Lär dig att upptäcka och förebygga djup ventrombos

Djup ventrombos kan orsakas av alla fenomen som hindrar blodet från att koagulera eller cirkulera korrekt.
Lär dig att upptäcka och förebygga djup ventrombos
Alejandro Duarte

Granskad och godkänd av bioteknolog Alejandro Duarte.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 13 januari, 2023

Djup ventrombos, eller tromboembolism i venerna, inträffar när en blodpropp, trombos, bildas i en eller fler djupa vener i kroppen. Det drabbar vanligtvis benen, och idag vill vi berätta hur man kan förebygga djup ventrombos.

Detta tillstånd kan inträffa om du har vissa blodtillstånd som påverkar hur det koagulerar. Du kan även utveckla det om du inte rör dig under längre perioder, till exempel efter en operation eller olycka.

Djup ventrombos är ett allvarligt tillstånd eftersom blodpropparna som bildas kan röra sig genom blodomloppet och komma till lungorna och störa blodflödet. Propparna kan även komma till hjärtat och leda till hjärtinfarkt.

Vad utlöser djup ventrombos?

En blodpropp i en ven

När någon lider av djup ventrombos så kommer venerna längst från hjärtat, som de i benen, ha svårt att förflytta blodet. Därför ansamlas det, vilket leder till ödem och svullnad.

Blodet som kommer från hjärtat och går till fötterna cirkulerar genom artärerna, varpå det återvänder till hjärtat. Därifrån färdas det till lungorna för att syresättas.

När blodet koagulerar inuti en ven så kan det inte återvända till hjärtat. Det är då det ansamlas i benen och orsakar svullnad såväl som smärta. Blodet koagulerar därefter och hindrar den normala cirkulationen.

Blodpropparna som sker i koppling med djup ventrombos kan inträffa som ett resultat av olika tillstånd som hindrar blodet från att cirkulera som det ska eller som främjar proppbildning.

Det kan till exempel inträffa efter en operation eller som en bieffekt av vissa läkemedel samt begränsad rörelse.

Hur det än ligger till så finns det flera riskfaktorer som gör att man löper högre risk att utveckla detta tillstånd. Bland dem hittar vi:

  • Genetik: vissa personer ärver ett tillstånd som leder till cirkulationsproblem.
  • Utdragen vila: det kan röra sig om t.ex. en sjukhusvistelse.
  • Skador eller operationer: som vi nämnde ovan.
  • Graviditet, övervikt eller fetma.
  • Rökning, bland andra skadliga vanor.

Hur upptäcker man djup ventrombos?

Diagnos är viktigt för att förebygga djup ventrombos

Det finns många tester för att upptäcka djup ventrombos. De inkluderar bland annat avbildningstekniker och granskning av blodprov.

Först är det viktigt att notera att det finns andra tillstånd med tecken och symptom som liknar de hos djup ventrombos. Dessa inkluderar bl.a. lungemboli, muskelskador, celluliter och inflammation av venerna under huden.

Det är därför det är så viktigt att genomgå speciella tester för att lokalisera blodproppar i venerna och särskilja detta tillstånd från andra.

Dessa är testerna:

Duplex-ultraljud

Detta är ett test som använder ljudvågor för att generera bilder med vilka man kan observera blodflödet genom venerna. Det kan upptäcka blockage eller blodproppar i djupa vener.

Därför är det ett standardavbildningstest för diagnos av djup ventrombos.

D-dimertest

Detta test består av ett blodprov som mäter en substans som släpps ut i blodet när en blodpropp bryts ned. Ett negativt resultat innebär att personen kan lida av denna sjukdom.

Flebografi

Detta är det mest exakta testet för att diagnostisera blodproppar. Flebografi är dock en invasiv procedur som kräver att läkaren använder instrument för att manipulera kroppen.

Det är en speciell typ av röntgen med vilken läkaren injicerar ett färgämne i en stor ven i foten eller fotleden. På så sätt kan man se de djupa venerna.

Magnetisk resonanstomografi och datortomografi

Dessa två tester ger läkarna bilder av kroppen som underlättar diagnos och behandling. Bilderna visar vener och eventuella proppar, men dessa metoder används sällan för att diagnostisera denna sjukdom.

Det är dock en tillgänglig resurs om det skulle behövas.

Att förebygga djup ventrombos

Rökning försämrar cirkulationen

Att eliminera riskfaktorer är det bästa sättet att förebygga djup ventrombos. Detta inkluderar att eliminera tobak, alkohol och alla andra vanor som leder till högre blodtryck.

Att förebygga djup ventrombos baseras på att förbättra blodflödet tillbaka till hjärtatDärför är det viktigt att tala med din läkare så att denne kan rekommendera en träningsrutin.

Det är även rekommenderat att höja upp benen regelbundet för att underlätta cirkulationen. Ur detta hänseende kan en drabbad person bli mer bekväm om man höjer upp madrassen lite i fotänden. Det kommer leda till bättre sömn.

Om du är en rökare ska du försöka sluta. Tobak är en riskfaktor för flertalet hjärttillstånd. Läkare rekommenderar även att man tränar minst tre dagar i veckan minst 30 minuter åt gången. Man kan även äta mat som förebygger blodproppar.

Om nödvändigt kan en läkare skriva ut antikoagulerande läkemedel för att motverka detta problem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Piccinato, C. E., Cherri, J., & Moriya, T. (1995). Trombose venosa profunda. In Medicina.
  • Weinmann, E. E., & Salzman, E. W. (1996). Trombosis venosa profunda. Revista Cubana de Medicina. https://doi.org/10.1016/S1636-5410(17)87867-3
  • Rodriguez Moral, N. E. (1972). TROMBOSIS VENOSA. Revista Cubana de Cirugia.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.