexia nervosa?

Personer med anorexia nervosa är rädda för att gå upp i vikt. Dessutom är de vanligtvis besatta av att gå ner i vikt och gör allt för att minska sitt kaloriintag med det målet i åtanke.

De har en tendens att hålla reda på varje kalori de äter, och vissa slutar till och med helt att äta. Många av dessa personer försöker äta i ensamhet bara för att kunna slänga maten. De gömmer sig för att kunna utföra sina ätritualer i största hemlighet.

Dessutom använder vissa av dem laxermedel, diuretika och till och med lavemang för att eliminera maten de äter. De kan även framkalla kräkningar eller motionera extremt hårt och länge. Detta beror på att de försöker gå ner i vikt till varje pris eftersom de upplever sig som överviktiga.

Som du kan föreställa dig har personer med anorexia ett försämrat fysiskt utseende. Förutom att de är extremt smala är de ofta trötta, bleka och svaga. Ett av de vanligaste symptomen hos kvinnor är amenorré, eller att mensen upphör.

En man med anorexi.
Människor med anorexia ägnar sig i hemlighet åt ohälsosamma vanor när det gäller ätande.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Varför är ett genusperspektiv viktigt inom vården?

Fysiska konsekvenser av anorexia

Det tillstånd av undernäring som kommer sig av anorexia har konsekvenser för hela organismen. De fysiska är otaliga, och man behöver inte gå ner extremt mycket i vikt för att dessa ska dyka upp.

Till exempel är järnbristanemi en av de tidigaste konsekvenserna av anorexia. Det uppstår på grund av att kroppen inte kan få i sig det järn som de röda blodkropparna behöver för att transportera syre ordentligt när vi inte äter tillräckligt. Detta är också delvis orsaken till trötthetskänslan. Symptomen på anemi uppträder som tecken utöver de andra kliniska tecknen på grund av undernäring.

Detsamma gäller förlust av muskel- och benmassa. Faktum är att det finns en större risk för frakturer vid fall eller slag eftersom benen blir allt skörare. Dessutom kan det finnas kardiovaskulära problem, som arytmier.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Diabulimi – kombinationen av diabetes och bulimi

Elektrolyter

Vad är hyperkalemi?
Patienter med anorexia äter inte tillräckligt, och ofta dricker de inte heller tillräckligt mycket vätska och får därför inte i sig tillräckligt med elektrolyter.

Vi påpekade ovan att anorexia är livshotande och det beror inte bara på bristande vikt. En annan konsekvens är att det uppstår en obalans i elektrolyterna i kroppen.

Det beror på att natrium, kalium och kalcium behövs både för att upprätthålla näringsbalansen och för att hjärtat ska fungera. Faktum är att när elektrolyterna är i obalans kan hjärtrytmen förändras eller till och med stanna av, vilket leder till döden.

Psykologiska konsekvenser av anorexia

Dessa kan vara hemska. Många personer med anorexia har självmordstankar och försöker skada sig själva. Det är därför viktigt att behandla denna störning med stor omsorg.

Samhällsstöd och stödjande nätverk är nyckeln till att undvika dödliga följder. Anorexia nervosa kommer sig ur ett irrationellt missförstånd av ens egen kropp. Det är därför det psykologiska planet är nyckeln.

Ett tvärvetenskapligt förhållningssätt till anorexia nervosa

Vi får inte glömma att varje ätstörning har en stor mental påverkan och även många konsekvenser på ett fysiskt plan. Därför är det viktigt att behandlingen av ätstörningar som anorexia har en tvärvetenskaplig och holistisk angreppsvinkel.

De fysiska, psykologiska och sociala aspekterna är sammanflätade vid denna typ av tillstånd, och det är ett misstag att försöka hitta ett magiskt botemedel. Både engagemanget från hälsoteamen och de nära sociala nätverken är det bästa stödet för dessa patienter.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.