Så kan man förebygga fall hos äldre

Alla måste vi lära oss att förebygga fall, och detta gäller särskilt äldre. Detta beror på att dessa blir farligare när en person blir äldre.
Så kan man förebygga fall hos äldre
Leidy Mora Molina

Granskad och godkänd av sjuksköterskan Leidy Mora Molina.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2023

Det är viktigt att förebygga fall hos äldre, och detta är en situation som vi alla måste vara medvetna om. I dagens artikel beskriver vi de möjliga orsakerna och bedömer vilka konsekvenser dessa olyckor kan ha på hälsan hos en äldre person.

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar “fall” som en ofrivillig händelse där en person tappar balansen och faller i marken eller mot en annan fast yta som stoppar dem.

För det första är ålder en av de viktigaste riskfaktorerna för att falla, och incidensen ökar gradvis med åldern. På samma sätt ökar risken för olyckor som orsakar allvarliga skador eller dödsfall med åldern.

Riskfaktorer för fall och hur man förebygger dem

Riskfaktorer kan vara interna eller externa. Låt oss ta en närmare titt på de vanligaste.

Interna

Dessa faktorer beror på personen, antingen på grund av själva åldrandeprocessen eller de omständigheter som uppstår vid denna tid. Interna faktorer är också de som har störst inflytande och inkluderar följande:

Externa faktorer

En kvinna som hjälper en äldre man.
Ålder är en riskfaktor för fall. Men många miljöfaktorer kan också spela in.

Detta inkluderar faktorer som är beroende av miljön som omger de äldre. Det kan vara dålig belysning, stökiga utrymmen, ojämna eller hala golv, mattor eller ledningar i hemmet. Felaktiga skor kan också öka risken för fall.

Badrummet är en annan kritisk plats eftersom det finns badkar eller duschkar utan nödvändiga handtag som kan öka risken för fall. Utomhus är några av de faktorer som ökar risken för fall för äldre:

  • Ojämn eller hal beläggning
  • Trafikljus av kort varaktighet
  • Frånvaro av ramper

I transportmedel är påverkande faktorer också plötsliga rörelser och korta upp- eller nedstigningar. WHO nämner också att vissa läkemedel kan öka risken för att råka ut för fall, särskilt de som verkar på den centrala nervsystemsnivån.

Vi rekommenderar även att du läser den här artikeln: 7 tips för att motverka viktökning när du blir äldre

Konsekvenser av fallolyckor hos äldre

Man kan dela in konsekvenserna av fall i tre grupper.

1. Fysiska konsekvenser av fallolyckor hos äldre

De fysiska konsekvenserna är sådana som är direkt relaterade till fallet, som frakturer, stukningar eller skador. En artikel publicerad i Revista Médica de Costa Rica y Centroamérica visar frakturer och hematom, bland andra skador, som exempel på dessa konsekvenser.

Fall som inträffar när en äldre person är ensam hemma gör det ofta omöjligt för dem att resa sig upp igen. Dessutom kan det leda till hypotermi eller uttorkning, bland andra allvarliga problem.

2. Psykiska konsekvenser

Den känslomässiga påverkan som ett fall kan ha inkluderar rädslan för att det ska hända igen, vilket framgår av samma studie som citerades i föregående punkt. I många fall leder detta till en försämring av de drabbades dagliga aktiviteter.

3. Socioekonomiska konsekvenser

Fall leder till en ökning av de medel och insatser som behövs för att ta hand om den drabbade personen. Inom hälsoområdet ökar antalet konsultationer, sjukhusinläggningar, operationer och rehabilitering.

Så kan man förebygga fall hos äldre

Du bör göra nödvändiga förändringar och anpassningar i hemmet för att förhindra fall, som att installera adekvat belysning, hålla badrumsgolvet torrt, installera halkfria mattor och även justera höjden på sängen. Information om att förebygga fall hos äldre som man kan läsa om i Vårdhandbokens avsnitt om fallprevention ger viktiga råd om detta.

Finns det trappor i huset? Se i så fall till att alla trappsteg är släta och halkfria samt att det finns ett fast räcke på båda sidor om trappan. Ett annat användbart dokument för grundläggande förebyggande åtgärder är “Home Accident Prevention for Elderly”.

Det primära sättet att förebygga fall hos äldre

Att göra vissa justeringar hemma kan bidra till att minska risken för fall hos äldre vuxna.

I primärprevention ingår ett antal åtgärder för att minska risken för fall hos äldre. Målet är att de äldre ska vara autonoma, så att de kan bo i sitt eget hem så länge som möjligt.

WHO rekommenderar träning med lätt till måttlig intensitet. Detta för att det ökar styrkan, minskar depression, förbättrar ledvärk och minskar risken för diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.

De bör också kontrollera både ögon och öron och eventuella hjälpmedel som används regelbundet för eventuella brister.

Det andra sättet att förebygga fall

Detta består i att känna till de faktorer som leder till ett fall och agera på dem för att förhindra att det händer igen.

Det tredje steget för att förebygga fall hos äldre

Detta inkluderar alla åtgärder som syftar till nödvändig rehabilitering för att återställa personen i optimal form. Den drabbade bör också få lära sig hur man reser sig upp efter fallet.

För att göra detta rekommenderas det att vända kroppen för att stödja knäna, för att komma in i en krypställning, och sedan ställa sig upp genom att luta sig mot ett närliggande föremål.

Vi rekommenderar även att du läser den här artikeln: Lågintensiv kardiovaskulär träning: Övningar och rekommendationer

Fall bland äldre är ett stort problem vi måste förebygga

Uppskattningar tyder på att 30 % av personer som över 65 år och 50 % av personer över 80 upplever minst ett fall om året. Av denna anledning måste förebyggande inkludera närhet till vårdpersonal och andra människor som kan hjälpa dem i deras närmiljö.

Som en slutlig bedömning, med de rekommendationer som nämnts ovan och de råd som ges i ovanstående källor, kan man avsevärt förbättra säkerhetsförhållandena för äldre. Fallförebyggande kommer alltså att vara mycket lättare att genomföra när vi har all den här informationen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.