Fördelarna med att vara en negativ person

Defensiv pessimism ses som ett sätt att skydda sig från scenarier som kan vara negativa, vilket kan ha sina fördelar. Men om det blir kroniskt vänder det sig mot personen, hans självkänsla och motivation. Det finns dock fördelar med att vara en negativ person.
Fördelarna med att vara en negativ person

Senaste uppdateringen: 30 juli, 2022

Vet du vilka som är konsekvenserna av att vara en negativ person?

Det finns inget ont som varar i hundra år“, skulle en optimist säga. “Inte heller en kropp som tål det“, avslutar en negativ person.

Det är två olika tankesätt som möter samma situation.

I tider då ett liv med Instagram-filter blir alltmer framträdande finns det de som försvarar det att vara negativ.

Hur mycket sanning ligger det i att optimism gör oss naiva och att vara optimistisk är ett socialt krav? Hur mycket sanning ligger det i att fördelarna med att vara en negativ person ligger i att det kan skydda oss?

Låt oss titta lite närmare på det.

Vad är defensiv pessimism?

en negativ person
Även om det kan ha sina fördelar, är det viktigt att känna till detta beteende på djupet.

Defensiv pessimism, som namnet antyder, består av en försvarsstrategi genom vilken vi försöker skydda oss från en potentiellt negativ effekt. Detta genom att förutse en situation och fokusera på dess negativa aspekter.

Utifrån denna definition kan vi börja prata om förväntningar. Förväntningar är positiva så länge de hjälper oss att förbereda oss och inte har något att göra med att ha en negativ syn på livet.

Många människor tenderar att betona fördelarna med att vara en negativ person: Negativt tänkande gör att vi bättre kan assimilera det som inte går som vi vill att det ska göra.

Nackdelen med detta tänkesätt är att personen med tiden alltid kommer att betrakta sin situation som om att den är tills hans nackdel. Detta nedvärderar hans positiva aspekter och de resurser och skyddsfaktorer som han faktiskt har.

Även det permanenta hotet från det negativa kan skapa oro. Du tränar dig själv i att känna igen alla obehagliga faktorer som inte går att kontrollera, förebygga eller förutse.

Å andra sidan, var försiktig med de budskap du skickar till dig själv:Jag tror inte att jag klarar provet eftersom jag är en förlorare” talar till oss om mycket mer än defensiv pessimism. Det tyder också på att vår självkänsla tar stryk.

Kan det vara en fördel att vara en negativ person?

Som vi nämnde kan det ibland vara fördelaktigt att vara negativ eftersom det kan hjälpa oss att förutse vad som ska hända.

Det finns studier som pekar på att människor som tänker mer pessimistiskt är mer proaktiva och vidtar mer effektiva förebyggande åtgärder. Eftersom de är mindre självsäkra, ger detta dem fler fördelar.

På ett kontinuerligt sätt över tid är det dock inte det bästa tänkesättet. Det beror bland annat på att det kan orsaka missmod, bristande motivation att genomföra projekt, få oss att hålla fast vid våra problem och inte söker efter lösningar.

Vi behöver också tänka på vad som händer i kroppen när vi lever av negativitet: Hjärnan utsöndrar hormoner som kortisol och glutamat i binjurarna. När de är konstanta har de negativa biverkningar.

Låt oss titta på några av de argument som finns om fördelarna med att vara en negativ person:

Bakslagen är inte så hårda när man är en negativ person

Negativa människor tänker alltid på de värsta utfallen och scenarierna. Förväntningarna är därför också lägre. När något går bra blir de därför överraskade och njuter av det. När något går fel är de inte så frustrerade.

Vi bör också notera att detta ofta hindrar dem från att njuta av processen och känna sig exalterade, vilket är två mycket viktiga komponenter som ger mycket värde, oavsett om det förväntade resultatet uppnås eller inte.

Att ha båda fötterna stadigt på jorden är en del av att vara en negativ person

styrelsemöte
Ett visst mått av pessimism kan vara användbart i arbetsmiljöer.

Att styras av negativitet kan möjliggöra en mer detaljerad och realistisk bild av vissa situationer. Den negativa personen kan vara mer analytisk.

Så efter att ha funderat över olika scenarier har de också möjligheten vara bättre förberedda. I det här fallet är det adaptivt att vara negativ.

Men när försvarsmetoderna blir för rigida så blir de till hinder. Försvarsmekanismer måste vara funktionella och anpassade till situationen. Istället för att försvara sig i förväg vore det bättre om dessa personer kunde fokusera mer på de resurser de har till sitt förfogande för att klara situationen.

Kan defensiv pessimism förhindra lidande?

Det här är en bra fråga att ställa när vi sätter likhetstecken mellan negativitet och att undvika smärta och lidande.

Tanken förtjänar dock att vi nyanserar lite: Som pessimister kan vi undvika chock eller överraskning över en situation, men obehaget kvarstår. Detta eftersom att oförmågan att tänka på oss själva som vinnare är lika smärtsam som frustrerande. Man undviker inte smärta bara genom att förvänta sig den, eftersom vi ändå får uppleva den.

Å andra sidan, medan pessimism har ett dåligt anseende, är inte överdriven optimism den lämpligaste lösningen: Alla extrema förhållningssätt har nackdelar och problem.

Idag finns det olika rörelser som talar för att vi ska vara lyckliga hela tiden och bara se allt det goda i livet. Detta är vad man kallar för toxisk positivitet. Dessa idéer kan vara väldigt hälsosamma när de låter oss uppskatta de små sakerna i vardagen och ta oss bort från att vara bittra.

Men de kan bli begränsande när de hindrar oss från att uttrycka våra känslor och hantera dem när vi behöver “dölja” det vi känner eftersom obehaget gör oss obekväma.

Vilket är det bästa sättet att tänka?

Det är viktigt att försöka hitta en medelväg eftersom människor är lika överväldigade i båda fallen.

Det handlar inte om att se allt genom rosafärgade glasögon eller svarta moln. Det handlar om att lära sig känna igen de nyanser som finns i de flesta situationer. Det är med andra ord bäst att undvika övergeneraliseringar och förenklingar.

Det finns inga fördelar med att vara en negativ person om våra tankar hindrar oss från att nå våra mål eftersom de förlamar oss, jobbar emot oss eller stör oss på ett påtagligt sätt i vårt dagliga liv. I ett sådant fall kan det vara lämpligt att konsultera en professionell terapeut. Hon eller han kan hjälpa oss att analysera vilka föreställningar som ligger till grund för vår negativitet.

Originalartikel:


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.