Fördelar och nackdelar med kondenserande värmepannor

Dagens artikel diskuterar hur kondenserande värmepannor fungerar samt deras för- och nackdelar. Vi berättar också varför du bör överväga att skaffa en. För det första är miljöpåverkan något att ha i åtanke.
Fördelar och nackdelar med kondenserande värmepannor

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Kondenserande värmepannor, eller kondenspannor, är enkla, praktiska och hjälper dig att spara på din månatliga energiförbrukning. Deras termiska egenskaper är mycket effektiva, långt mer än de traditionella. Som om det inte vore nog är de också miljövänliga.

Funderar du på att förnya ditt värmesystem? Läs vidare här innan du fattar ett beslut. Nedan kommer du att lära dig om egenskaperna hos kondenserande värmepannor och deras fördelar och nackdelar.

Kondenserande värmepannor

Denna typ av värmepanna utvecklades från traditionella oljepannor. Det var svaret på behovet av att maximera den energi som apparaten förbrukar genom att minimera avfallet.

I denna värmepanna är den uppvärmda ångan en produkt av förbränning, vilket innebär att värmeförlusten blir mindre.

person öppnar kondenserande värmepannor

Hur fungerar kondenserande värmepannor?

Tänk först på att pannan är ansvarig för att generera värme och överföra den till ett vattensystem som man lägger in vid installationen av en byggnad. Traditionella pannor genererar dock värme från den avdunstning som sker.

Mekanismen för kondenserande värmepannor är mer effektiv eftersom en kemisk reaktion med kondens uppstår som gör att ångan blir flytande. Denna förändring genererar en typ av energi som kallas latent värme, som är närvarande under förbränning.

Förbränning är en kemisk process där ett specifikt bränsle (gas) reagerar när det blandas med syre och avger bränsle i form av energi. Det resulterar i koldioxid (CO2) och ånga (H2O).

Denna latenta värme går ut under kondenseringen av ångan som uppstår under förbränningsprocessen och blir överförd till vattnet vilket det värmer upp. På detta sätt kan man spara upp till 30% på gasförbrukningen. Utsläppen av förorenande gaser minskar också genom att man kan återvinna denna energi.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Så gör du miljövänligt tvättmedel med borax och bakpulver

Fördelar med kondenserande värmepannor

Fördelarna med kondenserande värmepannor är många och sträcker sig från ekonomiskt till miljömässigt. Låt oss titta på några av dem lite närmare.

Hög energieffektivitet

Som vi förklarade ovan är det effektivare att utnyttja energin i förbränningsångorna än att göra det med konventionella pannor. Kondenserande pannor kan vara 100 % effektiva.

Kondenserande värmepannor är tysta

Dessa pannor reglerar sin låga efter behov och slår inte på och av då och då som andra värmepannor kan göra. På så sätt hör du inte ljudet av förbränningen.

Ekonomiskt sparande

Som nämnts ovan regleras förbrukningen av dessa typer av pannor på ett sådant sätt att det har en positiv inverkan på värmeräkningen. Du tjänar med andra ord in extrakostnaden för att köpa en kondenserande värmepanna inom några år.

Mindre föroreningar

Kondensdroppar för bort en del av förbränningsavfallet som förorenar miljön. Detta eftersom det minskar utsläppen av syre, kväve och koldioxid med upp till 70 %.

En utbredd användning av kondenserande värmepannor skulle hjälpa till att kontrollera utsläppen av giftiga gaser som genererar surt regn och växthuseffekten i atmosfären.

Enkel installation

Moderna modeller av dessa värmepannor inkluderar en metallmall med flikar fästa på väggen. Man klickar sedan fast apparaten på plats enkelt och snabbt.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Olika värmesystem: Fördelar och nackdelar mellan olika typer

Nackdelar med kondenserande värmepannor

Även om dessa pannor har många fördelar, har de också några nackdelar, som vi ska nämna här nedan. Det är främst för att du ska kunna bedöma alla aspekter innan du fattar ett beslut om vilket värmesystem som passar bäst för dig.

Pris

Kondenserande värmepannor är något dyrare än traditionella pannor. Men det tjänar man in på bara några år tack vare energibesparingarna, som vi nämnde ovan.

Kondenserande värmepannor måste kunna dränera

Dessa pannor kräver ett extra avlopp för att avlägsna de kondenserade gaserna. Deras skorsten kräver också korrekt installation eftersom kondens kommer att leda till dropp om den inte är i rätt läge.

element

Kondenserande pannor: Värt att byta

Kondenserande värmepannor är ett bra alternativ eftersom fördelarna överväger eventuella nackdelar. Du väljer inte bara en miljövänlig apparat, utan du kan också utnyttja hushållsenergin bättre.

Du kommer snart att kunna se en minskning av din värmeräkning, vilket i förlängningen kommer att kompensera för initialkostnaden för denna typ av panna. Så har vi övertygat dig än?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Básica, G. Calderas de condensación. Comunidad de Madrid.
  • Pozo, I. L. (2008). El gas en la edificación: Calderas de condensación. Gas actual, (108), 46-51.
  • Fernández, A. B. (2018). BANCO DE ENSAYOS DE CALDERAS DE CONDENSACIÓN DE GAS NATURAL.
  • Prieto, U. (2019). Calderas de gas de condensación: confort, seguridad y sostenibilidad en casa. Gas actual, (153), 44-46.
  • San José, R. G. CALDERAS DE AGUA CALIENTE.
  • Pérez, S. P. (2015). Los nuevos reglamentos sobre Ecodiseño y Etiquetado Energético, la gran oportunidad para el mercado de la condensación. El Instalador, (525), 41.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.