Vad är ett subduralt hematom och varför uppstår det?

Vad är ett subduralt hematom och varför uppstår det?

Senaste uppdateringen: 12 januari, 2023

Ett subduralt hematom är en ansamling av blod mellan hjärnans yta och dess yttre hölje, kallat duralhinnan. Det kan orsaka olika komplikationer, som, om de inte blir behandlade, kan leda till döden.

För att upptäcka ett subduralt hematom behöver man göra en CT- eller MR-tomografi. Men att uppmärksamma vissa symtom kan också varna oss om dess närvaro:

  • Sluddrigt tal och oförmåga att uttala ord korrekt.
  • Problem med balans och svårigheter att gå.
  • Huvudvärk med illamående och kräkningar.
  • Kramper eller förlust av medvetande.
  • Svaghet eller domningar i extremiteterna.

Inför något av dessa symtom är det bäst att gå till läkaren eller akuten så snart som möjligt. Ett subduralt hematom är en akut situation som behöver omgående behandling.

Orsakerna till subduralt hematom

Vi har nu sett symtomen som uppmärksammar oss på närvaron av ett subduralt hematom. Vidare ska vi gå in på de möjliga orsakerna som kan leda till det.

Allvarlig huvudskada

En av huvudorsakerna är en allvarlig huvudskada. På grund av en trafikolycka, ett fysiskt övergrepp, ett fall där vi slagit i huvudet eller en olycka på jobbet kan vi ha blivit mycket mer skadade än vi trodde.

Ett subduralt hematom som uppstår på grund av dessa omständigheter kan försvinna spontant.

Men i de fall när det inte gör det, kommer det inte att visa några symtom förrän veckor senare. Äldre personer som faller ofta löper större risk att få ett subduralt hematom. Upprepade fall kan leda till upprepade huvudtrauma med allvarliga konsekvenser.

Antikoagulerande läkemedel

Vissa antikoagulerande läkemedel, såsom heparin eller warfarin, kan bidra till utvecklingen av ett subduralt hematom. Dessa läkemedel är avsedda att förhindra bildning av blodproppar.

Om någon tar dessa läkemedel och drabbas av ett fall ökar risken för hematom. Anledningen är att efter ett fall och en islagning, och den medföljande venrupturen, kommer blodet att sluta rinna. I stället kommer det att ackumuleras i det subdurala utrymmet och snabbt öka i storlek.

Åldrande

Äldre människor riskerar inte bara att drabbas av ett subduralt hematom på grund av fall. Det finns en annan anledning till att de är mer mottagliga.

Åldrandet får hjärnan att krympa, vilket gör att den drar i duralhinnan så att den drar in den i sig själv. Detta gör att blodkärlen sträcker sig, vilket gör dem mer ömtåliga och benägna att slitas sönder.

duralhinnan

Sjukdomar

Vissa sjukdomar som cancer eller leversjukdom kan försvaga blodkärlen. Detta gör dessa personer mycket mer sårbara för att drabbas av ett subduralt hematom vid en olycka, fall eller slag.

Om vi har upplevt några av ovanstående orsaker och vi har illamående, huvudvärk, svimning eller balansproblem, är det lämpligt att kontakta sjukvården. På så sätt kan man eventuellt utesluta ett subduralt hematom.

Subduralt hematom hos barn

Om ett barn har ett subduralt hematom och föräldrarna agerar misstänkt, bör ett eventuellt fall av barnmisshandel utredas.

Upprepade slag mot barn kan så småningom orsaka ett hematom av denna typ. Läkare kommer därför alltid att utreda och analysera situationen för att utesluta eventuella misstankar om övergrepp.

Om det inte finns några bevis på övergrepp i hemmet kommer de att försöka ta reda på om barnet är ett offer för mobbning eller har varit inblandat i ett slagsmål nyligen. Ett fall eller ett slag med någon form av instrument kan också orsaka ett subduralt hematom.

Trots detta måste vi komma ihåg att barn tenderar att falla regelbundet och slå sig ganska ofta när de leker. Därför, när först vi har uteslutit alla ovanstående alternativ, kan vi verifiera att hematomet är resultatet av en omständighet som inte är relaterad till någon form av övergrepp.

Kom ihåg att vid minsta misstanke om ett subduralt hematom ska vi be om hjälp så snart som möjligt. Om vi inte gör detta kommer trycket i hjärnan att öka så mycket att det kan leda till koma. I de allvarligaste fallen kan det till och med orsaka dödsfall.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Papa L, Goldberg SA. Head trauma. In: Walls RM, Hockberger RS, Gausche-Hill M, eds. Rosen’s Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice. 9th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2018:chap 34.
  • Ducruet, A. F., Grobelny, B. T., Zacharia, B. E., Hickman, Z. L., DeRosa, P. L., Anderson, K., … Connolly, E. S. (2012). The surgical management of chronic subdural hematoma. Neurosurgical Review. https://doi.org/10.1007/s10143-011-0349-y
  • Stippler M. Craniocerebral trauma. In: Daroff RB, Jankovic J, Mazziotta JC, Pomeroy SL, eds. Bradley’s Neurology in Clinical Practice. 7th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2016:chap 62

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.