10 fördelar med svart te enligt vetenskapliga bevis

Fördelarna med svart te beror till stor del på dess höga antioxidantinnehåll. Vilka är dess tillämpningar? Få reda på mer!
10 fördelar med svart te enligt vetenskapliga bevis
Maria Patricia Pinero Corredor

Skriven och verifierad av nutritionisten Maria Patricia Pinero Corredor.

Senaste uppdateringen: 22 oktober, 2023

Under årens lopp har fördelarna med svart te dokumenterats i en mängd olika studier. På grund av dess rikliga koncentration av antioxidanter – särskilt polyfenoler – kan intag av denna dryck ha positiva effekter på hjärthälsan. Det har även goda effekter på ämnesomsättningen, matsmältningssystemet och hjärnan. Vi ska titta närmare på dessa och andra fördelar med svart te och vilka vetenskapliga bevis som finns.

I synnerhet går produktionen av detta te ut på en en process där man plockar, rullar, oxiderar och torkar bladen på Camellia sinensis-växten. Dess smak är starkare än andra tesmaker från denna art (som grönt te och oolongte) och det sticker också ut för att det innehåller mer koffein (mellan 2 och 4 %).

Även om det inte är en förstahandsbehandling mot sjukdomar, hjälper dess antiinflammatoriska, antioxidativa, antidiabetiska och tumörmotverkande egenskaper till att upprätthålla välbefinnandet. Vi berättar nedan i detalj vad detta te är bra för gällande hälsan, hur man konsumerar det och vilka möjliga kontraindikationer och biverkningar det kan ha.

10 fördelar med svart te enligt vetenskapliga bevis

Under flera decennier har fördelarna med svart te varit ett ämne av intresse för forskare. Dess koncentration av aktiva föreningar uppvisar en mängd olika positiva hälsoeffekter.

Den innehåller följande:

 • Fenolsyror
 • Mineraler (kalcium, krom, magnesium, järn, kalium och fosfor)
 • Flavonoider (tearubiginer, teaflaviner och katekiner)
 • Aminosyror (L-teanin)
 • Vitaminer (A, C och K)
 • Koffein

Just på grund av denna komposition tillskrivs teet flera medicinska egenskaper. För att vara mer exakt är svart te värdefullt för dess förmåga att bekämpa inflammation. Det kan också verka uppiggande, hämma effekterna av oxidativ stress och förhindra cellskador.

Finns det bevis? Detta ska vi berätta om nedan.

1. Fördelar med svart te för hjärthälsan enligt vetenskapliga bevis

Flavonoider, de viktigaste antioxidativa föreningarna i svart te, har en positiv inverkan på hjärthälsan. Detta beror till stor del på att de spelar en roll för att reglera inflammatoriska processer och förhindra oxidativ skada.

Detta visas i en metaanalys publicerad i Advances in Nutrition. Studien visar att för varje kopp te som konsumeras dagligen minskar antalet dödsfall i hjärtsjukdom med 4 % och risken för hjärtinfarkt med 2 %.

Det kan också minska risken för stroke med 4 % och risken för dödsfall av alla orsaker med 1,5 %. Slutligen visar studien att inkludering av detta te i ett hälsosamt kostmönster kan minska risken för hjärt-kärlsjukdom och dödlighet bland vuxna.

En annan studie som publicerats i tidskriften Heart visar att daglig tekonsumtion hjälper till att minska risken för ischemisk hjärtsjukdom och risken för kardiovaskulära händelser, såsom hjärtinfarkt.

Ischemisk hjärtsjukdom uppstår när artärer blir tilltäppta och helt eller delvis förhindrar blod från att tillföras hjärtmuskeln.

En randomiserad kontrollerad studie publicerad i Preventive Medicine kom också till slutsatsen att svart te, som intas som en del av en normal diet, kan hjälpa till att minska oberoende kardiovaskulära riskfaktorer, såsom högt glukos och förändringar i lipidprofilen.

Té negro reducera el riesgo kardiovaskulära.
Flavonoiderna i svart te kan minska den totala kardiovaskulära risken vid regelbunden konsumtion.

2. Högt kolesterol

Relaterat till föregående punkt, notera att svart te är kopplat till lägre nivåer av dåligt kolesterol (LDL). Ansamlingen av denna lipid i artärerna är relaterad till hjärtsvikt och stroke.

En studiegenomgång publicerad i Clinical Nutrition visar att intaget av detta te kan hjälpa till att minska serumkoncentrationen av denna typ av kolesterol, särskilt hos personer med högre kardiovaskulär risk.

En studie på råttor publicerad i Lipids in Health and Disease fann att teaflavin och terubiginer – två flavonoider som finns i svart te – har potential att mildra symptom på sjukdomar associerade med oxidativ stress, såsom hyperkolesterolemi och hyperglykemi.

Trots det är forskningsresultaten blandade. I en randomiserad kontrollerad studie visade en daglig konsumtion av 5 koppar svart te per dag inte på någon signifikant förändring av lipidprofilen hos personer med begynnande hyperkolesterolemi.

3. Högt blodtryck

För att fortsätta med fördelarna med svart te för kardiovaskulär hälsa finns intressanta effekter för dess förmåga att sänka högt blodtryck. I en metaanalys publicerad i Food & Function visade patienter som tog ett tillskott på svart te en signifikant minskning av systoliskt blodtryck jämfört med kontrollgruppen.

Liknande effekter sågs i forskning publicerad i Complementary Therapies in Medicine. Dessa visar att regelbundet teintag kunde hjälpa till att sänka det systoliska blodtrycket med 4,81 mm Hg och det diastoliska blodtrycket med 1,98 mm Hg hos personer med högt blodtryck.

På grund av dess flavonoidinnehåll har svart te fördelar för personer med högt blodtryck. Intaget av detta te bör dock ligga inom ramen för en hälsosam kost.

4. Tarmhälsa

Att konsumera svart te på regelbunden basis är också ett sätt att ta hand om tarmhälsan. För att vara mer exakt och som sammanställts i en recension i Critical Reviews in Food Science and Nutrition, kan polyfenoler hjälpa till att modulera funktionen hos tarmbarriären, och därtill även stödja balansen i mikrobiotan.

Svart te (med högt innehåll av polyfenoler) verkar främja tillväxten av goda tarmbakterier, samtidigt som det hämmar aktiviteten hos skadliga bakterier.

En annan genomgång av studier publicerade i tidskriften Nutrients visar att svart te, liksom andra tevarianter som härrör från arten Camellia sinensis , har prebiotisk aktivitet på grund av deras innehåll av polyfenoler. På så sätt modulerar det andelen tarmbakterietyper och bidrar också till viktminskning.

Genom att modulera funktionen hos tarmbarriären och främja tillväxten av friska bakterier bidrar svart te till att stärka immunförsvaret. Men vi behöver fler studier för att styrka dessa effekter.

5. Koncentration och kognitiv prestation

Svart te innehåller upp till 4 % koffein och en aminosyra som heter L-theanin. Båda dessa stimulerande substanser är förknippade med ökad mental koncentration och förbättrad vakenhet. Detta förklarar varför vissa människor uppger att de känner mer energi efter intag.

Med avseende på detta visar forskning publicerad i tidskriften Nutrients att tillskott av L-theanin har potential att stimulera hjärnans funktion. Genom att göra det förbättrar det fokus och minne och även andra kognitiva förmågor.

En liten studie publicerad i Clinical Phytoscience visar också att även en liten mängd svart te hjälper till att förbättra kognitiv bearbetning. Drycken kunde kopplas till bättre mental uppgiftsutförande och ökad koncentration.

Persona con cansancio y sin concentración.
Vissa människor dricker svart te för att förbättra hjärnans prestanda när de är trötta. Vetenskapliga bevis bekräftar denna effekt.

6. Effekter på högt glukos

Svart te är inte en förstahandsbehandling för diabetes. Men att inkludera det som en del av en bra kost kan ge fördelar för patienter med denna sjukdom.

Forskning publicerad i Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition kopplade konsumtion av detta te till en minskning av blodsockernivåerna efter sackarosintag. Specifikt tog 24 patienter med och utan prediabetes en dryck med hög sockerhalt följt av en låg eller hög dos svart te alternativs placebo.

Hos deltagarna som intog svart te – vid båda doserna – fann man en minskning av sockernivåerna efter måltid vilket jämfördes med de som tog placebo. Det behövs dock större och mer omfattande studier för att bekräfta resultaten.

En annan studie kopplar svart te till förbättrat insulinsvar hos personer med fetma och insulinresistens. Studien, publicerad i Nutrition & Metabolism , visade att det att dricka svart te förbättrar insulinkänsligheten, särskilt efter måltider med mycket socker.

Det är möjligt att svart te kan gynna personer med prediabetes och typ 2-diabetes. Det bör dock drickas utan tillsatta sötningsmedel.

7. Vetenskapliga bevis på fördelar med svart te på benhälsan

En recension publicerad i tidskriften Medicine drog slutsatsen att teintag hjälper till att minska risken för benskörhet. Dessa egenskaper beror på dess höga flavonoidhalt, som kan minska bentäthetsförlusten och stärka benen.

En annan studie på råttor, publicerad i Frontiers in Physiology, visar att teoruginer och teaflaviner i svart te spelar en fördelaktig roll för att kontrollera bentäthetsförlust genom att främja osteoklastogenes.

De här fördelarna med svart te är särskilt användbara för kvinnor under och efter klimakteriet, som löper ökad risk för benförsämring och osteoporos.

8. Tandhälsa

Katekinerna som finns i bladen hos Camellia sinensis har bakteriedödande och bakteriostatiska egenskaper som verkar mot munbakterier, såsom Streptococcus mutans. En studie publicerad i Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences visar att ett munvatten innehållande te (svart och grönt för att vara mer exakt) kan användas som ett alternativ för att förhindra bildandet av karies.

Liknande visar information från American Society for Microbiology att svart te och dess komponenter gynnar munhälsan genom att störa bildandet av bakterier som orsakar håligheter och tandlossning.

I vilket fall som helst är det tillrådligt att använda det med måtta, eftersom tanninerna det innehåller har varit relaterade till uppkomsten av fläckar på tänderna, liknande de som orsakas av kaffe.

9. Tumörmotverkande potential

Varken svart te eller andra tesorter kan förebygga eller bota cancer. Hur som helst så har studier fastställt att dess komponenter kan fördröja utvecklingen av vissa former av denna sjukdom och främja döden av maligna celler.

I en recension publicerad i Advances in Nutrition observerade forskare att intag av te minskar risken för oral cancer. I mindre utsträckning verkar det också vara associerat med lägre risk för cancer. Detta gäller mag-, bröst-, äggstocks-, lung- och sköldkörtelcancer.

Eftersom det ännu inte finns några större, väldesignade studier är dessa fynd för närvarande bara en startpunkt för forskning om effekterna av te på cancer. Det ska inte betraktas som en behandling.

10. Fördelar med svart te på viktminskning enligt vetenskapliga bevis

Om viktminskning är vad du är ute efter, kan svart te vara ett bra komplement att lägga till din kost. En studie publiverad i Food & Function fann att 3 koppar svart te om dagen i 3 månader bidrog till att minska midjemåttet och kroppsvikten, jämfört med en kontrollgrupp som fick dricka en koffeinhaltig dryck.

En menar att dessa effekter uppstår på grund av dess höga innehåll av flavoner, som fungerar som antioxidanter i kroppen. Mer bevis behövs för att bekräfta resultaten.

I annan forskning publicerad i tidskriften Molecules observerade experter att polyfenolerna i svart te har en effekt mot fetma utan uppenbara bireaktioner. I sig hjälper det till att stimulera ämnesomsättningen, minska oxidativ stress och reglera energiintaget.

Viktminskning är en av fördelarna med att dricka svart te.
Svart te bör endast vara ett hjälpmedel i en fullständig viktminskningsplan.

Risker och möjliga biverkningar av konsumtion av svart te

För de flesta friska vuxna är måttlig konsumtion av svart te säkert.

I allmänhet är två till tre koppar om dagen tolererbara. Problem börjar uppstå med mer än fyra eller fem koppar om dagen. Detta beror till stor del på dess koffeininnehåll.

I överskott kan detta stimulerande ämne i svart te utlösa följande symtom:

 • Anemi
 • Hypertoni
 • Huvudvärk
 • Illamående och kräkningar
 • Rastlöshet och ångest
 • Ringande i öronen
 • ökad urinering
 • Svårigheter att sova
 • Nervositet och skakningar
 • Andningsförändringar

Dessutom bör patienter med ångestsyndrom eller blödningsrubbningar och som haft kramper, irritabel tarm och hormonella problem inte dricka det. Rådgör med en läkare innan du provar denna dryck eller kosttillskott som härrör från det.

Det finns en hög risk för interaktioner mellan svart te och vissa mediciner. Av säkerhetsskäl rekommenderar läkare inte att det används samtidigt med följande läkemedel:

 • Efedrin
 • Klozapin
 • Östrogener
 • Karbamazepin
 • Antibiotika (kinoloner)
 • Astmamediciner
 • Fenylpropanolamin
 • Diuretika
 • Antikoagulantia
 • Preventivmedel
 • Antidepressiva medel

När du tar vissa mediciner eller kosttillskott (vitaminer, örter etc.), kontrollera med din läkare om det finns risker med att konsumera dem tillsammans med svart te.

Ta reda på om te eller kaffe efter maten är bra eller dåligt

Det rätta sättet att dricka svart te för maximal nytta

I allmänhet dricker människor svart te som en dryck. Man kan välja mellan tepåsar och torkat lösviktste.

Många dricker det som det är men vissa lägger till andra örter eller citron. Proportionerna är vanligtvis en tesked eller en påse (5 gram) per kopp vatten (2,5 dl).

Drycken är klar för konsumtion när teet fått dra i 10 minuter. Sila och söta efter smak (och undvik konstgjorda sötningsmedel).

Fördelarna med svart te när det konsumeras med måtta

Idag är svart te en av de mest konsumerade dryckerna tillsammans med kaffe och grönt te. Det är för många ett alternativ till kaffe och energidrycker. Även om dess potentiella fördelar fortfarande studeras, visar vetenskapliga studier att det höga antioxidantinnehållet i svart te kan förbättra hälsan.

I vilket fall som helst så är det tillrådligt att dricka det med måtta, och att inte dricka fler än tre koppar om dagen. Om du är under behandling med läkemedel eller om du har någon underliggande sjukdom, rådfråga din läkare innan du inkluderar denna dryck i din kost. Ha detta i åtanke!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • American Society For Microbiology. “Tea Fights Cavities, Reduces Plaque.” ScienceDaily. ScienceDaily, 24 May 2001. <www.sciencedaily.com/releases/2001/05/010523072047.htm
 • Armidin RP, Yanti GN. Effectiveness of Rinsing Black Tea Compared to Green Tea in Decreasing Streptococcus mutans. Open Access Maced J Med Sci. 2019 Nov 14;7(22):3799-3802. doi: 10.3889/oamjms.2019.507. PMID: 32127979; PMCID: PMC7048338.
 • Bond T, Derbyshire E. Tea Compounds and the Gut Microbiome: Findings from Trials and Mechanistic Studies. Nutrients. 2019 Oct 3;11(10):2364. doi: 10.3390/nu11102364. PMID: 31623411; PMCID: PMC6835862.
 • Bøhn SK, Croft KD, Burrows S, Puddey IB, Mulder TP, Fuchs D, Woodman RJ, Hodgson JM. Effects of black tea on body composition and metabolic outcomes related to cardiovascular disease risk: a randomized controlled trial. Food Funct. 2014 Jul 25;5(7):1613-20. doi: 10.1039/c4fo00209a. PMID: 24889137.
 • Butacnum A, Chongsuwat R, Bumrungpert A. Black tea consumption improves postprandial glycemic control in normal and pre-diabetic subjects: a randomized, double-blind, placebo-controlled crossover study. Asia Pac J Clin Nutr. 2017 Jan;26(1):59-64. doi: 10.6133/apjcn.112015.08. PMID: 28049262.
 • Chung M, Zhao N, Wang D, Shams-White M, Karlsen M, Cassidy A, Ferruzzi M, Jacques PF, Johnson EJ, Wallace TC. Dose-Response Relation between Tea Consumption and Risk of Cardiovascular Disease and All-Cause Mortality: A Systematic Review and Meta-Analysis of Population-Based Studies. Adv Nutr. 2020 Jul 1;11(4):790-814. doi: 10.1093/advances/nmaa010. PMID: 32073596; PMCID: PMC7360449.
 • Henning, Susanne & Wang, Piwen & Heber, David. (2011). Chemopreventive effects of tea in prostate cancer: Green tea versus black tea. Molecular nutrition & food research. 55. 905-20. 10.1002/mnfr.201000648.
 • Hidese S, Ogawa S, Ota M, Ishida I, Yasukawa Z, Ozeki M, Kunugi H. Effects of L-Theanine Administration on Stress-Related Symptoms and Cognitive Functions in Healthy Adults: A Randomized Controlled Trial. Nutrients. 2019 Oct 3;11(10):2362. doi: 10.3390/nu11102362. PMID: 31623400; PMCID: PMC6836118.
 • Khan N, Mukhtar H. Tea and health: studies in humans. Curr Pharm Des. 2013;19(34):6141-7. doi: 10.2174/1381612811319340008. PMID: 23448443; PMCID: PMC4055352.
 • Kim TL, Jeong GH, Yang JW, Lee KH, Kronbichler A, van der Vliet HJ, Grosso G, Galvano F, Aune D, Kim JY, Veronese N, Stubbs B, Solmi M, Koyanagi A, Hong SH, Dragioti E, Cho E, de Rezende LFM, Giovannucci EL, Shin JI, Gamerith G. Tea Consumption and Risk of Cancer: An Umbrella Review and Meta-Analysis of Observational Studies. Adv Nutr. 2020 Nov 16;11(6):1437-1452. doi: 10.1093/advances/nmaa077. PMID: 32667980; PMCID: PMC7666907.
 • Liang Q, Lv M, Zhang X, Hu J, Wu Y, Huang Y, Wang X, Sheng J. Effect of Black Tea Extract and Thearubigins on Osteoporosis in Rats and Osteoclast Formation in vitro. Front Physiol. 2018 Sep 3;9:1225. doi: 10.3389/fphys.2018.01225. Erratum in: Front Physiol. 2020 Feb 25;11:136. PMID: 30233402; PMCID: PMC6129951.
 • Li X, Yu C, Guo Y, Bian Z, Si J, Yang L, Chen Y, Ren X, Jiang G, Chen J, Chen Z, Lv J, Li L; China Kadoorie Biobank Collaborative Group. Tea consumption and risk of ischaemic heart disease. Heart. 2017 May;103(10):783-789. doi: 10.1136/heartjnl-2016-310462. Epub 2017 Jan 11. PMID: 28077466; PMCID: PMC5529974.
 • Li J-Y, Ge J-R, Chen J, Ye Y-J, Xie L-H, Li L, Chai H. Clinical study on the influence of tea drinking habits on bone mineral density and osteoporosis in postmenopausal women in Fuzhou city, China. Progr Nutr [Internet]. 2021 Mar. 31 [cited 2023 Feb. 24];23(1):e2021033. Available from: https://www.mattioli1885journals.com/index.php/progressinnutrition/article/view/9409
 • Ma C, Zheng X, Yang Y, Bu P. The effect of black tea supplementation on blood pressure: a systematic review and dose-response meta-analysis of randomized controlled trials. Food Funct. 2021 Jan 7;12(1):41-56. doi: 10.1039/d0fo02122a. Epub 2020 Nov 25. PMID: 33237083.
 • Mahdavi-Roshan M, Salari A, Ghorbani Z, Ashouri A. The effects of regular consumption of green or black tea beverage on blood pressure in those with elevated blood pressure or hypertension: A systematic review and meta-analysis. Complement Ther Med. 2020 Jun;51:102430. doi: 10.1016/j.ctim.2020.102430. Epub 2020 May 14. PMID: 32507441.
 • Pan H, Gao Y, Tu Y. Mechanisms of Body Weight Reduction by Black Tea Polyphenols. Molecules. 2016 Dec 7;21(12):1659. doi: 10.3390/molecules21121659. PMID: 27941615; PMCID: PMC6273558.
 • Rasheed Z. Molecular evidences of health benefits of drinking black tea. Int J Health Sci (Qassim). 2019 May-Jun;13(3):1-3. PMID: 31123432; PMCID: PMC6512146.
 • Rizwan, A., Zinchenko, A., Özdem, C., Rana, Md. S., & Al-Amin, Md. M. (2017). The effect of black tea on human cognitive performance in a cognitive test battery. In Clinical Phytoscience (Vol. 3, Issue 1). Springer Science and Business Media LLC. https://doi.org/10.1186/s40816-017-0049-4
 • Sun K, Wang L, Ma Q, Cui Q, Lv Q, Zhang W, Li X. Association between tea consumption and osteoporosis: A meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2017 Dec;96(49):e9034. doi: 10.1097/MD.0000000000009034. PMID: 29245297; PMCID: PMC5728912.
 • Temple JL, Bernard C, Lipshultz SE, Czachor JD, Westphal JA, Mestre MA. The Safety of Ingested Caffeine: A Comprehensive Review. Front Psychiatry. 2017 May 26;8:80. doi: 10.3389/fpsyt.2017.00080. PMID: 28603504; PMCID: PMC5445139.
 • Troup R, Hayes JH, Raatz SK, Thyagarajan B, Khaliq W, Jacobs DR Jr, Key NS, Morawski BM, Kaiser D, Bank AJ, Gross M. Effect of black tea intake on blood cholesterol concentrations in individuals with mild hypercholesterolemia: a diet-controlled randomized trial. J Acad Nutr Diet. 2015 Feb;115(2):264-271.e2. doi: 10.1016/j.jand.2014.07.021. Epub 2014 Sep 27. PMID: 25266246; PMCID: PMC4312726.
 • Wan MLY, Co VA, El-Nezami H. Dietary polyphenol impact on gut health and microbiota. Crit Rev Food Sci Nutr. 2021;61(4):690-711. doi: 10.1080/10408398.2020.1744512. Epub 2020 Mar 25. PMID: 32208932.
 • Zhao Y, Asimi S, Wu K, Zheng J, Li D. Black tea consumption and serum cholesterol concentration: Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Clin Nutr. 2015 Aug;34(4):612-9. doi: 10.1016/j.clnu.2014.06.003. Epub 2014 Jun 13. PMID: 24972454.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.