Fördelarna med ultraljudsnäsplastik jämfört med andra tekniker

Fördelarna med ultraljudsnäsplastik jämfört med andra tekniker
Leonardo Biolatto

Skriven och verifierad av läkaren Leonardo Biolatto.

Senaste uppdateringen: 05 februari, 2023

Många funderar på att göra en näsoperation, men vet inte vilken teknik de vill ha eller är rädda för att traditionell näsplastik kan ge dåliga resultat. På grund av detta är det en bra idé att känna till fördelarna med ultraljudsnäsplastik. Denna typ av intervention är starkt rekommenderad eftersom den är mer exakt och ger mindre handikapp jämfört med andra invasiva tekniker.

I huvudsak, använder kirurger ultraljud i dessa procedurer för att uppnå mer exakta och mindre aggressiva ingrepp. Detta minskar också återhämtningstiden och smärtan som kommer till följd av operationen. Om du vill göra denna typ av estetisk operation är det viktigt att du går till en certifierad näsplastikklinik för att få proceduren utförd av utbildad personal.

Vad är ultraljudsnäsplastik?

Det är en innovativ teknik som man tagit fram som ett alternativ till den traditionella näsosteotomin. Den skiljer sig från andra tekniker för justering av näsbenet, eftersom man kan utföra det på ett mer exakt och förutsägbart sätt (med hjälp av ultraljud). Det innebär kortare operationer som ger mycket goda resultat hos patienterna.

Läkare kan utföra en ultraljudsnäsplastik på kortare tid jämfört med andra tekniker. Denna procedur tar inte mer än 90 minuter. Efter att ha utfört en utvärdering av näsområdet applicerar läkaren lokalbedövning i patientens ansikte och gör sedan ett snitt i näsan.

Därifrån dissekerar läkaren den onormala vävnaden inifrån och ut, och blottar nya brosktillväxtpunkter där ärrvävnad tenderar att samlas. Läkaren använder sedan en ultraljudsapparat för att modifiera dessa tillväxtpunkter till estetiskt tilltalande koniska former, för att förbättra ansiktsdrag och det övergripande utseendet.

Många patienter föredrar ultraljudstekniker eftersom de ger bättre resultat än andra alternativ (som traditionell näsplastik eller -modellering). På grund av den höga frekvensen av ultraljud kan man eliminera oregelbundenheter i brosk och ben. Genom detta kan man korrigera inte bara en avvikande nässkiljevägg, utan också minska storleken på näshålan utan att behöva en lång postoperativ period.

Du kanske också är intresserad av: 5 enkla sminktrick för ett smalare ansikte

Vilka är fördelarna med ultraljudsnäsplastik jämfört med andra tekniker?

Vilka fördelar har ultraljudsnäsplastik jämfört med andra tekniker?
Den postoperativa perioden för ultraljudsrinoterapi är kortare än vad som krävs för andra tekniker.

Ultraljudsnäsplastik är den mest avancerade tekniken där mna använder högfrekventa ljudvågor för att modifiera nässtrukturen. Denna procedur används vanligtvis för att korrigera avvikande eller missbildade näsor. Kirurgisk modifiering av näsan med ultraljud ger minimal ärrbildning och är mindre smärtsam än traditionell näsplastik. Faktum är att de flesta patienter bara behöver sju till tio dagars postoperativ återhämtning.

Det är också mindre invasivt än andra tekniker och har färre biverkningar. Vid dessa operationer använder läkaren en ultraljudsskalpell med hög precision för att undvika skador på brosket och mjukvävnaden som omger benet, samt obehag av postoperativa hematom. Detta gör att patienten snabbare kan återgå till vardagen.

Följande är några av fördelarna med ultraljudsnäsplastik jämfört med andra tekniker.

1. Det är mindre smärtsamt än en traditionell näsplastik

En näsoperation.
Sannolikheten för obehag efter proceduren är mindre vid ultraljudsvarianten.

Traditionell näsplastik består av att göra ett snitt i näsan för att modifiera brosket och benen och på så sätt omforma dess utseende. Detta gör man med hjälp av verktyg som mejsel och hammare. Detta är en komplicerad process och kan orsaka vanställdhet och allvarliga komplikationer. Därför måste patienterna ligga kvar i sängen i flera dagar efter proceduren för att återhämta sig.

Ultraljudstekniken kräver bara ett litet snitt mellan näsborrarna. Sedan använder man ljudvågor för att trycka på vävnaden utan att skada organen. Många patienter väljer att genomgå en näsoperation med ultraljud istället för traditionell näsplastik eftersom det är säkrare och mindre invasivt. Dessutom kan de återgå till sina normala aktiviteter mycket snabbare.

2. Mer estetiska resultat än näsmodellering

Näsmodellering används för att förbättra näsans estetik med hjälp av ämnen som hyaluronsyra. Det är en av de minst invasiva teknikerna, men alla patienter är inte kandidater för proceduren. Detta beror på att man inte kan ändra på storleken på näsan i denna procedur, utan endast harmonisera den med hjälp av injektioner.

Vid ultraljudsnäsplastik ändras dock storleken på näsan. Dessutom, precis som med näsplastik, är proceduren också mycket snabb och kräver inga stora skärsår. Läkaren tillämpar lokalbedövning och kan justera i så pass små mått att minimalt trauma uppstår under operationen. Detta hjälper till att lindra smärta och svullnad.

3. Fördelarna med ultraljudsnäsplastik: Den mest avancerade tekniken

Den piezoelektriska skalpellen är en mycket viktig resurs och är en viktig aspekt för varför ultraljudsnäsplastik har fler fördelar jämfört med traditionella tekniker. Kirurgen använder detta verktyg med ultraljud för att skära i ben med hög precision och selektivitet, vilket hjälper kirurgen att utföra proceduren utan att skada vävnaden eller angränsande områden.

Kirurger kan också använda en gel för att fylla sprickor i näsområdet efter en ultraljudsnäsplastik. Detta ger mer raffinerade och estetiskt tilltalande resultat än tekniker som är mer invasiva, såsom traditionell näsplastik.

Ultraljudsnäsplastik är ett mycket pålitligt alternativ

Användningen av ultraljud för näsplastik har många fördelar eftersom det är säkrare, mindre invasivt och mindre smärtsamt än traditionella metoder, och lämnar inte ärr. Det finns dock också vissa nackdelar med denna teknik , eftersom inte alla läkare är utbildade för att använda tekniken. Dessutom finns det risk för eventuell skada under operationen.

Hur som helst så rapporterar de flesta patienter gynnsamma resultat när de genomgår denna typ av ingrepp. Så i slutändan måste du göra din egen efterforskning när du väljer mellan traditionella eller ultraljudsprocedurer. Kom alltid ihåg att sätta din tillit endast till experter för att ta hand om din hälsa och integritet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Barrera J. (2022). Application of Ultrasonic Piezoelectric Technology for Rhinoplasty.Facial Plastic Surgery & Aesthetic Medicine. 2022; 165-167. Recuperado de: http://doi.org/10.1089/fpsam.2022.0029
  • Halepas S, Lee KC, Castiglione C, Ferneini EM. (2020). Grafting in Modern Rhinoplasty. Oral Maxillofac Surg Clin North Am. 2021 Feb;33(1):61-69. doi: 10.1016/j.coms.2020.09.003. Epub 2020 Nov 3. PMID: 33153889. Recuperado de: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33153889/
  • Pribitkin EA, Lavasani LS, Shindle C, Greywoode JD. (2010). Sonic rhinoplasty: sculpting the nasal dorsum with the ultrasonic bone aspirator. Laryngoscope. 2010 Aug;120(8):1504-7. doi: 10.1002/lary.20980. PMID: 20564664. Recuperado de: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20564664/

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.