Förebygg vanliga krämpor i grovtarmen

Förebygg vanliga krämpor i grovtarmen

Senaste uppdateringen: 17 januari, 2019

Grovtarmen, även kallad tjocktarmen, är ett tjockt, 1,5 meter långt rör i slutet av vårt matsmältningssystem. Här ska vi ta en titt på hur du kan förebygga krämpor som drabbar grovtarmen.

Grovtarmen ansvarar för den slutgiltiga fasen i matsmältningen. Den tar chymus (smält mat) från tunntarmen för att slutföra absorptionen, och ändrar det flytande stadiet av chymus till ett solitt för att omvandla det till avföring.

Dess huvudsakliga funktion är därefter att förvara den solida avföringen så att det sedan kan evakueras från matsmältningssystemet. När avföring inte evakueras enligt normalt schema fortsätter grovtarmen att absorbera vatten. Detta får avföringen att bli hård, och resultatet blir förstoppning.

Det finns även förhållanden som förhindrar grovtarmen från att fungera som den ska, och i vissa fall kan detta orsaka cancer i grovtarmen. Denna typ av cancer är vanligare hos personer över 50 år som besitter riskfaktorer och familjehistoria.

Eftersom cancer i grovtarmen i dess inledande fas inte behöver visa några symtom uppmanar vi dig att genomföra regelbundna undersökningar för att upptäcka sjukdomen så tidigt som möjligt. Vid tidig diagnos är chanserna för att vinna över grovtarmscancer mycket goda, men i dess senare skeden krymper dessa chanser.

De vanligaste krämporna som drabbar grovtarmen

Följande sjukdomar förekommer ofta i grovtarmen:

Ulcerös kolit

Ulcerös kolit är en inflammation som drabbar grovtarmen och ändtarmen. Den känns igen på de sår som bildas på insidan av grovtarmen.

Så vitt vi vet är det roten till ett immunförsvarstillstånd där toleransen för vissa antigener som normalt finns i grovtarmen förloras. De vanligaste symtomen är diarré, ibland med blod och var, samt buksmärtor, feber, och smärta i ändtarmen.

Laboratorietester, röntgen, endoskop och andra tester krävs generellt för att få en ordentlig diagnos. Ulcerös kolit är en kronisk sjukdom som även kan ligga i dvala under långa perioder. De aktiva perioderna refereras normalt sett till som utbrott.

Orsaken för detta tillstånd är okänt. Det dyker generellt sett upp innan 40-årsåldern, men har även upptäckts hos äldre. Hittills finns det inget botemedel, utöver att ta bort den drabbade delen av grovtarmen.

Konventionell behandling består generellt sett av medicinering som minskar inflammationen och förebygger nya utbrott. Stress och vissa livsmedel kan orsaka utbrott av ulcerös kolit, men de är inte de huvudsakliga faktorerna.

Stadier av koloncancer

På grund av det faktum att orsaken fortfarande är okänd är de förebyggande åtgärderna primitiva. Det bästa alternativet för att förebygga det är att undvik faktorer som utlöser tillståndet.

Personer som lider av denna krämpa rekommenderas inte konsumera frukt, grönsaker, nötter, mjölk, ägg, fisk eller spannmål. Livsmedel som bör undvikas inkluderar baljväxter, fett kött, alkoholhaltiga drycker, och sötsaker.

Vi tillhandahåller även denna stapel för att ge dig bättre kostmässiga riktlinjer:

Mattoleranser

Tarmpolyper

Tarmpolyper är onormala utväxter på grovtarmens yta. Majoriteten av sådana polyper är godartade, men de kan även vara eller bli cancer.

Det bästa sättet att undvika övergången från godartade till cancer är att ta bort dem direkt. Folk som har fått polyper borttagna bör återkomma för endoskopiska undersökningar varje eller vart tredje år för att kolla efter nya utväxter.

Dessa polyper är normalt sett asymptomatiska, vilket betyder att individen som drabbas inte ser några symtom. De upptäcks vanligtvis under undersökningar för andra problem och tas bort via koloskopi. De kan inträffa antingen som ett resultat av ärvda eller externa faktorer.

Koloskopi

Om symtom börjar visa sig tar de följande former: anala blödningar, förstoppning eller diarré som pågår längre än en vecka, samt blod i avföringen.

Det är fortfarande otydligt hur man förebygger polyper, men risken kan drastiskt reduceras genom att konsumera frukt, undvika cigaretter och alkohol, hålla en bra vikt samt att äta livsmedel rika på kalcium.

Tarmfickor

Tarmfickor består av slemfyllda säckar som sticker ut från muskulära lager vid svaga delar av grovtarmens väggar. De blir vanligare ju äldre man blir och har vanligtvis inga symtom.

Vilka komplikationer kan tarmfickor orsaka?

  • Divertikulit: Inflammation via påföljande infektion.
  • Blödningar: Patienter som drabbats av tarmfickor kan lida av blödningar. Detta kan visa sig genom blod i avföringen eller kraftig, rektal blödning.
  • Perforering: När divertikeln är inflammerad kan den perforera och orsaka livshotande infektioner.

Symtomen som kan visa sig inkluderar förstoppning, obehag i buken och fistlar.

Orsaker

Svaghet i tarmmusklerna på grund av:

  • Dieter med för lite fibrer har länkats till detta tillstånd. Fibrer försäkrar mer regelbundna tarmrörelser som gör att tarmmusklerna tränas.
  • En diet med för lite fibrer kan försvaga tarmmusklerna genom brist på aktivitet och orsaka förstoppning.
  • Familjehistorik kan också göra att personer löper större risk att drabbas av detta tillstånd. Vissa har svagare tarmväggar på grund av genetik.

Behandling

En diet rik på fibrer så att förstoppning förhindras och tarmmuskulaturen förblir aktiv och stark.

Om du upplever att du har drabbats av symtomen för ovan nämnda tillstånd bör du rådfråga en läkare. Tänk på att tidig upptäckt kan ge dig större chans att återfå hälsan.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.